Saturday, May 6, 2023

Mừng Sinh Nhật Nguyễn Thùy Dung 5/6/2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi tiệc Mừng Sinh nhật Nguyễn Thùy Dung được tổ chức vào buổi chiều Thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. Thực hiện video clip Lại Minh Thuận.

No comments:

Post a Comment