Sunday, March 29, 2020

NHỮNG NỘI DUNG SAI LẠC, MỜ ÁM CỦA CÁI GỌI LÀ “THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý  với ông Lâm Quan Thạnh, Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali nhận định về “Những nội dung sai lạc, mờ ám của cái gọi là “Thông Cáo của Hội đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment