Wednesday, July 29, 2020

LÂM QUAN THẠNH: ĐỒNG HƯƠNG LITTLE SAIGON RA ĐƯỜNG ỦNG HỘ TRUMP, DÂN CỬ THÌ TRỐNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “đồng hương Little Saigon ra đường ủng hộ TT Trump, dân cử thì trốn” vào chiều ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment