Sunday, October 25, 2020

TỔNG THỐNG THÌ CÓ NHIỆM KỲ, VĂN HÓA ỦNG HỘ ĐỂ LẠI TIẾNG XẤU DÀI LÂU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Tổng Thống thì có nhiệm kỳ, Văn hoá Ủng hộ để lại tiếng xấu dài lâu” vào chiều ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, October 24, 2020

QUÂN PHÁP VNCH XỬ LÝ ĐÀO BINH RA SAO? CÓ NÊN VOTE CHO NAM QUAN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Trương Ngọc Sơn, Cựu Thiếu Tá Sĩ Quan Quân Pháp, Phòng Công Tố I Tòa Án Quân Sự Saigon về việc “Quân pháp VNCH xử lý đào binh ra sao? Có nên Vote cho Nam Quan?” vào sáng ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, October 23, 2020

DÂN VN ĐIÊU ĐỨNG VỚI 2 LOẠI LŨ: LŨ LỤT VÀ LŨ KHỐN NẠN VIỆT CỘNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Dân VN điêu đứng với 2 loại lũ: lũ lụt và lũ khốn nạn Việt Cộng” vào chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


TT TRUMP THẮNG THẾ TRONG CUỘC TRANH LUẬN CUỐI CÙNG VỚI BIDEN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “TT Trump thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng với Biden” vào chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, October 21, 2020

ỨNG CỬ VIÊN NAM QUAN LỪA BỊP CỬ TRI WESTMINSTER, TIẾP XÚC LÃNH SỰ QUÁN VC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Ứng cử viên Nam Quan lừa bịp cử tri Westminster, tiếp xúc Lãnh sự quán VC” vào chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, October 20, 2020

ĐẢNG CON LỪA MẤT MẶT TRƯỚC CẢNH CƯ DÂN OC ÀO XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TT TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Đảng Con Lừa mất mặt trước cảnh cư dân OC ào xuống đường ủng hộ TT Trump” vào chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, October 19, 2020

CƯ DÂN ORANGE COUNTY CHÀO MỪNG TT TRUMP ĐẾN NEWPORT BEACH, NAM CALI 10/18/2020


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần “live stream” phóng sự của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; về sự việc “Cư dân Orange County chào mừng TT Trump đến Newport Beach” vào trưa ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm trên đường Via Lido, thuộc thành phố Newport Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, October 18, 2020

LITTLE SAIGON, NAM CALI CHUẨN BỊ RALLY FOR TRUMP – OCT 18, 2020


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự về sự kiện “”Little Sài Gòn, Nam Cali Chuẩn Bị Rally For Trump- Oct 18, 2020” vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm trên đường Westminster Blvd., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


CƯ DÂN ORANGE COUNTY (NAM CALI) ĐÓN TT TRUMP Ở NEWPORT BEACH – OCT 18, 2020


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự về sự kiện “Cư Dân Orange County (Nam Cali) Đón TT Trump ở Newport Beach - Oct 18, 2020” vào trưa ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm trên đường Via Lido, thuộc thành phố Newport Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, October 17, 2020

CEO TWITTER, FB ĐIỀU TRẦN VÌ ‘KHỦNG BỐ TRUYỀN THÔNG”; ÔNG BIDEN NÓI TRƯỚC QUÊN SAU?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “CEO Twitter, Facebook điều trần vì ‘Khủng Bố Truyền Thông’; Ông Biden nói trước quên sau?” vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, October 16, 2020

CHA ĐÀO BINH, PHẢN CHIẾN, CON MẠO XƯNG CON SĨ QUAN VNCH, LÉN LÚT TIẾP XÚC VIỆT CỘNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “”Cha đào binh, phản chiến, Con mạo xưng Con Sĩ quan VNCH, lén lút tiếp xúc Việt Cộng và ngụy biện” vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Sunday, October 11, 2020

ĐẢNG CON LỪA ĐÒI TRUẤT PHẾ TT TRUMP; NAM QUAN TIẾM DANH HẬU DUỆ VNCH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Đảng Con Lừa đòi truất phế TT Trump; Nam Quan tiếm danh hậu duệ VNCH để bôi nhọ VNCH?” vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, October 10, 2020

LỘ ẢNH ỨCV NAM QUAN ĂN NHẬU VỚI TỔNG LÃNH SỰ VCỘNG; PHÁT BÙI SỢ VCỘNG VÀ NÓI DỐI ĐỒNG HƯƠNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “lộ ảnh ỨCV Nam Quan ăn nhậu với Tổng Lãnh Sự Việt cộng; Phát Bùi sợ Việt cộng và Nói Dối Đồng Hương” vào chiều ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, October 8, 2020

KAMALA HARRIS ĐẢNG CON LỪA TIẾP TỤC NÓI LÁO; NGƯỜI QUỐC GIA PHẢI BIẾT BẢO VỆ CÁI ĐÚNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Kamala Harris Đảng Con Lừa tiếp tục nói láo; Người Quốc Gia phải biết bảo vệ cái đúng, lên án hành vi xấu, không phe cánh, vị nể” vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, October 7, 2020

ĐẢNG CON LỪA THẤT VỌNG VÌ TT TRUMP BÌNH PHỤC NHANH CHÓNG; CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN TRONG MÙA BẦU CỬ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Đảng Con Lừa thất vọng vì TT Trump bình phục nhanh chóng; cộng đồng tỵ nạn trong mùa Bầu cử” vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, October 5, 2020

VỤ ÁN CỰU QNVNCH LÀM TAY SAI SC BỊ MỸ TRỤC XUẤT; MỸ CẤM ĐẢNG VIÊN CS ĐỊNH CƯ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Vụ án cựu QNVNCH làm tay sai CS bị Mỹ trục xuất; Mỹ cấm đảng viên CS định cư” vào chiều ngày 5 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, October 3, 2020

DIỄN HÀNH “VIETNAMESE AMERICANS FOR TRUMP” VÀ “WE SUPPORT THE POLICE” TẠI LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi diễn hành bằng xe của người Mỹ gốc Việt ủng hộ TT Trump và Cảnh sát. “Vietnamese Americans for Trump” và “We Support The Police” vào sáng Thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, October 2, 2020

BẦU CỬ MỸ TẠI SAO PHẢI TRANH LUẬN? Ô. TRUMP NHIỄM VIRUS CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRANH CỬ VÀ ĐIỀU HÀNH MỸ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Bầu cử Mỹ tại sao phải tranh luận? Ô. Trump nhiễm virus có ảnh hưởng đến tranh cử và điều hành Mỹ?” vào chiều ngày 2 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


“NẠN NHÂN”-LÃNH ĐẠO-BÍ THƯ ĐẮC LẮC TRẢ THÙ NGƯỜI TỐ CÁO; XÓA BẢN LƯU LUẬN VĂN ĐỂ BỊT MẮT DƯ LUẬN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “nạn nhân”-lãnh đạo-bí thư Đắk Lắc trả thù người tố cáo; xoá bản lưu luận văn để bịt mắt dư luận vào chiều ngày 2 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, September 25, 2020

210 NĂM TÙ CHO 20 BỊ CÁO- VI PHẠM LUẬT TỐ TỤNG HS; ÔNG TRUMP: MỸ LÀ QUỐC GIA KHÔNG CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “210 năm tù cho 20 bị cáo- Vi phạm Luật Tố Tụng HS; Ông Trump: Mỹ là quốc gia không CS” vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, September 21, 2020

RUTH BADER GINSBURG “CẦU ĐƯỢC, ƯỚC THẤY”- KHÔNG CHẤP NHẬN ỨNG CỬ VIÊN LỪA DỐI CỬ TRI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Ruth Bader Ginsburg “Cầu được, ước thấy”- Không chấp nhận Ứng Cử Viên lừa dối Cử tri“ vào chiều ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Saturday, September 19, 2020

KẺ THAY THẾ “CHUNG CON” LÁ AI?- THAM NHŨNG TRÀN NGẬP, CS TUYÊN TRUYỀN PHAN VĂN KHẢI LIÊM KHIẾT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “”Kẻ thay thế “Chung Con” là Ai?- Tham nhũng tràn ngập, CS tuyên truyền Phan Văn Khải liêm khiết” vào chiều ngày 19 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, September 18, 2020

ỨNG CỬ VIÊN THU-HÀ NGUYỄN CÓ TIẾM DANH? MỸ ĐÃ CÓ VACCIN CHỐNG VIRUS TÀ.U


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “”Ứng cử viên Thu-Hà Nguyễn Có Tiếm Danh? Mỹ Đã Có Vaccin Chống Virus Tà.u” vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Monday, September 14, 2020

CÁN BỘ TO GOM TÀI SẢN TRỐN RA NƯỚC NGOÀI; COI DÂN LÀ KẺ THÙ, GIẾT DÂN ĐỂ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Cán bộ to gom tài sản trốn ra nước ngoài; coi dân là kẻ thù, giết dân để bảo vệ chế độ” vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, September 11, 2020

ĐỒNG TÂM: 2 ÁN TỬ HÌNH, 1 CHUNG THÂN, CHUYỂN TỘI DANH 19 NGƯỜI; CÁC TÌNH TIẾT QUAN TRỌNG BỊ BÁC BỎ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Đồng Tâm: 2 án tử hình, 1 chung thân, chuyển tội danh 19 người; các tình tiết quan trọng bị bác bỏ” vào chiều ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


LÂM QUAN THẠNH: UY TÍN TT TRUMP NGÀY CÀNG LÊN CAO; TONY BÙI PHÁ CHÙA, PHÁ MIỄU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “Uy tín TT Trump ngày càng lên cao; Tony Bùi phá chùa, phá miễu” vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, September 8, 2020

CHUYỆN BĂNG ĐẢNG ĐIẾM THÚI TRUYỀN THÔNG “LÀNG” LITTLE SAIGON; HÀNH VI BẤT XỨNG CỦA CỰU TT OBAMA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về “Chuyện băng đảng điếm thúi truyền thông “làng” Little Saigon; hành vi bất xứng của cựu TT Obama” vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Monday, September 7, 2020

SẬP CỔNG TRƯỜNG CHẾT 3 HỌC SINH, ĐỔ THỪA TẠI ĐẤT, XỬ TỘI GÌ?- XÉT XỬ VỤ ĐỒNG TÂM: CÔNG LÝ Ở ĐÂU?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “sập cổng trường chết 3 học sinh, đổ thừa tại đất, xử tội gì?- xét xử vụ Đồng Tâm: công lý ở đâu?” vào chiều ngày 7 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Sunday, September 6, 2020

ÔNG LÂM QUAN THẠNH NHẬN XÉT VẾ BÀ NANCY PELOSI VÀ TÌNH HÌNH CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN MÙA BẦU CỬ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali nhận xét về bà Nancy Pelosi và tình hình cộng đồng tỵ nạn Mùa Bầu Cử vào chiều ngày 5 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


VIẾNG MỘ ANH HÙNG LÝ TỐNG Ó ĐEN; NƠI YÊN NGHỈ NGÀN THU XINH ĐẸP CỦA NGƯỜI VIỆT LITTLE SG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Viếng mộ anh hùng Lý Tống Ó Đen; nơi yên nghỉ ngàn thu xinh đẹp của người Việt Little SG” vào chiều ngày 5 tháng 9 năm 2020 trong khu vực của  Westminster Memorial Park Mortuary, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, September 4, 2020

TRỌNG LÚ LẶN SÂU, LÂU LÂU TRỒI LÊN PHÁT NGÔN CŨ MÈM; GIÁO DỤC VN BÁN SÁCH GIÁO KHOA HAY CƯỚP?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “”Trọng Lú lặn sâu, lâu lâu trồi lên phát ngôn cũ mèm; giáo dục VN bán sách giáo khoa hay cướp?” vào chiều ngày 4 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, September 2, 2020

DỌN ĐƯỜNG CHO “THANH CỦI” THỂ CÁ TRA VÔ LÒ; “CHIẾN BINH ĐẤT NUNG” TẦN THỦY HOÀNG Ở ĐÀ LẠT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Dọn đường cho “Thanh Củi” Thể Cá Tra vô lò; “Chiến Binh Đất Nung” Tần Thuỷ Hoàng ở Đà Lạt” vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, September 1, 2020

KẺ BẠO LOẠN, CƯỚP BÓC CÓ THỂ MẤT TRỢ CẤP; LỢI ÍCH ÔNG TRUMP ĐEM VỀ CHO MỸ; KENOSHA HỖN LOẠN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Kẻ bạo loạn, cướp bóc có thể mất trợ cấp; lợi ích ông Trump đem về cho Mỹ; Kenosha hỗn loạn” vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Sunday, August 30, 2020

LỘ TIỂU SỬ LS “Đ.U TRUMP”; PHÓ QUẬN 10 CUỖM VỢ CẤP DƯỚI; CON TƯỚNG CHUNG DU HỌC ÚC TỪ 15 TUỔI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Lộ tiểu sử Ls “Đ.u Trump”; Phó quận 10 cuỗm vợ cấp dưới; con tướng Chung du học Úc từ 15 tuổi” vào chiều ngày 29 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


MEETING “VOTE FOR TRUMP 2020” 29-8 TẠI PARKING CHỢ Á ĐÔNG, LITTLE SAIGON (NAM CALI)


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc Meeting và tuần hành “VOTE FOR TRUMP 2020” tại Parking trong khu vực Chợ Á Đông và trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020.  


DIỄN HÀNH “VOTE FOR TRUMP 2020” 29-8 TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về cuộc diễn hành bằng xe hơi với chủ đề “VOTE FOR TRUMP 2020”  vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 trên các con đường thuộc thành phố Westminster, Fountain Valley và Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, August 28, 2020

ÔNG TRUMP “GÂY CHIA RẼ NƯỚC MỸ”? CS HỄ KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA THÌ TÌM CÁCH “DÌM” NGƯỜI XUỐNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Ông Trump ‘Gây Chia Rẽ Nước Mỹ’? CS hễ không bằng người ta thì tìm cách ‘Dìm’ người xuống” vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


CHỦ TỊCH CHUNG CON VÔ “LÒ”; PHE THÂN TÀU, PHE THÂN MỸ” VÀ PHE THÂN DOLLARS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chủ tịch Chung Con Vô “Lò”; “Phe Thân Tàu, Phe Thân Mỹ” và Phe Thân Dollars” vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, August 25, 2020

CHUYỆN QUAN CHỨC, TÀI PHIỆT ĐỎ VN “KIẾM” QUỐC TỊCH THỨ 2, ĐBQH PHẠM PHÚC QUỐC CÓ QUỐC TỊCH CYPRUS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “chuyện quan chức, tài phiệt đỏ VN “kiếm” quốc tịch thứ 2, ĐBQH Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cyprus” vào chiều ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, August 21, 2020

CÔNG AN GIÀNH CÔNG CỦA DÂN; VIẾT BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHƯ THẾ NÀO VÀ TẠI SAO PHẢI GIÀNH CÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Công an giành công của dân; viết báo cáo thành tích như thế nào và tại sao phải giành công?” vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

SỰ MIỆT THỊ NGƯỜI NGHÈO, DỐT TIẾNG VIỆT MANG TÊN VUA TIN VỊT; HÀNG RONG XƯA VÀ NAY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự “miệt thị người nghèo, dốt tiếng việt mang tên Vua Tin Vịt; hàng rong xưa và nay” vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, August 19, 2020

TT TRUMP CÓ THÊM 1 PHIẾU BẦU TỪ BỆNH NHÂN ĐƯỢC CỨU SỐNG NHỜ PHÉP LẠ


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện “TT Trump Có Thêm 1 Phiếu Bầu Từ Bệnh Nhân Được Cứu Sống Nhờ  Phép Lạ” vào chiều ngày 19 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, August 16, 2020

DIỄN VĂN KHÔI HÀI CỦA LÊ MINH DIỄN ĐỌC TRONG LỄ TANG LÊ KHẢ PHIÊU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “diễn văn khôi hài của Lê Minh Diễn đọc trong lễ tang Lê Khả Phiêu” vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, August 15, 2020

CHỮ KÝ TT TRUMP ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? ANH 7 CỘT ĐÈN “BOMB” HÀNG CS NGA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “chữ ký TT Trump đáng giá bao nhiêu? Anh 7 ộột đèn “Bomb” hàng CS Nga” vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, August 12, 2020

ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC NGUYỄN ĐỨC CHUNG, PHÁP LUẬT VN LÀM CHO AI CŨNG LÀ TÙ NHÂN DỰ BỊ CỦA CHẾ ĐỘ CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “đình chỉ công tác Nguyễn Đức Chung, Pháp luật VN làm cho ai cũng là tù nhân dự bị của chế độ CS” vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, August 11, 2020

CHỦ TỊT CỘNG ĐỒNG PHÁT BÙI NÓI DỐI ĐỒNG HƯƠNG ĐỂ TỰ NÂNG BI HAY VÔ TRÁCH NHIỆM?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chủ tịt Cộng đồng Phát Bùi nói dối đồng hương để tự nâng bi hay vô trách nhiệm?” vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, August 8, 2020

TƯ VẤN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP DI SẢN THỪ KẾ, QUYỀN VỀ TÔN GIÁO, VỀ XUẤT BẢN SÁCH Ở VN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “tư vấn khởi kiện tranh chấp Di sản thừa kế, quyền về Tôn giáo, về Xuất bản sách ở VN” vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, August 7, 2020

LÊ KHẢ PHIÊU – ÁC VỚI ĐỒNG CHÍ, ĐẠO ĐỨC GIẢ, CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC CHỚ KHÔNG CÓ CÔNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Lê Khả Phiêu - ác với đồng chí, đạo đức giả, có tội với dân tộc chớ không có công” vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, August 2, 2020

SỰ THẬT VỀ BÀ NĂM NGHÊ GIẾT CON 3 THÁNG MÀ CS TUYÊN TRUYỀN; CHỬU MỸ ÁC NHƯNG VẪN NHẬN $ MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận “sự thật về bà Năm Nghê giết con 3 tháng mà CS tuyên truyền; chửi mỹ ác nhưng vẫn nhận $ Mỹ” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

NHÀ NƯỚC CS PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “SĂN BẮT” NGƯỜI TÀU NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về sự kiện “Nhà Nước CS Phát Động Phong Trào “Săn Bắt” Người Tàu Nhập Cảnh Trái Phép” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020 trong khu parking lot góc đường Mognolia St và Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

Saturday, August 1, 2020

NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT LẤY CHỮ KÝ ĐỀ NGHỊ BÃI NHIỆM MR. NEWSOM-THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Người Mỹ Gốc Việt Lấy Chữ Ký Đề Nghị Bãi Nhiệm Mr. Newsom-Thống Đốc Tiểu Bang Cali” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020 trong khu parking lot góc đường Mognolia St và Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

Friday, July 31, 2020

NHÂN VIÊN KHÔNG “CHẾT”, CHỦ “CHẾT”; CUỘI KHÔNG “CHẾT”, VNCH “CHẾT”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc Nhân Viên Không “Chết”, Chủ “Chết”; Cuội Không “Chết”, VNCH “Chết” vào chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, July 30, 2020

CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP VN CHỐNG DỊCH: CHE KHÔNG ĐƯỢC THÌ BÙNG; NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG GIÀNH CÔNG VỚI DÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “chuyện dài nhiều tập VN chống dịch: che không được thì bùng; nhà nước Việt Cộng giành công với dân” vào chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, July 29, 2020

LÂM QUAN THẠNH: ĐỒNG HƯƠNG LITTLE SAIGON RA ĐƯỜNG ỦNG HỘ TRUMP, DÂN CỬ THÌ TRỐNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “đồng hương Little Saigon ra đường ủng hộ TT Trump, dân cử thì trốn” vào chiều ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, July 26, 2020

