Monday, March 30, 2020

TỘI ÁC CỦA NẤM QUỲNH VỚI GIA ĐÌNH TẠ PHONG TẦN, NGUYÊN NHÂN NẤM QUỲNH BỊ DƯ LUẬN CHỐNG ĐỐI DỮ DỘILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; lên án “Tội ác của Nấm Quỳnh với gia đình Tạ Phong Tần”, nhận định “nguyên nhân Nấm Quỳnh bị dư luận chống đối dữ dội” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ÔNG PHAN KỲ NHƠN PHẢN ĐỐI THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LKQNHN VN, TUYÊN BỐ RÚT TÊN RA KHỎI BAN CỐ VẤNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) với ông Lâm Quan Thạnh (Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali) nối kết qua điện thoại với ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai)  phản đối “Thông cáo của Hội đồng LKQNHN VN và tuyên bố rút tên khỏi Ban Cố Vấn của Hội đồng” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

MỸ: CÓ NGƯỜI GIẤU SỐ LƯỢNG LỚN MÁY THỞ VÀ KHẨU TRANG; VN: CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO THIÊU SỐNG NGƯỜI HẤP HỐILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Mỹ: Có người giấu số lượng lớn máy thở và khẩu trang; VN: Công văn chỉ đạo thiêu sống người hấp hối” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, March 29, 2020

NHỮNG NỘI DUNG SAI LẠC, MỜ ÁM CỦA CÁI GỌI LÀ “THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý  với ông Lâm Quan Thạnh, Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali nhận định về “Những nội dung sai lạc, mờ ám của cái gọi là “Thông Cáo của Hội đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, March 27, 2020

TẠ PHONG TẦN: NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI VÌ NGƯỜI MỸ LUÔN MỞ LÒNG ĐỐI VỚI THA NHÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Nước Mỹ vĩ đại vì người Mỹ luôn mở lòng với tha nhân” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN: NGUYÊN NHÂN NƯỚC MỸ THIẾU KHẨU TRANG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Nguyên nhân nước Mỹ thiếu khẩu trang và thiết bị y tế” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, March 22, 2020

SINH HOẠT CỦA CƯ DÂN LITTLE SG (NAM CALI) NGÀY 20-3, SAU LỆNH CẤM CỦA THỐNG ĐỐC TIỂU BANGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Sinh hoạt của cư dân Little SG (Nam Cali) ngày 20-3, sau lệnh cấm của Thống đốc Tiểu bang” vào trưa ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.