Wednesday, October 7, 2020

ĐẢNG CON LỪA THẤT VỌNG VÌ TT TRUMP BÌNH PHỤC NHANH CHÓNG; CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN TRONG MÙA BẦU CỬ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Đảng Con Lừa thất vọng vì TT Trump bình phục nhanh chóng; cộng đồng tỵ nạn trong mùa Bầu cử” vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment