Wednesday, October 21, 2020

ỨNG CỬ VIÊN NAM QUAN LỪA BỊP CỬ TRI WESTMINSTER, TIẾP XÚC LÃNH SỰ QUÁN VC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Ứng cử viên Nam Quan lừa bịp cử tri Westminster, tiếp xúc Lãnh sự quán VC” vào chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment