Sunday, September 6, 2020

ÔNG LÂM QUAN THẠNH NHẬN XÉT VẾ BÀ NANCY PELOSI VÀ TÌNH HÌNH CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN MÙA BẦU CỬ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali nhận xét về bà Nancy Pelosi và tình hình cộng đồng tỵ nạn Mùa Bầu Cử vào chiều ngày 5 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment