Monday, May 3, 2021

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SAU KHI BẢY ĐỜN LÀM TT; TỔ CHỨC 30 THÁNG TƯ ĐEN HAY LỢI DỤNG CHO CÁ NHÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; “Đánh giá tình hình sau khi Bảy Đờn làm TT; Tổ chức 30 Tháng Tư Đen hay lợi dụng cho cá nhân” vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment