Sunday, December 13, 2020

LÂM QUAN THẠNH: ĐỒNG HƯƠNG NAM CALI XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TT DONARLD TRUMP 12/12/2020


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali về việc “Đồng Hương Nam Cali Xuống Đường Ủng Hộ TT Donarld 12/12/2020” vào sáng ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment