Tuesday, June 22, 2021

ÔNG TSU A CẦU: CHÚNG TA PHẢI GIỮ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, TỰ HÀO CHO LỚP TRẺ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Tsu A Cầu, Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia VN về việc “Chúng ta phải giữ truyền thống yêu nước, tự hào cho lớp trẻ” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2021” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, June 21, 2021

VŨ HUYNH TRƯỞNG: TẠI SAO TRÍ TẠ KHÔNG LOẠI ALAN FORD KHỎI UB XD TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Vũ Huynh Trưởng, Cựu Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc California về việc “Tại sao Trí Tạ không loại Alan Ford khỏi UB XD Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị?” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2021” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

JUNETEETH ĐẦU TIÊN; THẤY GÌ QUA CSVN XIN TIỀN? VN 1 CHẾT VÌ VACCINE?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Juneteenth đầu tiên; Thấy gì qua CSVN xin tiền? VN 1 chết vì vaccine?” vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, June 20, 2021

QUY TẮC ỨNG XỬ MẠNG XÃ HỘI: NHÀ NƯỚC CS CÓ THỰC HIỆN? FANS LINH-NHUNG MỪNG, ĐÚNG-SAI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Quy tắc ứng xử mạng xã hội: Nhà nước cs có thực hiện? Fans Linh-Nhung mừng, đúng-sai?” vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, June 19, 2021

LỄ VINH DANH VÀ TRUY ĐIỆU NGÀY QUÂN LỰC VNCH 2021 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 19/6 vào chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021 do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California tổ chức với sự tham dự đông đảo các đoàn thể, hội đoàn và các đại diện dân cử cấp tiểu bang cũng như thành phố tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, June 16, 2021

DÂN VN KHỦNG HOẢNG VÌ DỊCH; CA SĨ HÀ ANH TUẤN TẶNG GẠO; CS XIN TIỀN MUA VÁCXIN RỒI BÁN LẠI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Dân VN khủng hoảng vì dịch; Ca sĩ Hà Anh Tuấn tặng gạo; CS xin tiền mua vácxin rồi bán lại” vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, June 15, 2021

BÀ PHƯƠNG HẰNG HAY NHỮNG AI LÀ KẺ “CẦN XỬ LÝ NGHIÊM”? HÀNH VI CỦA DIỄM PHẠM CÓ THỂ PHẠM TỘI GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bà Phương Hằng hay những ai là kẻ “cần xử lý nghiêm”? Hành vi của Diễm Phạm có thể phạm tội gì?” vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.