Monday, December 2, 2019

HỌP KỲ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH TẾT 2020 TRÊN ĐƯỜNG WESTMINSTER AVE, THÀNH PHỐ GARDEN GROVELittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc họp kỳ 2 của Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 trên đường Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove vào chiều ngày 01 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment