Monday, November 16, 2020

LÂM QUAN THẠNH: DÂN MỸ XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TT DONALD TRUMP TẠI TỐI CAO PHÁP VIỆN HOA KỲ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali về việc “Dân Mỹ xuống đường ủng hộ TT Donald Trump tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ” vào ngày 14 tháng 11 năm 2020.

No comments:

Post a Comment