Saturday, May 8, 2021

TIỆC SINH NHẬT THÙY DUNG TẠI TRÀM CHIM RESTAURANT, GARDEN GROVE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn Thùy Dung với Lâm Quan Thạnh, Tạ Phong Tần, Phạm Kiên tại Tràm Chim Restaurant, Westminster Ave., thuộc thành phố Garden Grove vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2021.


No comments:

Post a Comment