Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 30, 2020

CÂY XANH BÓNG MÁT KHÔNG CÒN
Cây xanh bóng mát không còn,
Đường vui cố quận hao mòn hôm nay.

Sunday, April 26, 2020

KỶ LUẬT PHÓ GĐ SỞ TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG, LUẬN VỀ KỶ LUẬT TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÁNH CSVN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc  “Kỷ luật Phó GĐ Sở Tài Nguyên-Môi Trường, Luận về Kỷ Luật Trong Cơ quan Hành Chánh CSVN” vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

NHỮNG CON KANGAROOS HIỀN LÀNH, DẠN DĨ Ở CÔNG VIÊN FEATHERDALE, SYDNEY, AUSTRALIASydney (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh, sinh hoạt của những con Kangaroo hiền lành, dạn dĩ ở Công viên Động vật Hoang dã Featherdale (Featherdale wildlife Park), là một trong những điểm thu hút nhiều khách du kịch nhất của Sydney, Úc Châu.


CHUYỆN PHIẾM VỀ “TỪ THIỆN MÙA DỊCH”, BÁNH VẼ VỀ 62 TỶ CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về chuyện phiếm  “từ thiện mùa dịch”, bánh vẽ 62 tỷ của CSVN vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, April 25, 2020

BÌNH LUẬN NGHỊ ĐỊNH 15/2020/NĐ-CP NGÀY 15/4/2020 VỀ VIỆC XỬ PHẠT NGƯỜI DÙNG FACEBOOK Ở VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 về việc xử phạt người dùng Facebook ở VN” vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, April 20, 2020

THÁNG TƯ ĐEN HẰNG NĂM VIỆT CỘNG TỔ CHỨC HOAN HỈ ĂN MỪNG, CHỬU MẮNG “BÊN THUA CUỘC”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Tháng Tư Đen hằng năm Việt cộng tổ chức hoan hỉ ăn mừng, chửi mắng ‘bên thua cuộc’“ vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, April 19, 2020

TẠ PHONG TẦN: MAFIA VIỆT THỜI NHÀ SẢNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Mafia Việt thời nhà sản” vào chiều ngày 18 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

“BỘI THỰC THÔNG TIN”, THẬT, GIẢ LẪN LỘNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về vấn đề “ ‘Bội thực thông tin’, thật, giả lẫn lộn” vào chiều ngày 18 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, April 18, 2020

MỸ MỞ CỬA, VN CẠN KIỆT GẠO; TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI MỸ KHI PHỤ THUỘC NGUỒN HÀNG HÓA BÊN NGOÀILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Mỹ mở cửa, VN cạn kiệt gạo; Tác hại ghê gớm đối với Mỹ khi phụ thuộc nguồn hàng hóa bên ngoài” vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, April 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: BÌNH LUẬN BÀI BÁO CỦA BỘ CÔNG AN ĐANG BÀI XU HƯỚNG THEO NẤM QUỲNH CHÊ NƯỚC MỸLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “bài báo của Bộ công an đăng bài xu hướng theo Nấm Quỳnh chê nước Mỹ” vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN: CÁC HÌNH THỨC ĐẤU TRANH KIỂU MỊ DÂN, TIẾP TAY VIỆT CỘNG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “các hình thức đấu tranh kiểu mị dân, tiếp tay việt cộng” vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.