Thursday, October 8, 2020

KAMALA HARRIS ĐẢNG CON LỪA TIẾP TỤC NÓI LÁO; NGƯỜI QUỐC GIA PHẢI BIẾT BẢO VỆ CÁI ĐÚNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Kamala Harris Đảng Con Lừa tiếp tục nói láo; Người Quốc Gia phải biết bảo vệ cái đúng, lên án hành vi xấu, không phe cánh, vị nể” vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment