Sunday, January 3, 2021

NHÓM VĂN HÓA NHÂN BẢN LẠC VIỆT ĂN TẾT TÂY MUỘN Ở LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự về việc “Nhóm Văn Hoá Nhân Bản Lạc Việt ăn Tết Tây muộn ở Little SG” vào trưa ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment