Friday, November 6, 2020

TRÒ GIAN LẬN BẦU CỬ CỦA ĐẢNG CON LỪA; KIMBERLY HỒ ĐANG BỊ ĐIỀU TRA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Trò gian lận bầu cử của Đảng Con Lừa; Kimberly Hồ đang bị điều tra về gian lận bầu cử” vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment