Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 30, 2022

THẤY GÌ QUA VIỆC CÁC GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỊ TỐ CƯỠNG DÂM, GẠ TÌNH SINH VIÊN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thấy gì qua việc các giảng viên đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm, gạ tinh sinh viên?” vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, March 29, 2022

TIN MỚI CUỘC CHIẾN UKRAINE VÀ NGA ĐẾN NGÀY 29-3-2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tin mới cuộc chiến Ukraine và Nga đến ngày 29-3-2022” vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


TIẾP THEO VỤ NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ THIẾN: KHỞI TỐ, BẮT GIAM TỘI CƯỠNG DÂM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tiếp theo vụ người đàn ông bị vợ thiến: Khởi tố, bắt giam tội cưỡng dâm” vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.TỶ PHÚ TRỊNH VĂN QUYẾT LÀ AI? NHỮNG SỰ THẬT KHÁC LỜI ĐỒN ĐAI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tỷ phú Trịnh Văn Quyết vừa bị bắt là ai? Những sự thật khác lời đồn đại” vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, March 28, 2022

GÂY QUỸ CHO DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần giới thiệu ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế vào thứ bảy 11 tháng 6 năm 2022 tại Thành phố New York với Bác sĩ Võ Đình Hữu (Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại VN)  và cô Tara Thu Nguyễn (Chủ tịch Diễn hành Văn hóa Quốc tế) vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2022 bên trong nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Mọi chi tiết về ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế xin liên lạc với: Tara Thu, 971-862-9969, email: ttnguyen@vacpny.org Check donation ủng hộ xin đề: VACP, Inc. Gởi về địa chỉ: P.O. Box 1786, 90 Church Street Floor 1. New York, NY 10007-9998.Sunday, March 27, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ 2022 VÀ TƯỞNG NIỆM NS NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại VN) về “Diễn hành Văn hoá Quốc tế 2022 và tưởng niệm Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tánh” vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2022 trong khuôn viên nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: TÌNH HÌNH HIỆN TẠI TRẬN CHIẾN UKRAINE VÀ NGA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại VN) về “Tình Hình Hiện Tại Trận Chiến Ukraina Và Nga” vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2022 trong khuôn viên nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

Saturday, March 26, 2022

NGA TĂNG CƯỜNG LÍNH ĐÁNH THUÊ; PHÁT NGÔN MỚI CỦA LÃNH ĐẠO ANH-MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Nga tăng cường lính đánh thuê; Phát ngôn mới của lãnh đạo Anh-Mỹ” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


LỖI CỦA BÀ HẰNG? TỊCH THU NỮ TRANG LÀ “CÔNG CỤ LÔI KÉO”? NHÀ NƯỚC CS SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Lỗi của bà Hằng? Tịch thu nữ trang là ‘công cụ lôi kéo’? Nhà nước cs sẽ làm gì tiếp theo? vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Thursday, March 24, 2022

CỰU ĐẠI ÚY CSGT VÀ ĐỒNG BỌN “GÍ BILL” CƯỚP TÀI SẢN QUÝ ÔNG HÁM CỦA LẠ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Cựu Đại úy CSGT Hà Nội và đồng bọn ‘gí bill’ cướp tài sản quý ông hám của lạ” vào chiều ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, March 23, 2022

LÊ DŨNG VOVA BỊ ÁN 5 NĂM TÙ VÀ NHỮNG BẢN ÁN THẤT BẠI CỦA NHÀ NƯỚC CSVN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Lê Dũng Vova bị án 5 năm tù và những bản án thất bại của nhà nước CSVN” vào chiều ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, March 21, 2022

TÌNH HÌNH UKRAINE-NGA ĐẾN 21-3-2022; NGA TUNG NHIỀU TIN GIẢ VÀ KHỦNG BỐ NHÀ BÁO QUỐC TẾ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tình hình Ukraine-Nga đến 21-3-2022; Nga tung nhiều tin giả và khủng bố nhà báo quốc  tế” vào chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


VỢ THIẾN CHỒNG VÌ XÂM HẠI CON RIÊNG CỦA VỢ; PHẠM TỘI GÌ? TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Vợ thiến chồng vì xâm hại con riêng của vợ; Phạm tội gì? Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ?” vào chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, March 18, 2022

TÌNH HÌNH UKRAINE-NGA ĐẾN NGÀY 18-3-2022; CỰU QUÂN NHÂN GỐC VIỆT ĐẾN UKRAINE VÀ KỂ CHUYỆN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tình hình Ukraine-Nga đến ngày 18-3-2022; Cựu quân nhân gốc Việt đến Ukraine và kể chuyện” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ĐÃ XÁC MINH THẬT-GIẢ LƯ HƯƠNG HOÀN LẠI TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN Ở SÀI GÒN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Đã xác minh thật-giả lư hương hoàn lại trước tượng Đức Thánh Trần ở Sài Gòn” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, March 15, 2022

TỘI PHẠM CHIẾN TRANH; CÔNG ƯỚC LA HAYE QUY ĐỊNH THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tội phạm chiến tranh; công ước La Haye quy định thế nào?” vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

LỪA ĐẢO QUA DIỆN THOẠI; CÁCH ĐỐI PHÓ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Lừa đảo qua điện thoại; Cách đối phó” vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, March 12, 2022

KHI NÀO BỊ CẤM XUẤT CẢNH? BÉ 3 TUỔI BỊ BẮN ĐINH VÀO ĐẦU TỬ VONG; TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Khi nào bị cấm xuất cảnh? Bé 3 tuổi bị bắn đinh vào đầu tử vong;Trách nhiệm hình sự?” vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


NGA VÂY NHIỀU THÀNH PHỐ; PUTIN DÙNG THỦ ĐOẠN TÀN BẠO; UKRAINE KHÁNG CỰ QUYẾT LIỆT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện " Nga vây nhiều thành phố; Putin dùng thủ đoạn tàn bạo; Ukraine kháng cự quyết liệt” vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, March 11, 2022

ANH PHONG TỎA TÀI SẢN ABRAMOVICH, CHELSEA CÓ THỂ BỊ HẬU QUẢ GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Anh phong tỏa tài sản Abramovich, Chelsea có thể bị hậu quả gì?” vào chiều ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Thursday, March 10, 2022

AI CÓ QUYỀN MUA NHÀ Ở MỸ? CHUYỄN TIỀN DỄ HAY KHÓ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Ai có quyền mua nhà ở Mỹ? Chuyển tiền dễ hay khò?” vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, March 9, 2022

“NÓNG” GIÁ XĂNG DẦU Ở CALI; LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM XĂNG? QUÂN TÌNH NGUYỆN TỚI UKRAINE LÀ AI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "’Nóng’ giá xăng ở Cali; làm gì để tiết kiệm xăng? Quân tình nguyện tới Ukraine là ai?” vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, March 7, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN UKRAINE VÀ LÊN ÁN NGA SÔ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam nhân dịp ông đến tham dự  buổi tuần hành ủng hộ và cầu nguyện cho Ukraine (Pray for Ukraine) vào chiều ngày 6 tháng 3 năm 2022 trong khu vực parking đối diện khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), trên Đại Lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, March 6, 2022

ĐỒNG HƯƠNG TỴ NẠN CS LITTLE SG BIỂU TÌNH ỦNG HỘ UKRAINE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi biểu tình ủng hộ và cầu nguyện cho Ukraine (Pray for Ukraine) vào chiều ngày 6 tháng 3 năm 2022 trong khu vực parking đối diện khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), trên Đại Lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, March 5, 2022

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 3 NĂM 2022 TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 3 năm 2022 với chủ đề ủng hộ Ukraine cùng “Putin Russia Get out of Ukraine Now” và “Vietnamese Americans Support Ukraine” trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo), thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, March 4, 2022

TỘI ÁC HẠT NHÂN CỦA NAZI PUTIN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Tội ác hạt nhân của Nazi Putin” vào chiều ngày 4 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, March 2, 2022

TỔNG HỢP TIN CHÍNH VỀ UKRAINE; TRÀN NGẬP TIN GIẢ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT TIN GIẢ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Tổng hợp tin chính về Ukraine; Tràn ngập tin giả và cách nhận biết tin giả” vào chiều ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.