Sunday, December 4, 2022

VẠCH TRẦN TWITTER BỊA RA LÝ DO KIỂM DUYỆT SCANDAL LAPTOP CỦA HUNTER BIDEN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Vạch trần Twitter bịa ra lý do kiểm duyệt Scandal Laptop của Hunter Biden” vào chiều ngày 4 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.   


Saturday, December 3, 2022

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 12 NĂM 2022 TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN; BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI NGUYỄN QUỐC LÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy 3 tháng 12 năm 2022 trước tượng Đức Trần Hưng Đạo và biểu tình phản đối Nguyễn Quốc Lân đã sĩ nhục sự hy sinh của Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Bảo Quốc trước tháng 4/1975 cho rằng mất miền Nam vì tham nhũng; gây phân hóa, nghi kỵ lẫn nhau trong thành phần tỵ nạn cộng sản (H.O) vì cho rằng có Việt cộng đã định cư theo chương trình này (thi hành nghị quyết 36 của VC).


Friday, December 2, 2022

KHỞI TỐ 3 NHÂN VIÊN BÀ PHƯƠNG HẰNG – MỤC ĐÍCH “BỚI BÈO RA BỌ”?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Khởi tố 3 nhân viên bà Phương Hằng - Mục đích "Bới bèo ra bọ"?  " mới ở Trung Quốc đại lục?” vào chiều ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
   

CÁI CHẾT TRẮNG GÕ CỬA TỪNG NHÀ, NGƯỜI NGA TỨC GIẬN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Cái chết trắng gõ cửa từng nhà, người Nga tức giận” vào chiều ngày 1 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

Wednesday, November 30, 2022

CHỦ HÃNG XE TẢI OC BỊ 10 NĂM TÙ VÌ GÂY NỔ XE BỒN CHẾT NGƯỜI; GIAN LẬN CỨU TRỢ COVID-19


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Chủ hãng xe tải OC bị 10 năm tù vì gây nổ xe Bồn chết người; gian lận cứu trợ Covid-19” vào chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.   


ĐẠI ÁN VIỆT Á: BẮT TẠM GIAM TRỢ LÝ PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, AI LÀ “TRÙM CUỐI” VIỆT Á?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Đại án Việt Á: bắt tạm giam trợ lý Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ai là “trùm cuối” Việt Á?” vào chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

VKS TỐI CAO: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA CỰU PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH ĐỒNG NAI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “VKS Tối Cao: tiếp tục điều tra cựu phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai” vào chiều ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.