Wednesday, November 4, 2020

KẾT QUẢ BẦU CỬ Ở LITTLE SAIGON, NAM CALI, BÌNH LUẬN LÝ DO THẮNG - THUA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Kết Quả Bầu Cử Ở Little Saigon, Nam Cali, Bình Luận Lý Do Thắng - Thua” vào chiều ngày 4 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment