Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 28, 2016

MỸ DÙNG NỮ TƯỚNG HẢI QUÂN DẠY CHO TRUNG QUỐC MỘT BÀI HỌC Ở BIỂN ĐÔNG

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI LITTLE SAIGON

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI LITTLE SAIGON

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân 1968 vào chiều tối Thứ Sáu ngày 26 tháng 07 năm 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

Wednesday, February 24, 2016

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG THƯỢNG ĐỈNH MỸ-ASEAN TẠI SUNNYLANDS

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG THƯỢNG ĐỈNH MỸ-ASEAN TẠI SUNNYLANDS

Rancho Mirage (VanHoaNBLV) - Thượng đỉnh Mỹ-Asean gặp thách thức giữa các vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Tự do mậu dịch điều này thấy được qua biểu ngữ của các sắc tộc Việt Nam, Ai Lao, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện điều như “No Human Rights, No Deal; No Democracy, No Deal”. Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh cuộc biểu tình ngày 15 tháng 02 năm 2016 tại khu nghỉ mát Sunnylands của Rancho Mirage, tiểu bang California...
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


Monday, February 22, 2016

HÌNH ẢNH XUẤT PHÁT BIỂU TÌNH CHỐNG VC ÁC ÔN TỚI HỌP TẠI SUNNYLANDS

HÌNH ẢNH XUẤT PHÁT BIỂU TÌNH CHỐNG VC ÁC ÔN TỚI HỌP TẠI SUNNYLANDS

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhiều đại diện các cộng đồng Việt Nam và đồng bào đã tham dự lễ xuất phát biểu tình chống đoàn VC do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu tới họp thượng đỉnh Mỹ-Asean tại Sunnylands thuộc thành phố Rancho Mirage, miền Nam California, Hoa Kỳ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 02 năm 2016. Lễ xuất phát diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 02 nâm 2016 trong khuôn viên Trụ sở Hội Đền Hùng, trên đường Magnolia St., thuộc thành...
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


THƯỢNG ĐỈNH MỸ-ASEAN GẶP THÁCH THỨC GIỮA NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO MẬU DỊCH

Saturday, February 20, 2016

HÌNH ẢNH HỘI TẾT SINH VIÊN BÍNH THÂN 2016 TẠI OC FAIR & EVENT CENTER

HÌNH ẢNH HỘI TẾT SINH VIÊN BÍNH THÂN 2016 TẠI OC FAIR & EVENT CENTER

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào ngày mồng 7 Tết Bính Thân nhằm Chủ Nhật ngày 14 tháng 02 năm 2016, ngày thứ ba của Hội Tết Sinh Viên được tổ chức tại OC Fair & Event Center, thuộc thành phố Costa Mesa, miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


Thursday, February 18, 2016

HÌNH ẢNH HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG BÍNH THÂN 2016 TẠI MILE SQUARE PARK

HÌNH ẢNH HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG BÍNH THÂN 2016 TẠI MILE SQUARE PARK

Little Saigon (VanH0aNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh của Hội Tết Cộng Đồng vào ngày mồng 6 Tết Bính Thân nhằm Thứ Bảy ngày 13 tháng 02 năm 2016, ngày thứ hai của Hội Tết được tổ chức tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P4

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P4

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 với chủ đề “Xuân Vươn Lên” vào sáng ngày Mồng 6 Tết Bính Thân nhằm ngày 13 tháng 02 năm 2016 trên Đại lộ Bolsa thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P3

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P3

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 với chủ đề “Xuân Vươn Lên” vào sáng ngày Mồng 6 Tết Bính Thân nhằm ngày 13 tháng 02 năm 2016 trên Đại lộ Bolsa thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG BÍNH THÂN 2016 TẠI MILE SQUARE PARK

Tuesday, February 16, 2016

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P2

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P2

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 với chủ đề là “Xuân Vươn Lên” vào sáng ngày Mồng 6 Tết Bính Thân nhằm ngày 13 tháng 02 năm 2016 trên Đại lộ Bolsa thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 LITTLE SAIGON – XUÂN VƯƠN LÊN /P3

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P1

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P1

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 với chủ đề là “Xuân Vươn Lên” vào sáng ngày Mồng 6 Tết Bính Thân nhằm ngày 13 tháng 02 năm 2016 trên Đại lộ Bolsa thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


Sunday, February 14, 2016

DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 LITTLE SAIGON – XUÂN VƯƠN LÊN /P1

HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẦU NĂM BÍNH THÂN 2016 CỦA VANHOANBLV


HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẦU NĂM BÍNH THÂN 2016 CỦA VANHOANBLV

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh sinh hoạt của VanHoaNBLV vào ngày mồng 1, 4, 5 Tết Bính Thân nhằm ngày 08, 11, và 12 năm 2016 Dương Lịch tại Đền Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, trụ sở Cộng Đồng NVQG Nam Cali thuộc Westminster và những cuộc phỏng vấn tại Fountain Valley.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


Wednesday, February 10, 2016

HÌNH ẢNH NGÀY CUỐI NĂM ẤT MÙI 2016 TẠI LITTLE SAIGON

HÌNH ẢNH NGÀY CUỐI NĂM ẤT MÙI 2016 TẠI LITTLE SAIGON

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào sáng ngày cuối năm Ất Mùi 29 âm lịch (Chủ Nhật 07 tháng 02 năm 2016) trong khu Hanoi Plaza, trên Đại Lộ Bolsa, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA VANHOANBLV TRONG DEM GIAO THỪA 2016

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA VANHOANBLV TRONG DEM GIAO THỪA 2016

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai một ít hình ảnh của Chùa Trúc Lâm Yên Tử Santa Ana, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Châu Đạo California tại Westminster, Blessed Sacrament Church còn gọi là Nhà Thờ Westminster trong đêm Giao thừa ngày 07 tháng 02 năm 2016.

image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »

Sunday, February 7, 2016

ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN THỂ & THƯỢNG NGHỊ SĨ JANET NGUYỄN KÊU GỌI ĐỒNG BÀO TÍCH CỰC GIẢI TRỪ CỘNG SẢN

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA


HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 02 năm 2016 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »
VanHoaNBLV1 shared this with you. Mute VanHoaNBLV1 to stop receiving notifications from them. Mute updates to this post. This notification was sent to vanhoanblv@yahoo.com. Go to your notification delivery settings to update your address. Unsubscribe from these emails.
You can't reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USATNS JANET NGUYỄN DỰ LỄ CHÀO CỜ MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN