Thursday, December 24, 2020

ÔNG PHAN KỲ NHƠN CHÚC MỪNG GIÁNG SINH ĐỒNG HƯƠNG, LẰN RANH QUỐC-CỘNG VỤ NAM QUAN NGUYỄN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; về việc “Chúc mừng Giáng sinh đồng hương, lằn ranh Quốc-Cộng qua vụ Nam Quan Nguyễn” vào chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment