Wednesday, February 26, 2020

PHỎNG VẤN ÔNG LÂM QUANG THẠNH, GIÁM SÁT VIÊN CỘNG ĐỒNG VỀ TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY CỦA CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN CSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Lâm Quang Thạnh, Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG Nam cali về tình hình gần đây của Cộng Đồng Tỵ Nạn CS vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment