Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 30, 2020

LỘ TIỂU SỬ LS “Đ.U TRUMP”; PHÓ QUẬN 10 CUỖM VỢ CẤP DƯỚI; CON TƯỚNG CHUNG DU HỌC ÚC TỪ 15 TUỔI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Lộ tiểu sử Ls “Đ.u Trump”; Phó quận 10 cuỗm vợ cấp dưới; con tướng Chung du học Úc từ 15 tuổi” vào chiều ngày 29 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


MEETING “VOTE FOR TRUMP 2020” 29-8 TẠI PARKING CHỢ Á ĐÔNG, LITTLE SAIGON (NAM CALI)


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc Meeting và tuần hành “VOTE FOR TRUMP 2020” tại Parking trong khu vực Chợ Á Đông và trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020.  


DIỄN HÀNH “VOTE FOR TRUMP 2020” 29-8 TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về cuộc diễn hành bằng xe hơi với chủ đề “VOTE FOR TRUMP 2020”  vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 trên các con đường thuộc thành phố Westminster, Fountain Valley và Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, August 28, 2020

ÔNG TRUMP “GÂY CHIA RẼ NƯỚC MỸ”? CS HỄ KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA THÌ TÌM CÁCH “DÌM” NGƯỜI XUỐNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Ông Trump ‘Gây Chia Rẽ Nước Mỹ’? CS hễ không bằng người ta thì tìm cách ‘Dìm’ người xuống” vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


CHỦ TỊCH CHUNG CON VÔ “LÒ”; PHE THÂN TÀU, PHE THÂN MỸ” VÀ PHE THÂN DOLLARS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chủ tịch Chung Con Vô “Lò”; “Phe Thân Tàu, Phe Thân Mỹ” và Phe Thân Dollars” vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, August 25, 2020

CHUYỆN QUAN CHỨC, TÀI PHIỆT ĐỎ VN “KIẾM” QUỐC TỊCH THỨ 2, ĐBQH PHẠM PHÚC QUỐC CÓ QUỐC TỊCH CYPRUS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “chuyện quan chức, tài phiệt đỏ VN “kiếm” quốc tịch thứ 2, ĐBQH Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cyprus” vào chiều ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, August 21, 2020

CÔNG AN GIÀNH CÔNG CỦA DÂN; VIẾT BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHƯ THẾ NÀO VÀ TẠI SAO PHẢI GIÀNH CÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Công an giành công của dân; viết báo cáo thành tích như thế nào và tại sao phải giành công?” vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

SỰ MIỆT THỊ NGƯỜI NGHÈO, DỐT TIẾNG VIỆT MANG TÊN VUA TIN VỊT; HÀNG RONG XƯA VÀ NAY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự “miệt thị người nghèo, dốt tiếng việt mang tên Vua Tin Vịt; hàng rong xưa và nay” vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, August 19, 2020

TT TRUMP CÓ THÊM 1 PHIẾU BẦU TỪ BỆNH NHÂN ĐƯỢC CỨU SỐNG NHỜ PHÉP LẠ


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện “TT Trump Có Thêm 1 Phiếu Bầu Từ Bệnh Nhân Được Cứu Sống Nhờ  Phép Lạ” vào chiều ngày 19 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, August 16, 2020

DIỄN VĂN KHÔI HÀI CỦA LÊ MINH DIỄN ĐỌC TRONG LỄ TANG LÊ KHẢ PHIÊU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “diễn văn khôi hài của Lê Minh Diễn đọc trong lễ tang Lê Khả Phiêu” vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, August 15, 2020

CHỮ KÝ TT TRUMP ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? ANH 7 CỘT ĐÈN “BOMB” HÀNG CS NGA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “chữ ký TT Trump đáng giá bao nhiêu? Anh 7 ộột đèn “Bomb” hàng CS Nga” vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, August 12, 2020

ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC NGUYỄN ĐỨC CHUNG, PHÁP LUẬT VN LÀM CHO AI CŨNG LÀ TÙ NHÂN DỰ BỊ CỦA CHẾ ĐỘ CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “đình chỉ công tác Nguyễn Đức Chung, Pháp luật VN làm cho ai cũng là tù nhân dự bị của chế độ CS” vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, August 11, 2020

CHỦ TỊT CỘNG ĐỒNG PHÁT BÙI NÓI DỐI ĐỒNG HƯƠNG ĐỂ TỰ NÂNG BI HAY VÔ TRÁCH NHIỆM?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chủ tịt Cộng đồng Phát Bùi nói dối đồng hương để tự nâng bi hay vô trách nhiệm?” vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, August 8, 2020

TƯ VẤN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP DI SẢN THỪ KẾ, QUYỀN VỀ TÔN GIÁO, VỀ XUẤT BẢN SÁCH Ở VN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “tư vấn khởi kiện tranh chấp Di sản thừa kế, quyền về Tôn giáo, về Xuất bản sách ở VN” vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, August 7, 2020

LÊ KHẢ PHIÊU – ÁC VỚI ĐỒNG CHÍ, ĐẠO ĐỨC GIẢ, CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC CHỚ KHÔNG CÓ CÔNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Lê Khả Phiêu - ác với đồng chí, đạo đức giả, có tội với dân tộc chớ không có công” vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, August 2, 2020

SỰ THẬT VỀ BÀ NĂM NGHÊ GIẾT CON 3 THÁNG MÀ CS TUYÊN TRUYỀN; CHỬU MỸ ÁC NHƯNG VẪN NHẬN $ MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận “sự thật về bà Năm Nghê giết con 3 tháng mà CS tuyên truyền; chửi mỹ ác nhưng vẫn nhận $ Mỹ” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

NHÀ NƯỚC CS PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “SĂN BẮT” NGƯỜI TÀU NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về sự kiện “Nhà Nước CS Phát Động Phong Trào “Săn Bắt” Người Tàu Nhập Cảnh Trái Phép” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020 trong khu parking lot góc đường Mognolia St và Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

Saturday, August 1, 2020

NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT LẤY CHỮ KÝ ĐỀ NGHỊ BÃI NHIỆM MR. NEWSOM-THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Người Mỹ Gốc Việt Lấy Chữ Ký Đề Nghị Bãi Nhiệm Mr. Newsom-Thống Đốc Tiểu Bang Cali” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020 trong khu parking lot góc đường Mognolia St và Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.