Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 29, 2015

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CUỐI NĂM 2015 TẠI ĐỀN ĐỨC THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai một số hình ảnh về sinh hoạt của những ngày 17, 25 tháng 12 cuối năm 2015 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., trong Khu Hà Nội Plaza, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.Thursday, December 10, 2015

HÌNH ẢNH NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN


HÌNH ẢNH NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản lạc Việt ghi nhận một số hình ảnh về ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2015 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trên đường Bolsa Ave, trong Khu Hà Nội Plaza, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »VIỆT TÂN CÀNG ĐÍNH CHÍNH CÀNG KẸT VỚI CÁC BÊ BỐI CỦA KHÁNG CHIẾN HOÀNG CƠ MINH

Monday, December 7, 2015

HÌNH ẢNH TÊN ĐƯỜNG VIỆT NAM TẠI HOUSTON, TEXAS


HÌNH ẢNH TÊN ĐƯỜNG VIỆT NAM TẠI HOUSTON, TEXAS

Houston (VanHoaNBLV) - Phái đoàn thuộc Ủy Ban tôn tạo tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa đã tới Houston ngày 04 tháng 12 năm 2015 để thẩm định mẫu tượng bằng đất do Điêu khắc gia Phạm Thông thực hiện trước khi đúc đồng. Dịp này các thân hữu của của Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt gồm quý anh Trần Văn Mỹ và Phạm Văn Tuynh đã mời ông Phan Kỳ Nhơn tới chụp hình tại 3 đoạn đường mang tên Việt Nam là Đại Lộ Saigon, Chiến Sĩ Vô Danh VNCH và đường Nguyễn ...

image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »