Saturday, March 7, 2020

PHỎNG VẤN TS PHẠM KIM LONG VÀ ÔNG LÂM QUANG THẠNH (HĐGS) VỀ BẦU CỬ, BÃI NHIỆM TẠI NAM CALILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Phỏng vấn TS Phạm Kim Long và ông Lâm Quang Thạnh (HĐGS) về bầu cử, bãi nhiệm tại Nam Cali vào chiều ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment