Wednesday, November 25, 2020

25-11 NHIỀU LUẬT SƯ KIỆN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN; ÔNG TRUMP VẪN TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN TẠI TÒA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “25-11 nhiều Luật sư kiện với tư cách cá nhân; Ông Trump vẫn tiếp tục cuộc chiến tại toà” vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, November 21, 2020

BÌNH “THƠ TÁO BÓN” CỦA LÙ THẮNG: CÓP NHẶT, THÔ TỤC, NGHÈO Ý, TỐI NGHĨA, SAI VĂN PHẠM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Bình “Thơ Táo Bón” Của Lù Thắng: cóp nhặt, thô tục, nghèo ý, tối nghĩa, sai văn phạm: thơ Đường luật cổ, thơ mới, nghệ thuật điệp từ, hình tượng “diều” và “bay” trong văn chương VN; “Thơ Táo Bón” của “học sinh giỏi văn,” “Cử nhân văn chương” Lù Trọng Thắng; Một số bài hoạ của Facebookers VN; Thơ Kết của Tạ Phong Tần” vào chiều ngày 21 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


20-11: DOMINION VÀ CÔNG TY SMARTMATIC LÀ GÌ? LỖ HỔNG PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “20-11: Dominion và công ty Smartmatic là gì? Lỗ hổng pháp luật về bầu cử Mỹ” vào chiều ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, November 16, 2020

CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG “LỀ ĐẢNG”-“LỀ DÂN” HIỆN NAY Ở MỸ; BẦU CỬ VẪN CHƯA KẾT THÚC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Cuộc Chiến Truyền Thông “Lề Đảng”-“Lề Dân” Hiện Nay Ở Mỹ; Bầu Cử Vẫn Chưa Kết Thúc” vào chiều ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


LÂM QUAN THẠNH: DÂN MỸ XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TT DONALD TRUMP TẠI TỐI CAO PHÁP VIỆN HOA KỲ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali về việc “Dân Mỹ xuống đường ủng hộ TT Donald Trump tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ” vào ngày 14 tháng 11 năm 2020.

Sunday, November 15, 2020

LÂM QUAN THẠNH: ĐỒNG HƯƠNG CÁC NƠI VỀ WASHINGTON DC ỦNG HỘ TT DONALD TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali về việc “”Đồng Hương Các Nơi Về Washington DC Ủng Hộ TT Donald Trump” vào ngày 14 tháng 11 năm 2020.

Friday, November 13, 2020

NOV 13,2020: ĐƯƠNG KIM TỔNG THỐNG MỸ ĐI TÌM CÔNG LÝ; ÔNG BIDEN ĐÃ CAM KẾT GÌ VỚI THỦ LÃNH BLM?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Nov 13, 2020: Đương kim Tổng Thống Mỹ đi tìm công lý; Ông Biden đã cam kết gì với thủ lãnh BLM?” vào chiều ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.