Wednesday, July 21, 2021

NHƯ THẾ NÀO LÀ CẦN THIẾT? BỊ CHO NGHỈ VIỆC VÌ “ĐI MUA BÁNH MÌ”?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Như thế nào là CẦN THIẾT? Bị cho nghỉ việc vì “đi mua bánh mì”?” vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


QUAN THAM TRỐN Ở MỸ, VN TRUY NÃ ĐƯỢC KHÔNG? CÓ LẶP LẠI VỤ TRỊNH XUÂN THANH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Quan tham trốn ở Mỹ, VN truy nã được không? Có lặp lại vụ Trịnh Xuân Thanh?” vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, July 19, 2021

BUỔI HỌP ĐỂ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC “ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp để thành lập Ban Tổ Chức “Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ 14” (2021) vào chiều ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, July 17, 2021

LỄ THÁNH HIẾN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG LỚN NHẤT CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang lớn nhất California vào buổi chiều ngày 17 tháng 7 năm 2021 trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


ÔNG PHAN KỲ NHƠN: LẰN RANH QUỐC CỘNG VÀ SỰ XĂM NHẬP CỦA VC TRONG MÙA COVID


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần về “Lằn Ranh Quốc Cộng Và Sự Xâm Nhập Của VC Trong Mùa COVID” vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2021 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, July 16, 2021

ENGLISH SUITE FOR GUITAR SOLO (PRELUDE, ROUND DANCE) - JOHN W. DUARTE | GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tác phẩm English Suite soạn riêng cho độc tấu Tây Ban Cầm của nhà soạn nhạc người Anh John W. Duarte (1919-2004). Tác phẩm này gồm 3 biến khúc: Prelude, Folk Song và Round Dance phản ánh phong cách thời Phục hưng của các nghệ sĩ đàn bầu trong cung đình như John Dowland và John Johnson.

Cây đàn do Guitarist Nguyễn Thái Cường sử dụng trong video này do Nhà làm đàn Guitar cổ điển kỳ cựu Luthier Nguyễn Văn Hồng sản xuất.

Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edited by Lại Minh Thuận vào sáng ngày 5 tháng 7 năm 2021 trong khuôn viên của Old World Village, trên đường Center Avenue, thuộc thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Thursday, July 15, 2021

VN NGƯỢC ĐỜI: NGƯỜI GIÀ, CÓ BỆNH KHÔNG CHO CHÍCH VACCINE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “VN ngược đời: Người già, có bệnh không cho chích Vaccine” vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


DÂN CUBA ĐÒI TỰ DO, CHỐNG CS, TRUYỀN THÔNG VN ĐỔ THỪA MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Dân Cuba đòi tự do, chống CS, truyền thông VN đổ thừa Mỹ” vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, July 14, 2021

1,100 SINH VIÊN TQ KIỆN CHÍNH PHỦ MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “1,100 sinh viên TQ kiện Chính phủ Mỹ” vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Sunday, July 11, 2021

HỌP BÁO CỦA LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ QLVNCH VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Họp Báo Xác Định Lập Trường Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Về Việc Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Tri vào sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, July 9, 2021

ÔNG TRUMP KIỆN FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE, NGƯỜI DÙNG VN KÉ ĐƯỢC KHÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Ông Trump kiện Facebook, Twitter, Google, người dùng VN ké được không?” vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


VN KHỞI TỐ 6 VỤ DÂN LÀM LÂY NHIỄM, NHÀ NƯỚC LÀM LÂY NHIỄM THÌ SAO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “VN khởi tố 6 vụ dân làm lây nhiễm, Nhà nước làm lây nhiễm thì sao?” vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


CHỐNG DỊCH KIỂU MỸ VÀ CHỐNG DỊCH KIỂU “KÝ SINH TRÙNG”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chống dịch kiểu Mỹ và chống dịch kiểu “Ký Sinh Trùng” vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Sunday, July 4, 2021

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP ĐỀN THÁNH TRẦN; QUAN ĐIỂM LIÊN UB VỀ TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy ban chống Cộng sản và Tay sai về “Mục đích thành lập đền Thánh Trần; Quan điểm Liên UB về tượng đài Cổ thành Quảng Trị” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2021.


JULY 4, 2021 VÀ CHÀO CỜ VN TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi lễ chào cờ đầu tháng trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2021.
 

Saturday, July 3, 2021

CA SĨ VY OANH KIỆN BÀ PHƯƠNG HẰNG; BẢNG THÔNG BÁO “LẠ” CỦA PHÒNG CSHS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Ca sĩ Vy Oanh kiện bà Phương Hằng; Bảng Thông Báo “lạ” của Phòng CSHS” vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

CHỢ ĐÊM Ở THỦ ĐÔ TỴ NẠN CỦA NGƯỜI VIỆT, NAM CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Chợ đêm ở thủ đô tỵ nạn của người Việt, Nam Cali” với Tạ Phong Tần và Nguyễn Thùy Dung vào chiều ngày 2 tháng 7 năm 2021 trong khuôn viên Khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), 9200 Bolsa Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, July 2, 2021

CẬP NHẬT VỤ ÁN QUÂN NHÂN TRẦN ĐỨC ĐÔ; SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC LÊN TIẾNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cập nhật vụ án quân nhân Trần Đức Đô; Sự thật phải được lên tiếng” vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

HÀNG LOẠT NGƯỜI TÉ LẦU CHẾT, AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Hàng loạt người té lầu chết, ai chịu trách nhiệm về an toàn?” vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


ĐI TÙ & ĐI NGHĨA VỤ QS, ĐÀNG NÀO AN TOÀN HƠN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Đi tù & đi nghĩa vụ QS, đàng nào an toàn hơn?” vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, June 30, 2021

🔴 ĐI BỘ ĐỘI BỊ ĐƠN VỊ ĐÁNH CHẾT? NÓI CHUYỆN SÒNG PHẲNG VỚI TT PHẠM MINH CHÍNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “🔴 Đi bộ đội bị đơn vị đánh chết? Nói chuyện sòng phẳng với TT Phạm Minh Chính” vào chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


TƯ VẤN: ỦY QUYỀN, BÁN, TRANH CHẤP TÀI SẢN Ở VN; CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Tư vấn về việc “Uỷ quyền, Bán, Tranh chấp tài sản ở VN; Công chứng giấy tờ” vào chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, June 25, 2021

NHÀ NƯỚC CS CƯỚP CÔNG; XÂY TƯỢNG ĐÀI ĐỂ LÀM GÌ? JAPAN TẶNG VACCINE NHƯNG CHÍCH THU TIỀN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Nhà nước CS cướp công; Xây tượng đài để làm gì? Japan tặng Vaccine nhưng chích thu tiền?” vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


VÔ DUYÊN VÀ CHỮA BỆNH VÔ DUYÊN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Vô Duyên và Chữa bệnh vô duyên” vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Vietnamese Love Songs - Guitarist Nguyễn Thái Cường, Arranged for Classi...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với 2 nhạc phẩm: Mùa Thu Trong Mưa của Trường Sa, Khi Người Yêu Tôi Khóc của Trần Thiện Thanh do Phùng Tuấn Vũ biên soạn cho đàn Tây Ban Cầm Cổ điển. Cây đàn do Guitarist Nguyễn Thái Cường sử dụng trong video này do Nhà làm đàn Guitar Cổ điển kỳ cựu Luthier Nguyễn Văn Hồng sản xuất. Video clip được thực hiện với sự đóng góp của Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edited by Lại Minh Thuận vào ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, June 22, 2021

ÔNG TSU A CẦU: CHÚNG TA PHẢI GIỮ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, TỰ HÀO CHO LỚP TRẺ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Tsu A Cầu, Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia VN về việc “Chúng ta phải giữ truyền thống yêu nước, tự hào cho lớp trẻ” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2021” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, June 21, 2021

VŨ HUYNH TRƯỞNG: TẠI SAO TRÍ TẠ KHÔNG LOẠI ALAN FORD KHỎI UB XD TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Vũ Huynh Trưởng, Cựu Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc California về việc “Tại sao Trí Tạ không loại Alan Ford khỏi UB XD Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị?” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2021” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

JUNETEETH ĐẦU TIÊN; THẤY GÌ QUA CSVN XIN TIỀN? VN 1 CHẾT VÌ VACCINE?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Juneteenth đầu tiên; Thấy gì qua CSVN xin tiền? VN 1 chết vì vaccine?” vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, June 20, 2021

QUY TẮC ỨNG XỬ MẠNG XÃ HỘI: NHÀ NƯỚC CS CÓ THỰC HIỆN? FANS LINH-NHUNG MỪNG, ĐÚNG-SAI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Quy tắc ứng xử mạng xã hội: Nhà nước cs có thực hiện? Fans Linh-Nhung mừng, đúng-sai?” vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, June 19, 2021

LỄ VINH DANH VÀ TRUY ĐIỆU NGÀY QUÂN LỰC VNCH 2021 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 19/6 vào chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021 do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California tổ chức với sự tham dự đông đảo các đoàn thể, hội đoàn và các đại diện dân cử cấp tiểu bang cũng như thành phố tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, June 16, 2021

DÂN VN KHỦNG HOẢNG VÌ DỊCH; CA SĨ HÀ ANH TUẤN TẶNG GẠO; CS XIN TIỀN MUA VÁCXIN RỒI BÁN LẠI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Dân VN khủng hoảng vì dịch; Ca sĩ Hà Anh Tuấn tặng gạo; CS xin tiền mua vácxin rồi bán lại” vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, June 15, 2021

BÀ PHƯƠNG HẰNG HAY NHỮNG AI LÀ KẺ “CẦN XỬ LÝ NGHIÊM”? HÀNH VI CỦA DIỄM PHẠM CÓ THỂ PHẠM TỘI GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bà Phương Hằng hay những ai là kẻ “cần xử lý nghiêm”? Hành vi của Diễm Phạm có thể phạm tội gì?” vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, June 12, 2021

QUAN HỆ NGHỆ SĨ-CON NUÔI; CHA MẸ NUÔI KẾT HÔN CON NUÔI; NUÔI ONG TAY ÁO; LUẬT VN QUY ĐỊNH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Quan hệ Nghệ sĩ-Con nuôi; Cha mẹ nuôi kết hôn con nuôi; Nuôi ong tay áo; Luật VN quy định?” vào chiều ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, June 6, 2021

GIAO TIỀN CHO MTTQ, NGƯỜI ỦY THÁC CÓ QUYỀN KIỆN HOÀI LINH ĐÒI LẠI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Giao tiền cho MTTQ, người ủy thác có quyền kiện Hoài Linh đòi lại” vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


THI SÁNG TÁC NHẠC CA NGỢI BÀ PHƯƠNG HẰNG: THẬT HAY GIẢ? LUẬT QUY ĐỊNH THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Tư nhân tổ chức thi sáng tác nhạc ca ngợi bà Phương Hằng: thật hay giả? luật quy định như thế nào?” vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, June 5, 2021

KIỆN ĐÒI 1,000 TỶ NGUYÊN ĐƠN PHẢI DỰ NỘP ÁN PHÍ CÓ GIÁ NGẠCH, GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI BAO NHIÊU?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Kiện đòi 1,000 tỷ: Nguyên đơn phải dự nộp án phí, chi phí giám định thiệt hại bao nhiêu?” vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, June 4, 2021

“CỨU TRỢ” KIỂU LINH 14 TỶ? VAC-XIN LÀ “VÁC MẶT ĐI XIN”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cứu trợ” kiểu Linh 14 tỷ? Vac-xin là ‘vác mặt đi xin’” vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


GẶP NGHỆ NHÂN 54 NĂM LÀM ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN HIỆN Ở CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc hội ngộ lý thú giữa ông Nguyễn Văn Hồng, một nghệ nhân có 54 năm kinh nghiệm làm đàn Tây Ban Cầm, đặc biệt là đàn Tây Ban Cầm Cổ điển với anh Trần Tùng, Dương Mạnh Tiến và Nguyễn Thái Cường vào ngày 30 tháng 5 năm 2021 tại một địa diểm thuộc thành phố Menifee, quận Riverside, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Video clip được thực hiện và edited by Lại Minh Thuận.


Wednesday, June 2, 2021

BÀ PHƯƠNG HẰNG BỊ KIỆN ĐÒI BỒI THƯỜNG 1,000 TỶ LUẬT VN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bà Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1,000 tỷ luật VN quy định như thế nào?” vào chiều ngày 1 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


MEMORIAL DAY, NHÌN LẠI LỊCH SỬ: NHÂN VĂN VÀ MAN RỢ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Memorial Day, nhìn lại lịch sử: NHÂN VĂN và MAN RỢ” vào chiều ngày 1 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, May 31, 2021

LÙM XÙM YÊN- HẰNG- LINH: TẠ PHONG TẦN ỦNG HỘ AI?; CẢNH GIÁC KẺ MẠO DANH BÀ PHƯƠNG HẰNG LỪA TIỀN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Lùm xùm Yên- Hằng- Linh: Tạ Phong Tần ủng hộ ai?; Cảnh giác kẻ mạo danh bà Phương Hằng lừa tiền” vào chiều ngày 31 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, May 29, 2021

TÌNH HÌNH DỊCH Ở VN; NGHỆ SĨ NGỘ NHẬN “TRUNG GIAN”-“TỪ THIỆN”; LUẬT QUY ĐỊNH XỬ LÝ RA SAO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Tình hình dịch ở VN; Nghệ sĩ ngộ nhận “trung gian”- “từ thiện”; Luật quy định xử lý ra sao?” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, May 26, 2021

KHI NGHỆ SĨ “TỰ TÚM TÓC MÌNH NHẤC LÊN” – PHẦN 3


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc: Khi nghệ sĩ “tự túm tóc mình nhấc lên” vào chiều ngày 18 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI Ở LONG AN: LUẬT PHÁP, PHÒNG NGỪA, CỨU NGƯỜI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chó cắn chết người ở Long An: Luật pháp, Phòng ngừa, Cứu người” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

NÓI CHUYỆN PHẢI QUẤY VỚI BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÀ QUÝ KHÁN GIẢ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Nói chuyện phải quấy với bà Nguyễn Phương Hằng và Quý khán giả” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


“THÁNH NỮ” TRẦN KIỀU NGỌC”: “CỜ LÀ GIÁ TRỊ VÔ HÌNH,” “KHÔNG CÓ GÍA TRỊ TÀI CHÍNH”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Thánh nữ” Trần Kiều Ngọc: “Cờ là giá trị vô hình,” “không có giá trị tài chính” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, May 21, 2021

CHUYỆN “HÀI” BẦU CỬ Ở VNCS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về: Chuyện “Hài” Bầu Cử ở VNCS, vào chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, May 18, 2021

KHI NGHỆ SĨ “TỰ TÚM TÓC MÌNH NHẤC LÊN” – PHẦN 2


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc: Khi nghệ sĩ “tự túm tóc mình nhấc lên” vào chiều ngày 18 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

KHI NGHỆ SĨ “TỰ TÚM TÓC MÌNH NHẤC LÊN” – PHẦN 1


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc: Khi nghệ sĩ “tự túm tóc mình nhấc lên” vào chiều ngày 18 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Chuyển Lời Đến “ĐOÁ HOA THÚI RỮA 🥀GIỮA CỘNG ĐỒNG”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc “Chuyển lời đến “ĐOÁ HOA THÚI RỮA GIỮA CỘNG ĐỒNG” vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, May 15, 2021

MỸ NHÂN VÀ CÁI RỌ 🐖; THIẾU TÁ CA NGHỈ VIỆC TỐ CÁO TỘI PHẠM; JOE KHỦNG HOẢNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc “Mỹ nhân và cái rọ 🐖; Thiếu tá CA nghỉ việc tố cáo tội phạm; Joe Khủng Hoảng” vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.NHIỀU VỤ CƯA TRỘM PÔ 🚗 (MUFFLERS & EXHAUST) Ở QUẬN CAM; CÁCH ĐỐI PHÓ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc “Nhiều Vụ Cưa Trộm Pô 🚗 (Mufflers & Exhaust) ở Quận Cam; Cách Đối Phó” vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, May 13, 2021

CONCIERTO DE ARANJUEZ (2ND MOVEMENT: ADAGIO) – JOAQUÍN RODRIGO | GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình tấu Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tấu khúc “Concierto de Aranjuez (2nd Movement: Adagio)” của nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Joaquín Rodrigo. Đây là tác phẩm nổi tiếng và thành công nhất của Rodrigo viết vào năm 1939 cho đàn guitar cổ điển.

Phần quay video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edited by Lại Minh Thuận vào ngày 2 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Wednesday, May 12, 2021

“BÁC VÀ ĐẢNG” GIỮ CỨT ĐỂ LÀM GÌ? NHIỀU NGƯỜI BẮC NAY KHÔNG CÓ BỐ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bác và đảng” giữ cứt để làm gì? Nhiều người Bắc nay không có bố; vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ

Tuesday, May 11, 2021

VIN PHÉT BÁN XE “KHUYẾN MÃI” THÊM CÒNG, HÌNH SỰ HÓA TRANH CHẤP DÂN SỰ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc Vin phét bán xe “khuyến mãi” thêm còng, hình sự hoá tranh chấp dân sự vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, May 10, 2021

Ổ CHUỘT TO KHỦNG TRONG MÁY XE HƠI, MÁY XE NÓNG HỔI NHƯNG CHÚNG VẪN SỐNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Việt Nam lái xe từ nhà tới tiệm check smog góc Brookhurst- Garden Grove để check smog xe. Chủ tiệm phát hiện ổ chuột khủng trong máy xe. Ông chủ xe dùng cán chổi, cán cây lau nhà vất vả đánh đuổi lũ chuột ra khỏi xe hơn 15 phút vẫn không đuổi được.
 

Saturday, May 8, 2021

TIỆC SINH NHẬT THÙY DUNG TẠI TRÀM CHIM RESTAURANT, GARDEN GROVE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn Thùy Dung với Lâm Quan Thạnh, Tạ Phong Tần, Phạm Kiên tại Tràm Chim Restaurant, Westminster Ave., thuộc thành phố Garden Grove vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2021.


Friday, May 7, 2021

NGUYỄN THÙY DUNG, LÂM QUAN THẠNH: GIỚI TRẺ VÀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của Nguyễn Thùy Dung và Lâm Quan Thạnh về ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.


Thursday, May 6, 2021

VỤ HOÀNG KỲ Ở ÚC BỊ HỦY HOẠI: 2 MẶT CỦA 1 VẤN ĐỀ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “Vụ Hoàng Kỳ ở Úc bị hủy hoại: 2 Mặt của 1 Vấn Đề” vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

GIẢI ĐÁP: NẾU “TỬ THỦ” THÌ CÓ GIỮ ĐƯỢC MIỀN NAM THOÁT CS KHÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận và giải đáp về việc “Tử Thủ” thì có giữ được miền Nam thoát CS không?” vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, May 5, 2021

MỘT CÁI CHẾT BẤT TỬ! - NGUYỄN AN VINH


Một cái chết Bất Tử!

Nguyễn An Vinh

Máu Trung tá Long đã thấm xuống lòng Đất Mẹ

Hình tuẫn tiết của anh hùng Nguyễn Văn Long, trung tá Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà trong ngày 30-4-1975 dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến đối diện trụ sở Hạ Nghị Viện VNCH.

Dưới chân tượng đài của Thủy quân Lục chiến, xác một người cảnh sát nằm đó. Máu ở đầu ông ta chẩy ra tươi rói. Người Sĩ quan Cảnh sát đeo lon Trung tá. Ông mặc đồng phục màu xanh. Nắp túi ngực in chữ Long. Trung tá Cảnh sát Long đã tự sát ở đây, Cộng sản để mặc ông ta nằm gối đầu trên vũng máu. Phóng viên truyền hình Pháp quay rất lâu cảnh này. Lúc tôi đến là 14 giờ 30. Dân chúng đứng mặc niệm Trung tá Long, nước mắt đầm đìa. Những người không khóc thì mắt đỏ hoe, chớp nhanh.

Trung tá Long đã chọn đúng chỗ để tuẫn tiết.

Tiểu sử Trung Tá Nguyễn văn Long.

Qua nhiều bài viết về Trung Tá Nguyễn Văn Long mà chúng tôi có dịp đọc trước đây, chúng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu sót, nếu không muốn nói là chưa thỏa mãn được những gì mà chúng ta muốn biết về Trung Tá Long. Người mà chúng tôi nghĩ đến có thể bổ túc cho những thiếu sót đó không ai khác hơn là cựu Trung Tá Nguyễn An Vinh, nguyên Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc gia Đà Nẳng, người đã có thời gian dài được gần gũi với Trung Tá Long, trong phạm vi Bộ Chỉ Huy Khu I, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Kính mời quý vị xem bài của cựu Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Nguyễn An Vinh

Sau chính biến 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ nền Ðệ nhất Cộng Hòa, Quốc Gia trải qua một thời kỳ hỗn lọan. Tại miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, hoạt động ngành an ninh trật tự hoàn toàn tê liệt. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm mà đã thay đổi sáu Giám-Ðốc Nha Công An. Có ông chỉ tại chức 32 ngày. Hai Trưởng Ty Công An Thừa Thiên và Cảnh Sát Huế đều là cơ sở nòng cốt Cộng Sản, một vài tay chân của nhóm Phật Giáo Ấn Quang tranh đấu ly khai xuống đường phá rối. An ninh trật tự hoàn toàn suy sụp.

Ðể đối phó với tình hình rối ren của vùng I, tháng 6 năm 1966 Trung Ương quyết-định bổ nhiệm Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, và ngay lập tức, ông cho chấn chỉnh lại những hoạt động của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia tại địa phương đầy biến động này, đồng thời bổ nhiệm Quận Trưởng Cảnh-Sát Võ Lương giữ chức Giám-Ðốc Cảnh Sát Quốc-Gia Vùng. Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Lương là Giám-Ðốc thứ bảy kể từ năm 1963 và là người đầu tiên giữ vững đựơc kỷ cương trật tự sau một thời gian hỗn loạn quá dài. Ðể mau chóng ổn định nhân-sự cũng như hoạt động, Ông cho lệnh di chuyển Nha CSQG từ Huế vào Ðà-Nẳng. Ông cho tất cả nhân viên dễ dàng trong một tháng để thu xếp gia-đình.

Trong vòng một tháng đó, phần đông nhân-viên đã có đủ thì giờ để ổn định việc nhà cửa và chuyện con cái học hành. Chỉ riêng Trung Tá Long, lúc ấy vừa được bổ nhiệm chức Chủ-Sự Phòng An Ninh Nội Bộ kiêm Thanh Tra, là còn loay hoay chưa kiếm ra nơi tá túc cho gia-đình. Hết hạn 1 tháng, Ông không thèm xoay sở nữa mà đã sáng kiến thực hiện một việc cổ kim không giống ai:

Thấy có một khoảng đất công trống trên đường Duy Tân, giữa lòng Thành Phố Đà Nẵng, Ông dựng lên một cái chái lợp tôn, dựa lưng vào bức tường thành của một Công Sở. Ðó là nơi gia đình ông đang cư trú, không điện không nước.

Có hai nhân viên thuộc quyền ghé thăm thấy cả nhà ban đêm thắp hai ngọn đèn dầu lù mù, họ rủ nhau hùn tiền mua đến cho ông một cái đèn Manchon. Ông từ chối nhất định không lấy, nói thế nào ông cũng không chịu, bắt họ đem đi trả lại.

Câu chuyện nhà ông Long thắp đèn dầu được nhiều người kể đi kể lại ở sở. Một hôm nhân có dịp ngồi chung xe với ông Giám Ðốc lên họp Quân Ðoàn, tôi kể Ông nghe câu chuyện về cái đèn Manchon. Ông Giám Đốc lắc đầu nói:

“…tính của Long là vậy, tôi biết chả từ lâu, từ hồi còn làm bên Công An Liên Bang. Ðó là một người rất tốt, thanh liêm và cương trực, đông con nhà nghèo…”. Từ lúc đó cho đến khi vào họp Ông không nói thêm lời nào. Ông lặng lẽ, dường như có điều tính toán suy nghĩ, ngó mông lung ra ngoài đường. Tuần lễ sau, tôi ghé nhà Long thăm đã thấy có điện nước. Hỏi ra thì biết trong lúc Ông Long đi làm, có 2 người tới bắt cho 2 bóng đèn và 2 lỗ cắm điện, một vòi nước. Họ không lấy tiền cũng không cho biết ai sai tới. Tôi biết ngay là do sự can thiệp kín đáo của Ông Giám đốc. Biết Ông không ra mặt tôi cũng làm thinh luôn.

Liền sau đó, trong một phiên họp khoáng đại, ông Giám Ðốc hỏi nhỏ tôi, nhà Long có điện chưa. Tôi trả lời có rồi, có cả nước nữa. Ông gật đầu, mỉn cười nhìn về phía Long, nét mặt hiền lành khoan dung. Ông vui vì đã giúp được thuộc cấp một việc tuy nhỏ nhưng rất cấp bách cần thiết. Tính Ông quảng đại, kín đáo và chi-tiết. Nhiều khi làm ơn từ việc nhỏ đến việc lớn, không cần cho ai biết.

Dạo ấy, vì cơ sở mới dọn từ Huế vào, phòng ốc chưa đủ, Ông Giám-đốc cũng không có tư dinh phải ở tạm một phòng trong khách sạn Grand Hotel trên đường Bạch Ðằng. Trong khách sạn có sẵn Restaurant. Ông thường dùng bữa vớí nhiều viên chức khác ngành, vừa ăn vừa luận bàn công việc. Những lúc không mời ai, Ông gọi tôi tới ăn cơm chung. Nhờ có chút khả năng giao-thiệp, quen biết nhiều người và luôn sẵn những chuyện tếu vô hại, Ông thường ngồi nhiều giờ với tôi, bàn về đủ mọi thứ, phần lớn là những việc trên trời dưới đất, không dính dấp gì tới công vụ. Nhân một lúc vui vẻ, cởi mở, tôi nhắc lại chuyện Trung Tá Long và hỏi Ông lý do không cho Long biết việc Ông can thiệp bắt điện nước vào nhà. Ông cườì rồi từ từ kể. Sau đây là những gì Ông Giám đốc Võ Lương nói về Trung Tá Nguyễn Văn Long:

“…Tôi biết Long từ những thập niên 1940, khi Giả (tiếng thông dụng miền Trung có nghĩa là Anh ấy, Ông ấy) mới gia-nhập Ngành An ninh thời Tây. Giả nổi tiếng là siêng năng cần mẫn, kỷ-luật và trong sạch. Lương bổng không đến nỗi tệ nhưng gia-đình đông con lại suốt đời không tơ hào những bổng lộc phi nghĩa nên thời nào cũng nghèo. Cả đời ở nhà mướn. Ðúng ra, trước năm 1963 Giả cũng có một căn nhà tương đối được, ở đường Phạm Hồng Thái, Thành Phố Huế. Nhà này có từ nhiều năm trước, có thể do cha mẹ để lạị. Trước đảo chánh Ông Diệm, Giả bị bắt giam trong vụ Gián Ðiệp Miền Trung do Phan Quang Ðông điều tra khai thác. Trong thời gian bị ngưng chức không lương tiền hàng tháng, bà vợ đã phải bán căn nhà này để đong gạo cho gia đình…

…Giả sống rất chừng mực, lương thiện, không có khả năng xoay xở, lại càng không muốn xoay xở bậy bạ. Nhũng lúc gặp khó khăn thì cắn răng chịu đựng, không hề muốn nhờ vả ai. Giả rất khó chịu khi phải chịu ơn người khác. Ðiều này giải thích được tại sao tôi không trực tiếp cho biết đã nhờ người bắt điện nước cho gia đình Giả. Chuyện nhỏ không muốn Giả có mặc cảm mang ơn….

