Saturday, February 6, 2021

VHNB LẠC VIỆT CHÚC TẾT TÂN SỬU – HỘI CHỢ XUÂN LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “VHNB Lạc Việt Chúc Tết Tân Sửu - Hội Chợ Hoa Xuân Little Saigon” với Tạ Phong Tần, Lâm Quan Thạnh, Nguyễn Thùy Dung và Phạm Kiên vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2021 trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment