Tuesday, November 3, 2020

TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐINH CUÔI CÙNG ỦNG HỘ TRUMP; PHÁT HIỆN THÊM CHUYỆN LẬP LỜ CỦA PHÁT BÙI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Trận chiến quyết định cuối cùng ủng hộ Trump; Phát hiện thêm chuyện lập lờ của Phát Bùi” vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment