Wednesday, July 28, 2021

TIẾP THEO VỤ GIẢ LÍNH MỸ Ở LITTLE SAIGON, QUẬN CAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên Hội đồng Giám sát Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “GIẢ LÍNH MỸ ở Little Saigon, quận Cam” vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment