Wednesday, January 6, 2021

ỦY BAN BẦU CỬ CHƯA CÔNG NHẬN THÌ KHÔNG BỎ CUỘC, HUNTINGTON BEACH FOR TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự buổi biểu tình ủng hộ TT Donarld Trump cũng như “Uỷ Ban Bầu Cử chưa công nhận thì không bỏ cuộc, Huntington Beach for Trump” vào trưa ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm trên đường Pacific Coast Hwy, thuộc thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment