Sunday, February 23, 2020

TẠ PHONG TẦN: VÌ SAO DÂN VIỆT NAM CỨ MÃI NGHÈO?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về việc “Vì sao dân Việt Nam cứ mãi nghèo?” vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN PHẢN BIỆN ĐẠI SỨ MỸ DANIEL J. KRITENBRINK VỀ GIÁO DỤC VÀ NHÂN QUYỀN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý phản biện Đại Sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink về giáo dục và nhân quyền VN vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ĐỒNG TÂM: CHỨNG CỨ BỘ CÔN ĐỒ CÔNG BỐ CHO THẤY TÔ LÂM, TRỌNG LÚ ĐÃ CHỦ Ý GIẾT ÔNG KÌNH TỪ TRƯỚCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 13 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với chứng cứ Bộ côn đồ công bố cho thấy Tô Lâm, Trọng lú đã chủ ý giết ông Kình từ trước rồi vu khống dân.

Thursday, February 20, 2020

SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ CHI TIẾT ĐAU XÓT CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG CÁI CHẾT CỦA CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự thật cuộc đời và chi tiết đau xót chưa được công bố trong cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

CỘNG ĐỒNG VN CHẤT VẤN SAU KHI NGHE ĐS DANIEL KRITENBRINK THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

NHẬN ĐỊNH CỦA CĐNVQG: CHÍNH SÁCH CỦA HK ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VN KHÔNG CÓ GÌ TIẾN TRIỂN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại nhận định của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Hội Đồng Liên Kết VN Quốc Nội & Hải Ngoại, Cộng Đồng NVQG Liên Bang HK) và ông Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove) nhân dịp các vị đến tham dự buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

Wednesday, February 19, 2020

ĐẠI SỨ DANIEL J. KRITENBRINK THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VÀ BANG GIAO MỸ VIỆT HIỆN NAYLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.