… Là viên chức kỳ cựu, phuc vụ trong ngành đã hơn 20 năm, Long có khá nhiều cơ hội để khá hơn, nhưng cơ hội nào Giả cũng bỏ qua, có khi còn quyết liệt từ chối thẳng tay, nên đến bây giờ vẫn sống chật hẹp với đồng lương của một công chức.

… Giả bị bắt giam trong vụ Gián Ðiệp Miền Trung năm 1962 nên sau khi Chính Phủ Ngô Ðình Diệm bị lật đổ, Long được cử ngay làm Trưởng Ban Công Tác Ðặc nhiệm điều tra tội ác và tài sản chế độ cũ cũng như của nhóm Cần Lao. Nhiều người cứ tưởng dịp này Long tha hồ ân oán giang hồ. Nhưng trái với mọi suy đoán, Long hành xử trách nhiệm hoàn toàn vô tư, không nghe lời xúc xiểm, không thành kiến, cũng như không bới lông tìm vết. Ðể tránh mấy tay môi giới chạy chọt xin xỏ đút lót lôi thôi, Long cắm trại luôn trong sở, thật khuya mớí lạch cạch đạp xe về nhà. Dạo ấy cả gia-đình theo đạo Công Giáo, nhà thuê ngay kế bên Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Nhà Long cửa đóng then cài. Long không tiếp bất cứ ai.

…Năm 1965, Long đưọc bổ nhiệm làm Trưởng Ty Công an Ðặc Biệt Bến Hải, đóng dọc theo Nam Vĩ Tuyến 17 thuộc Quận Trung Lương, Tỉnh Quảng Trị. Nhận việc chưa bao lâu thì Phòng Lương Bổng, Vật Liệu , Kế Toán đưa cho Giả một phong bì đầy tiền. Long hỏi cái gì thì họ cho biết, như thông lệ từ trước, đây là số tiền bán bớt xăng nhớt và văn phòng phẩm nạp cho Trưởng Ty làm mật phí giao tế. Giả đỏ mặt, trợn mắt đòi bỏ tù cả đám. Từ đó hết ai dám léng phéng chuyện tiền nong lem nhem với Long…”

Kể đến đây Ông Giám Ðốc cườì thành tiếng và nói đùa: “…Nếu Long chịu nhận vàì ba mớ phong bì như thế thì đâu đến nỗi bây giờ phải cắm dùi đường Duy Tân. Nên nhớ Long đang là chức Trưởng Ty khi được lệnh di chuyển từ Quảng Trị vào Ðà-Nẵng. Một Ông Tưởng Ty mà ngày trước ngày sau phải ở bụi ở đường thì thế gian chỉ có một Nguyễn văn Long mà thôi, không có người thứ hai. Bổ nhiệm Long vào chức An Ninh Nội Bộ và Thanh Tra, tôi yên tâm nhưng cũng có nhiều anh khó chịu không vui đấy…”

Khi tôi hỏi về Vụ Gián Ðiệp Miền Trung , Ông cho biết vụ ấy không hẳn là có thật mà chỉ do Pháp cố ý dựng chuyện lên để phá thối. Công việc của Phan Quang Ðông là huấn luyện và tung mạng lưới tình báo gián điệp ra Bắc hoạt động vùng Thanh Nghệ Tĩnh mà thôi. Ðông không dính líu gì đến vấn đề nội chính và an ninh quốc nội. Ðông bị xử tử hình để bịt miệng, do áp lực từ Cộng Sản trong nhóm tranh đấu, gây rối Mìền Trung. Không có vụ gián điệp thì Ðông cũng bị giết.

Hình như Long biết sự kiện này cho nên ngày xử bắn Phan Quang Ðông tại Sân Vận Ðộng Chi Lăng, mấy người bạn cùng vụ rủ Long đi coi, Long từ chối. Long nói:

“…chuyện Ðông có những điều chưa minh bạch, xét xử vội vàng và có quá nhiều áp lực. Ðông đâu đáng tội chết! Vả lại oán thù nên cởi, không nên buộc… Ông Giám Ðốc kết luận:…Long khắt khe sắt thép với chính mình nhưng khoan dung nhân hậu, công bằng và rộng lượng với kẻ khác, cả với kẻ vừa mới giam giữ mình…”

Năm 1970 , tôi bàn giao chức Chỉ Huy Trưởng cho Thiếu Tá Trần Hàng để ra Ðà-Nẵng. Vừa nhận việc chưa được bao lâu thì Thành Phố chịu một cơn bão lụt Sóng Thần khủng khiếp chưa từng thấy trong cả trăm năm. Mưa như trút nước. Sóng biển gầm thét dữ dội. Một phần đường trong thành phố ngập nước quá đầu gối. Giáp ranh phía Bắc Thành Phố là Bãi Thanh Bình thành một vùng nước mênh mông. Nhưng ngặt nghèo và nguy hiểm nhất là khu tạm cư Ngọc Quang. Khu này là một giải cát bồi thoai thoảỉ nằm dài giửa Bãi Thanh Bình và biển cả, không một bóng cây. Từ tầm xa nhìn tới , toàn khu hoàn toàn biến mất, chỉ còn thấy lác đác ít nóc nhà nhấp nhô theo sóng dữ. Gió rất mạnh, thổi giật từng cơn. Bộ Chỉ Huy Cành Sát Quốc Gia huy động toàn bộ lực lượng cơ hữu như Giang Ðoàn và trưng dụng thêm một số ghe thuyền tư nhân trong nỗ lực di tản dân chúng vào khu an toàn, lúc ấy là sân Trường Kỹ Thuật ở đường Cao Thắng và chung quanh 2 Thánh Ðường Họ Giáo Ngọc Quang và Giáo Xứ Thanh Ðức.

Qua máy truyền tin, Giang Ðoàn cho tôi biết gia-đình Trung Tá Long ở vào một khu nguy hiểm nhất. Nhà có thể bị cuốn trôi ra biển bất cứ lúc nào. Cả gia-đình đã lên được đất liền nhưng Trung Tá Long đang ngồi trên một cái chõng tre, tay cầm chai rượu thuốc, nói là để ở lại giữ nhà, không chịu đi đâu hết. Tôi nghe mà lạnh người. Cũng lại cái “Ông Trời sợ” này nữa. Tôi không thể quên vụ Ông cắm dùi ở đường Duy Tân năm nào và việc Ông Giám Ðốc Võ Lương kín đáo giúp đỡ bắt điện nước cho Long.

Tôi nhờ Giang Ðoàn ra tận nơi, đưa máy truyền tin cho tôi nói chuyện với Long. Nghe tiếng tôi, Ông nói ngay: Chào Ông Chỉ Huy Trưởng, tôi không sao đâu. Sau một hồi giải thích gần như năn nỉ, cuối cùng phải viện dẫn lý do an ninh cũng như xin Ông hợp tác để làm gương cho đồng bào. Cuối cùng Ông mới chịu vào bờ.

Dọn dẹp bão lụt xong, dân chúng lo sửa sang những thứ đỗ nát. Tôi điện thoại cho Ông hỏi thăm nhà cửa hư hại ra sao. Ông trả lời tỉnh bơ: Nhà chỉ có mấy tấm ván, xẹp xuống rồi dựng lại lên, có chi mà hư hại. Tuần này tôi xin nghỉ mấy ngày phép và mất một mớ đinh là xong ngay.Tôi bái phục cái thái độ bình tâm giản dị gần như bất cần của Ông, nhưng quyết định phải ra tận nơi coi cho biết. Tôi mặc thường phục cùng với mấy tay bài trừ du đãng đi Honda, luồn lách ra Ngọc Quang. Tới nhà Ông Long, tôi hết hồn.

Căn nhà của Ông chỉ là một tác phẩm chắp nối vội vàng và lỏng lẻo gồm mọi thứ tạp nhạp không đáng gọi là vật liệu, góp nhặt từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Nhà nằm lọt vào khu vực tạm cư hỗn độn gồm các gia đình đổ về từ những vùng quê Quảng Nam mất an ninh. Giây điện và giây phơi áo quần chằng chịt. Rất mau, tôi vụt nhớ đến một bản báo cáo của Cảnh Sát Ðặc Biệt về việc Cộng Sản cài người vào dân tị nạn và vụ xe ông Trưởng Phòng Ðặc Biệt Nha tên Diệp đi mua vật liệu bên Quận Ba bị đặt Plastic chết banh xác trên gần Chợ Cồn năm nào. Thương Ông, tôi nhất định phải đưa Ông vào thành phố.

Ngay ngày hôm sau tôi nhờ các Phường Quận tìm dùm một miếng đất cho Ông Long cất nhà. Các nơi tìm được khá nhiều nhưng tôi chọn ra 4 chỗ. Tôi lái xe đưa Ông đi xem. Cả 4 chỗ Ông không chê nhưng ngần ngại không quyết định, viện dẫn nhiều lý do nghe cũng được. Chuyện không thể chậm trễ, tôi nói ngay: hay là Ông vô ở chung với tôi. Ông cười khẩy, tưởng tôi bực mình nói lời mỉa mai. Sự thực khi nói câu đó, tôi nghĩ đến khu đất trống sau tư dinh dành cho gia đình Chỉ Huy Trưởng số 37 Nguyễn Thị Giang, ngay trung tâm thành phố, sát tường rào Trường Nam Tiểu Học, có thể mở lối đi riêng. Tôi chỉ cho Ông. Ông chịu liền nhưng còn bán tín bán nghi. Ðể xác nhận không phải chuyện bông đùa, tôi đưa Ông tới một trại cây đường Phan đình Phùng, nói với bà chủ chọn cho Ông một số cây ván thứ tốt, hoá đơn gởi cho tôi. Tới đây Ông mới tin là chuyện thật và bắt tay tôi vui vẻ, nói lời cám ơn.

Không chờ đợi lâu, Ông cho tháo căn nhà từ Ngọc Quang, cha con chồng vợ cả gần chục người hớn hở dựng căn nhà mới. Chỉ trong vòng chừng 2 tuần là xong, điện nước từ nhà tôi câu qua. Gia đình Ông Long vui vẻ đã đành, phần tôi cũng vui không ít.

Những ngày tiếp theo, tôi chờ hoài không thấy trại gỗ đưa hóa đơn tới, hỏi ra mới biết: thấy tôi tận tâm, nể mất lòng, Ông chỉ lấy một ít ván gắn vào mặt tiền coi cho được còn bao nhiêu Ông mua các thứ tạp nhạp từ một bãi phế thải ở đường Ông Ích Khiêm chở mấy xe Ba Gác về, đóng phía trong phía ngoài khá tươm tất. Một lần nữa tôi cảm phục tính lương thiện và sòng phẳng của Ông. Dọn vào nhà mới xong, ít lâu sau Ông thăng Trung Tá và được bổ nhiệm Chánh Sở Tư Pháp, tiếp tục phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Vùng. Từ đây Ông yên tâm ở bên cạnh nhà tôi và tôi cũng có cơ hội làm một chút quan sát:

Nhà Ông rất đông con. Một vợ một chồng, sinh 12 lần, nuôi 13 đứa, có cả cặp sinh đôi sau cùng, một trai một gái. Ông còn cưu mang thêm một đứa cháu mồ côi, anh nó đi lính tận trên Pleiku, giao luôn cho Ông giữ. Chưa hết. Nhà còn có thêm một con heo con. Bà Long nói phải nuôi thêm con heo làm lợi, cho đứa cháu mồ côi thêm tiền ăn học. Chuyện nhà Ông Long nuôi heo nhiều người không tin, đòi đến coi. Làm gì giữa thành phố, ngay cạnh tư dinh Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát mà lai có người dám nuôi heo. Ai nói gì thì nói, hiểu rõ hoàn cảnh gia-đình, cùng cái lý do chân thật và tội nghiệp đối với Bà Long, tôi không phản đối. Mấy đứa con nhỏ của tôi cũng rất ưa thích con heo. Ði học về, tụi nhỏ chạy sang xem, cho heo ăn, trầm trồ khen heo sạch sẽ và mau lớn. Thấy các con ưa thích, tôi cũng vui. Bà Long lại càng vui hơn.

Ông Long dạy con rất nghiêm nhưng không hề ồn ào to tiếng. Ông ưa nói chuyện gương trung liệt người xưa và lấy chuyện sách đèn của các con làm trọng. Ông thường dặn con: dù hoàn cảnh nào cũng ráng kiếm cho được ba mớ chữ. Câu Ông thưòng nhắc đi nhắc lại với các con là: Khi nào cái đầu cũng ở trên. Cái đầu phải có kiến-thức để điều khiển toàn thân làm những việc khá hơn là việc tay chân lao động.

Những lúc rảnh rỗi nhà tôi hay sang chơi, khen mấy cháu học giỏi và thường dấm dúi cho các em chút đỉnh tiền để khi thì mua cái cặp sách, khi thì mua bộ áo quần. Ðặc biệt đứa cháu mồ côi là nhà tôi thương nhất. Ông Long có mấy con đã trưởng thành. Hai anh đi không quân, một thiết giáp, ba Cảnh Sát. Đứa đầu lòng tên Phụng, Sĩ Quan Biệt Ðộng Quân, tử trận. Thỉnh thoảng các cháu về phép, nhà tôi thường dặn dò phải cận thận giữ mình, đôi khi còn có chút ít tiền cho các cháu cà phê. Những cử chỉ thương yêu nhẹ nhàng kín đáo như thế chỉ có các con và Bà Long biết, Ông Long thì không. Qua tôi, nhà tôi đã hiểu tính Ông Long rất tự ái và không ưa nhờ vả ai, dù là từ những người thân.

Trong năm năm sống cạnh nhau, Ông Long chỉ sang nhà tôi có một lần, đi chung với Ông Võ Hoàng, anh Ông Giám Ðốc Võ Lương. Lúc ấy tôi vừa cho thêm một người bạn khác, Ông Huỳnh Giáo cựu Trưởng Ty Công-An Quảng Tín làm căn nhà đằng sau , phía bên phải. Nhà Ông Long bên trái. Ông Võ Hoàng là một nhà phong thủy cho biết hai căn nhà phía sau Tư dinh là một phối trí phong thủy tuyệt hảo, che chắn hết mọi bất trắc, rủi ro, không sợ đao kiếm cùng kẻ xấu chém lén sau lưng. Ông Chỉ Huy Trưởng sẽ yên vị tại chức lâu dài. Tôi không biết nhiều về phong thủy, cũng không hẳn tin. Tôi chỉ muốn làm một việc tử tế khi có cơ hội để giúp cho hai người bạn mà tôi rất thương yêu và mến phục.

Sống bên nhà tôi lâu như thế mà gia-đình Ông Long không bao giờ xin "ân huệ" cho mình cũng như cho bất cứ ai. Họ sống lặng lẽ, âm thầm gần như cam chịu. Bà Long thường nói đây là căn nhà vừa ý nhất từ trước đến nay và ao ước được ở đây mãi mãi.. Niềm ao ước bình thường giản dị ấy không được bao lâu thì Ðà-Nẵng thất thủ, cuối tháng ba 75. Tai trời ách nước đổ sập xuống, chúng tôi tan tác mỗi người một nơi.

Tôi thoát đi được trong gang tấc, theo một tàu Mỹ vào Cam Ranh. Tại đây dùng tàu đò dân-sự vào Vũng Tàu. Khi vừa mới từ bờ ra lại biển khơi, tôi gặp Ông Long đi trên một ghe đánh cá từ Ðà-Nẵng vào. Tôi đổi tàu cùng Ông xuôi Nam. Về đến Saì-Gòn chia tay mỗi người một ngã. Tôi tìm cách cùng gia đình thoát thân lần nữa. Qua tới Guam được mấy ngày thì được tin Long tự sát. Tôi bàng hoàng xúc động, thương Ông suốt một đời lận đận và kết thúc tức tưởi thế kia. Từ đó tôi bị thúc bách và tự cho như có bổn phận phải tìm thêm tin tức của Long:

Ở Mỹ, tôi theo dõi các báo lớn ngoại quốc có đăng trang bìa hình Long tự sát trước tượng đài Thủy Quân Lục Chiến khu tiền đình Trụ Sở Quốc Hội, sắc phục và cấp bậc Sĩ Quan Cảnh Sát ngay ngắn đàng hoàng, nhưng không có báo nào nói xác Long ai đem đi đâu. Tôi cứ nghĩ thi thể vô thừa nhận đã bị vùi dập ở một xó xỉnh nào.

Nhưng không. Khoảng hơn hai tuần sau, Bà Long nhận đươc giấy báo vào nhà thương Grall nhận xác. Nguyên do là khi tuẫn tiết, trong túi áo Long có thẻ căn cước địa chỉ 37 Nguyễn Thị Giang, Ðà-Nẵng. Nhà thương cứ theo địa chỉ đó mà báo tin. Tôi nhớ là cái căn cước bọc nhựa ấy tôi đổi lại cho Long khi vừa mới dọn vào ở chung, đặc biệt có chữ ký của tôi làm kỷ niệm, không phải chữ ký của Thiếu Tá Chỉ Huy Phó như những căn cước khác. Tự nhiên tôi có chút suy nghĩ sao mà cái việc nhỏ nhặt như việc đổi cái thẻ căn cước bọc nhựa năm xưa lại đưa đến một sự việc quá quan trọng như thế. Cái căn cước có chữ ký của tôi đó không phải vì nhu-cầu mà chỉ vì chút cảm tình, nhưng lại chính nhờ nó mà gia-đình nhận đươc xác của Long. Ðây có phải chỉ là một diễn tiến tình cờ hay là một tính toán cẩn thận của Long. Giả thuyết thứ hai hợp lý hơn.

Ðà-nẵng mất mau quá, Long chưa kịp lãnh lương tháng ba nên nhà không có tiền vào Sàigon. Tội nghiệp chỉ có cô Tâm, con thứ ba vào nhận xác. Tới SàiGòn ngày 17 tháng 5 cô Tâm cùng với một người chị thứ hai tên Ðào và người em gái tên Thuận đang làm việc ở Sai-Gòn tới nhà thương Grall. Tại dây nhân viên Bệnh Viện, như có được lệnh của Ban Giám Ðốc, đã dành mọi dễ dàng, chỉ vẽ tận tâm chu đáo và tỏ ra có thiện cảm đặc biệt với người chết. Họ tắm rửa, thoa thuốc, uốn nắn và chăm sóc thi thể nhẹ nhàng tử tế đến độ làm các con cảm-động và ngạc nhiên. Ngày chôn cất có ban hậu sự Nhà Thương sắc phục và xe tang đàng hoàng, khoan thai đưa tiễn tới Nghĩa Trang. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Thi hài được mai táng tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Công Giáo Bà Quẹo với đầy đủ lễ nghi tôn giáo. Có Linh-Mục đến làm phép xác. Rõ ràng là cái chết công khai và lẩm liệt của một Anh Hùng vị Quốc vong thân, ngay lập tức đã có người trân trọng. Ít năm sau gia đình cải táng. Lần này thì khăn tang trắng một vùng, đầy đủ vợ và các con, các cháu, xác được hỏa thiêu. Tro ký thác tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài-Gòn, đường Kỳ Ðồng.

Ngày mất nước 30 tháng 4 năm 75, khi biết mọi sự đã hỏng hết, nhiều Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Binh Lính, Cảnh Sát và cả nhân- viên Dân Chính đã tự sát tại nhiều nơi và bằng nhiều cách, cách nào cũng nói lên chí khí bất khuất không đầu hàng, không để cho thân rơi vào tay giặc. Nhưng cái chết của Trung Tá Nguyễn văn Long mới được cả thế giới biết đến mau nhất, gây xúc động mạnh nhất. Long đã chọn cách thế, giờ giấc cho cái chết có mục đích tại một địa điểm không thể có nơi nào thích hợp hơn. Trước Tòa Nhà Quốc Hội, dưới chân Tượng Ðài Chiến Sĩ là nơi biểu tương Trái Tim đang thoi thóp của Miền Nam. Ông đã nằm xuống đó để chấm dứt nhịp đập trái tim Ông. Ông dâng hiến máu tươi và mạch sống cho Tổ Quốc. Khỏi cần phải luận bàn dông dài, cả thế giới cùng công nhận Long đã bình tĩnh sửa soạn cho cái chết từng chi-tiết. Long mặc sắc phục, cấp bậc chỉnh tề, thẻ căn cước cài trong túi áo. Trước lúc bắn vào đầu, Long đứng nghiêm, chào kính Tượng Ðài rồi khoan thai nằm xuống. Chỉ một phát súng dứt khoát và chính xác, Long anh dũng đền ơn nước.

Ðã một thời sống gần và làm việc chung, tôi thương mến Long lúc sinh thời, kính phục Long khi đã chết và sẽ mãi mãi nhớ Long. Cái chết của Long là một cái chết bất tử!

25/03/2017

Nguyễn An Vinh

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: KÝ ỨC VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền Thờ Đức Thánh, đồng Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai; nói về  ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 nhân dịp ông đứng ra tổ chức và tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 2021 Tại Little Saigon, Quận Cam” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.

KÝ ỨC NGÀY 30 THÃNG NĂM 1975 CỦA CỰU SĨ QUAN QUÂN PHÁP QUÂN LỰC VNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Trương Ngọc Sơn, Cựu Thiếu Tá Sĩ Quan Quân Pháp, Phòng Công Tố I Tòa Án Quân Sự Saigon nói về ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 2021 Tại Little Saigon, Quận Cam” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Monday, May 3, 2021

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SAU KHI BẢY ĐỜN LÀM TT; TỔ CHỨC 30 THÁNG TƯ ĐEN HAY LỢI DỤNG CHO CÁ NHÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; “Đánh giá tình hình sau khi Bảy Đờn làm TT; Tổ chức 30 Tháng Tư Đen hay lợi dụng cho cá nhân” vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: KÝ ỨC VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu nói về ký ức ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 2021 Tại Little Saigon, Quận Cam” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Saturday, May 1, 2021

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 2021 TẠI LITTLE SAIGON, QUẬN CAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 2021 Tại Little Saigon, Quận Cam” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.
 

Thursday, April 29, 2021

LÂM QUAN THẠNH: TÌNH HÌNH NƯỚC MỸ SAU KHI BẢY ĐỜN NHẬM CHỨC; BÃI NHIỆM NEWSOM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Tình hình nước Mỹ sau khi Bảy Đờn nhậm chức; Bãi nhiệm Newsom” vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, April 27, 2021

30-4-2021: KHUYNH HƯỚNG “HÒA HỢP HÒA GIẢI” VÀ XÓA NHÒA TỘI ÁC CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về 30-4-2021: Khuynh Hướng “Hòa Hợp Hòa Giải” Và Xóa Nhòa Tội Ác CS vào chiều ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, April 16, 2021

THƯƠNG TIẾC BS JOSEPH NGUYỄN VĂN QUÁT – MỘT NGƯỜI ƯU VIỆT VỚI TÀI NĂNG, TẦM NHÌN, LÝ TƯỞNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Thánh Lễ An Táng Bác sĩ Giuse Nguyễn Văn Quát (mất ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại Fountain Valley, California) vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại Thánh Đường Holy Spirit, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, April 15, 2021

THƯƠNG TIẾC BS JOSEPH NGUYỄN VĂN QUÁT MỘT NGƯỜI ƯU VIỆT VỚI TÀI NĂNG, TẦM NHÌN, LÝ TƯỞNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Bác sĩ Joseph Nguyễn Văn Quát một người ưu việt hội đủ 3 yếu tố: tài năng, tầm nhìn, lý tưởng” vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 trong khuôn viên Thánh Đường Holy Spirit, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, April 13, 2021

ÔNG PHẠM HỒNG PHÚC: SỰ THẬT 2 NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ HỒ CHÍ MINH MÀ TÔI BIẾT (PHẦN 1)


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của nhân chứng sống lịch sử ông Phạm Hồng Phúc 94 tuổi, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Ông Phạm Hồng Phúc: Sự thật 2 Nhân vật lịch sử Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh mà tôi biết” vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, April 11, 2021

LỆ BIỂN – KIM TƯỚC | Nhạc LẠI MINH THUẬN, Thơ NGÔ ĐÌNH VẬN


The song LỆ BIỂN (Ocean Tears) was written in 2004 to commemorate half a million Vietnamese who have died on their way to seek freedom, with the majority of them drowning or killed by pirates on the South China Sea or in the Gulf of Thailand.

LỆ BIỂN (Ocean Tears), lyrics by Ngô Đình Vận, music by Lại Minh Thuận, with the soprano voice of Kim Tước.  Extracted from the CD: "Nhạc Tình Xa Xứ" (P) & © 2006 by Thuan Minh Lai & Van Dinh Ngo. Library of Congress Registration Number: SRu631-699.

LỆ BIỂN (Ocean Tears) Drop in the Eastern Sea A black stone slab to serve as grave marker To record my tears crying for you Drop in the blue waves A pink carnation Which I once gave you Drop in the black ocean A burnt out incense stick For a love I mourn, a tragic one Drop in the ocean depths A handful of yellow sand To commemorate those poor, unjust deaths Strangers and acquaintances They all die, out of hunger, out of thirst In every which way Drowning, sinking Holding grudge or innocently They all die tragically On their way to seeking a land of peace I cry muffled, noiselessly I cry for human destiny For a lifetime on earth Thats tragically full of thorns I cry muffled, noiselessly Praying to the sacred powers To come back with the dawn And awaken our land. Original Vietnamese by Ngô Đình Vận Put to music by Lại Minh Thuận English translation by Nguyễn Ngọc Bích (March 22, 2010)


Tuesday, April 6, 2021

NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ PHẠM HỒNG PHÚC 94 TUỔI: HỒI ỨC MIỀN BẮC 5 NĂM PHÁP THUỘC (1940-1945)


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của nhân chứng sống lịch sử ông Phạm Hồng Phúc 94 tuổi, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Hồi ức miền Bắc 5 năm Pháp thuộc (1940-1945); Tội ác Việt minh trong đấu tố, cải cách ruộng đất miền Bắc” vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, April 3, 2021

Ý NGHĨA DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS; PHÂN ƯU ĐẾN GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  phóng sự về “Ý nghĩa Diễn hành Văn hoá Quốc tế của người Việt tỵ nạn CS; Phân ưu đến gia đình ông Nguyễn Văn Tánh” với Nhà báo Tạ Phong Tần, ông Phan Kỳ Nhơn, Lê Quang Dật và Phan Tấn Ngưu nhân dịp các vị đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU PHÂN ƯU ĐẾN GIA ĐÌNH CHIẾN HỮU NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”

phần phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu phân ưu đến với gia đình ông Nguyễn Văn Tánh (từ trần ngày 24 tháng Ba, 2021) nhân dịp ông đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.