Sunday, May 31, 2020

BỊ XỬ 3 NĂM TÙ ÔNG LƯƠNG HỮU PHƯỚC NHẢY LẦU TỰ TỬ; PHÂN TÍCH CHỨNG CỨ DO LUẬT SƯ CUNG CẤP
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “bị xử 3 năm tù ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử; phân tích chứng cứ do luật sư cung cấp” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

LIVE BIỂU TÌNH VỤ GEORGE FLOYD TẠI TP ORANGE; BẠO ĐỘNG Ở MỸ, LUẬT MỸ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Friday, May 29, 2020

TRUNG CỘNG SAU THÀNH LẬP “XÓM, PHỐ” Ở VN LÀ TRỒNG RAU Ở BIỂN ĐÔNG VÀ PHẢN ỨNG CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “”Trung Cộng sau thành lập “Xóm, Phố” ở VN là trồng rau ở Biển Đông và phản ứng của CSVN” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

BÉ 15 TUỔI BỊ ĐIỆN GIẬT CHẾT KHI CHẶT CÂY; CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VN LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “”Bé 15 tuổi bị điện giật chết khi chặt cây; các trường phổ thông ở VN lạm dụng lao động trẻ em” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, May 25, 2020

TẠ PHONG TẦN: PHẦN 2 – “DẠY DỖ” NGUYỄN TIẾN DŨNG LÀM NGƯỜILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Tạ Phong Tần đáp lại: Phần 2 - “Dạy Dỗ” Nguyễn Tiến Dũng Làm Người”  vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ỦNG HỘ PHÚC NIỂNG LÀM TỔNG THỐNG LÀ KHÔNG HIỂU GÌ VỀ CỘNG SẢN, LÀ HỌA DÂN TỘC CHỚ KHÔNG PHẢI PHÚCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “ủng hộ Phúc niểng làm tổng thống là không hiểu gì về cộng sản, là họa dân tộc chớ không phải phúc”  vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, May 24, 2020

TẠ PHONG TẦN ĐÁP LẠI: PHẦN 1: NGUYỄN TIẾN DŨNG HÀNH XỬ KIỂU “VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Tạ Phong Tần đáp lại: Phần 1: Nguyễn Tiến Dũng Hành Xử Kiểu ‘Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng’”  vào chiều ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.