Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 26, 2020

TẠ PHONG TẦN: LUẬN VỀ TIẾNG VIỆT TRƯỚC VÀ SAU 30/4/1975, TỪ NGỮ VIỆT CỘNG, TỪ NGỮ THƯỜNG DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý bình luận về tiếng Việt trước và sau 30/4/1975, từ ngữ Việt cộng, từ ngữ thường dân vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

LỰA CHỌN TRONG TÂM DỊCH: HỌC LÀ CHUYỆN PHẢI LÀM CẢ ĐỜI, GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG MỚI CÓ THỂ TIẾP TỤC HỌCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về sự lựa chọn trong tâm dịch: “Học là chuyện phải làm cả đời, giữ được mạng sống mới có thể tiếp tục học” vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, February 23, 2020

TẠ PHONG TẦN: VÌ SAO DÂN VIỆT NAM CỨ MÃI NGHÈO?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về việc “Vì sao dân Việt Nam cứ mãi nghèo?” vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN PHẢN BIỆN ĐẠI SỨ MỸ DANIEL J. KRITENBRINK VỀ GIÁO DỤC VÀ NHÂN QUYỀN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý phản biện Đại Sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink về giáo dục và nhân quyền VN vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ĐỒNG TÂM: CHỨNG CỨ BỘ CÔN ĐỒ CÔNG BỐ CHO THẤY TÔ LÂM, TRỌNG LÚ ĐÃ CHỦ Ý GIẾT ÔNG KÌNH TỪ TRƯỚCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 13 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với chứng cứ Bộ côn đồ công bố cho thấy Tô Lâm, Trọng lú đã chủ ý giết ông Kình từ trước rồi vu khống dân.

Thursday, February 20, 2020

SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ CHI TIẾT ĐAU XÓT CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG CÁI CHẾT CỦA CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự thật cuộc đời và chi tiết đau xót chưa được công bố trong cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

CỘNG ĐỒNG VN CHẤT VẤN SAU KHI NGHE ĐS DANIEL KRITENBRINK THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

NHẬN ĐỊNH CỦA CĐNVQG: CHÍNH SÁCH CỦA HK ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VN KHÔNG CÓ GÌ TIẾN TRIỂN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại nhận định của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Hội Đồng Liên Kết VN Quốc Nội & Hải Ngoại, Cộng Đồng NVQG Liên Bang HK) và ông Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove) nhân dịp các vị đến tham dự buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

Wednesday, February 19, 2020

ĐẠI SỨ DANIEL J. KRITENBRINK THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VÀ BANG GIAO MỸ VIỆT HIỆN NAYLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

Tuesday, February 18, 2020

CẬP NHẬT 17-2-2020: VN SẼ TRỞ THÀNH Ổ DỊCH COVID-19 LỚN THỨ 2 SAU TRUNG CỘNG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc VN sẽ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 sau Trung cộng vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN VẠCH TRẦN SỰ NGỤY BIỆN CỦA TAY SAI VIỆT CỘNG LÔI KÉO HẢI NGOẠI ĐEM DOLLARS VỀ VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc vạch trần sự ngụy biện của tay sai Việt cộng lôi kéo hải ngoại đem dollars về VN vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, February 16, 2020

VN TRONG TÂM DỊCH CORONA: DÂN VIỆT ‘SỐNG CHẾT MẶC BÂY”, CHI HƠN 21 TRIỆU USD “HẦU HẠ” DÂN TRUNG CỘNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về  VN trong tâm dịch Corona: dân Việt “sống chết mặc bây”, chi hơn 21 triệu USD “hầu hạ” dân Trung Cộng.

Saturday, February 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: CÙNG THƯỞNG THỨC BÁNH CỐNG BẠC LIÊULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về “Bánh Cống Bạc Liêu” vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, February 10, 2020

CÁCH LÀM KHẨU TRANG BẰNG KHĂN GIẤY, MAY KHẨU TRANG TẠI NHÀ BẢO VỆ GIA ĐÌNH BẠN CHỐNG CORONAVIRUS
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 8 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về cách làm khẩu trang bằng giấy, may khẩu trang tại nhà bảo vệ gia đình chống Coronavirus.

Sunday, February 9, 2020

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ NHẬP CẢNH HOA KỲ NGƯỜI CÓ NGUY CƠ LAN TRUYỀN CORONAVIRUSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc đình chỉ nhập cảnh Hoa Kỳ người có nguy cơ lan truyền Coronavirus của Tổng thống Donald J. Trump.

Friday, February 7, 2020

BS CẢNH BÁO CORONAVIRUS ĐÃ TỬ VONG, SỐ NGƯỜI CHẾT THẬT SỰ LÀ 24,589; THÀNH PHỐ CỔ VŨ XƯƠNG (VŨ HÁN)
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc "Cập nhật tin tức đến ngày 06/2/2020", "Bạn có biết danh thắng cổ tích Vũ Xương (tức Vũ Hán) và câu chuyện văn hóa cổ đại hơn 3,000 năm của Vũ Xương?", "Nguồn lợi khổng lồ từ du lịch khiến Trung cộng bằng mọi giá bưng bít thông tin".

Wednesday, February 5, 2020

CHUYỆN ĐẠI DỊCH CORONA – CHUYỆN MẮC DỊCH CỦA LÒNG NGƯỜILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về bài viết “Chuyện đại dịch Corona - chuyện mắc dịch của lòng người” của tác giả Cao Gia An, S.J. - CTV Vatican News.

PHẢI ĐƯA TIN VỀ CORONA KHÔN KHÉO, TRÁNH BỊ BẮT LỖI; CSVN ĐẨY CƠN THỊNH NỘ VỀ PHÍA CÁC NHÀ THUỐCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc đưa tin về Corona phải khôn khéo, tránh bị bắt lỗi; CSVN đẩy cơn thịnh nộ về phía các nhà thuốc.

Monday, February 3, 2020

THẢM SÁT CÔN ĐẢO SAU 30/4/1975 VÀ CUỘC TÌM KIẾM THÂN NHÂN CHO 79 NẠN NHÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về vụ thảm sát Côn Đảo sau 30/4/1975 và cuộc tìm kiếm thân nhân cho 79 nạn nhân.

Sunday, February 2, 2020

DỊCH CORONA VÀ TỘI ÁC CỦA CSVN, CSVN THỪA NHẬN CÔNG KHAI VN ĐÃ MẤT CHỦ QUYỀNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về dịch Corona đã phơi bày bản chất và tội ác của CSVN, CSVN cũng thừa nhận công khai VN đã mất chủ quyền.