Friday, September 11, 2020

LÂM QUAN THẠNH: UY TÍN TT TRUMP NGÀY CÀNG LÊN CAO; TONY BÙI PHÁ CHÙA, PHÁ MIỄU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Uy tín TT Trump ngày càng lên cao; Tony Bùi phá chùa, phá miễu” vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment