Sunday, October 25, 2020

TỔNG THỐNG THÌ CÓ NHIỆM KỲ, VĂN HÓA ỦNG HỘ ĐỂ LẠI TIẾNG XẤU DÀI LÂU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Tổng Thống thì có nhiệm kỳ, Văn hoá Ủng hộ để lại tiếng xấu dài lâu” vào chiều ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment