Tuesday, November 10, 2020

ỦY BAN BẦU CỬ CHƯA CÔNG NHẬN ÔNG BIDEN THẮNG; PHÁT HIỆN THÊM NHIỀU CHỨNG CỨ GIAN LẬN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Uỷ ban Bầu cử chưa công nhận Ông Biden thắng; phát hiện thêm nhiều chứng cứ gian lận” vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment