Sunday, June 19, 2016

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WESTMINSTER 2016

No comments:

Post a Comment