Thursday, October 29, 2020

KHI BỘ MẶT ĐẠO ĐỨC NHÀ BIDEN BỊ PHÔ BÀY; TRẦN THANH HIỀN – NHÂN SĨ DỎM CỦA “CỘNG ĐỒNG”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Khi bộ mặt đạo đức Nhà Biden bị phô bày; Trần Thanh Hiền - Nhân sĩ Dỏm của “Cộng Đồng” chống cộng cuội” vào chiều ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment