Tuesday, October 20, 2020

ĐẢNG CON LỪA MẤT MẶT TRƯỚC CẢNH CƯ DÂN OC ÀO XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TT TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Đảng Con Lừa mất mặt trước cảnh cư dân OC ào xuống đường ủng hộ TT Trump” vào chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment