Tuesday, June 21, 2016

NGÀY VINH DANH QUÂN LỰC VNCH 2016 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ WESTMINSTER, CALIFORNIA /P2

No comments:

Post a Comment