Tuesday, July 7, 2020

ÔNG LÂM QUAN THẠNH: “ĐỒNG HƯƠNG ĐỪNG TIN PHÁT BÙI”
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “TT Donald Trump Bảo Vệ Nước Mỹ, Chủ Tịch Cộng Đồng Phát Bùi Không Bảo Vệ Cộng Đồng” vào chiều ngày 6 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment