Sunday, October 11, 2020

ĐẢNG CON LỪA ĐÒI TRUẤT PHẾ TT TRUMP; NAM QUAN TIẾM DANH HẬU DUỆ VNCH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Đảng Con Lừa đòi truất phế TT Trump; Nam Quan tiếm danh hậu duệ VNCH để bôi nhọ VNCH?” vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment