Thursday, April 29, 2021

LÂM QUAN THẠNH: TÌNH HÌNH NƯỚC MỸ SAU KHI BẢY ĐỜN NHẬM CHỨC; BÃI NHIỆM NEWSOM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Tình hình nước Mỹ sau khi Bảy Đờn nhậm chức; Bãi nhiệm Newsom” vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment