Friday, September 18, 2020

ỨNG CỬ VIÊN THU-HÀ NGUYỄN CÓ TIẾM DANH? MỸ ĐÃ CÓ VACCIN CHỐNG VIRUS TÀ.U


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “”Ứng cử viên Thu-Hà Nguyễn Có Tiếm Danh? Mỹ Đã Có Vaccin Chống Virus Tà.u” vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment