Sunday, November 15, 2020

LÂM QUAN THẠNH: ĐỒNG HƯƠNG CÁC NƠI VỀ WASHINGTON DC ỦNG HỘ TT DONALD TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali về việc “”Đồng Hương Các Nơi Về Washington DC Ủng Hộ TT Donald Trump” vào ngày 14 tháng 11 năm 2020.

No comments:

Post a Comment