26-07-2020 LITTLE SG-NAM CALI BIỂU TÌNH ỦNG HỘ TỔNG THỐNG TRUMP NHƯNG KHÔNG CÓ DÂN CỬ NÀO THAM GIALittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; về cuộc biểu tình tại “Little SG-Nam Cali ủng hộ TT Trump Nhưng Không Có Dân Cử Nào Tham Gia” vào chiều ngày 25 tháng 7 năm 2020 trên bãi cỏ bên lề đường đối diện khu thương xá Phước Lộc Thọ, trên Đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

VỤ MỸ BẮT GIÁN ĐIỆP TÀU, BÀN VỀ QUYỀN MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO VÀ LÃNH SỰ, DẪN ĐỘLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “vụ Mỹ bắt gián điệp Tàu, bàn về quyền miễn trừ ngoại giao và lãnh sự, dẫn độ”  vào chiều ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, July 25, 2020

CS GỘC HUYÊNH HOANG GIỮA THỦ ĐÔ TỴ NẠN, CHỦ TỊT CỘNG ĐỒNG PHÁT BÙI Ở ĐÂU?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “CS gộc huyênh hoang giữa thủ đô tỵ nạn, Chủ tịt Cộng đồng Phát Bùi ở đâu?”  vào chiều ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


TT TRUMP ĐÁNH TÀU CỘNG; CHIẾN LƯỢC “ĐỔI MÀU” CỦA CSVN NẾU MỸ THẮNG TÀULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Tổng Thống Trump đánh Tàu cộng; chiến lược “Đổi Màu” của CSVN nếu Mỹ thắng Tàu” vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Friday, July 24, 2020

CẢ HỌ LÀM QUAN CS Ở BẮC NINH, DÂN VN CÒN GÌ HY VỌNG Ở CHẾ ĐỘ CS GIẾT CHẾT NHÂN TÀILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “cả họ làm quan CS ở Bắc Ninh, dân VN còn gì hy vọng ở chế độ CS giết chết nhân tài”  vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, July 18, 2020

CÁI GỌI LÀ “CỜ VÀNG NGẠO NGHỄ TUNG BAY” CỦA CHỦ TỊCH PHAT BÙI?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện “Cái Gọi Là ‘Cờ Vàng Ngạo Nghễ Tung Bay’ Của Chủ Tịch Phát Bùi?” vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm đối diện khu thương xá Phước Lộc Thọ, trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, July 17, 2020

NGUYỄN TIẾN DŨNG TIẾM DANH TT TRUMP, CÂU VIEWS BẰNG THỦ ĐOẠN BẨN THỈULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Nguyễn Tiến Dũng tiếm danh TT Trump, câu views bằng thủ đoạn bẩn thỉu” vào chiều ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, July 16, 2020

TT TRUMP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP MẠNH TQ; CỜ VÀNG LÀ BIỂU TƯỢNG CHỐNG CS, KHÔNG PHẢI ĐỂ ỦNG HỘ BLMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “TT Trump áp dụng biện pháp mạnh TQ; cờ vàng là biểu tượng chống CS, không phải để ủng hộ BLM” vào chiều ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

MỸ ĐANG BÀN KẾ HOẠCH TRỤC XUẤT DU HỌC SINH; HỌC ONLINE QUA ZOOM DỄ HAY KHÓ?
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Mỹ đang bàn kế hoạch trục xuất du học sinh; học online qua Zoom dễ hay khó?”  vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TÀI SẢN KHỦNG, QUỐC TỊCH PHÁP CỦA HỒ THỊ KIM THOA; CỐ Ý LỘ TIN KHỞI TỐ ĐỆ RUỘT 3X
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Tài Sản Khủng, Quốc Tịch Pháp Của Hồ Thị Kim Thoa; Cố Ý Lộ Tin Khởi Tố Đệ Ruột 3X”  vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, July 12, 2020

BẢNG “BLACK LIVES MATTER” VN Ở HOUSTON LÀM NHIỀU NGƯỜI VIỆT BẤT BÌNH; NGƯỜI VIỆT CÓ NÊN ỦNG HỘ BLM?
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về chuyện tấm bảng “Back Lives Matter” của 1 người VN ở Houston làm nhiều người Việt bất bình; người Việt có nên ủng hộ BLM?”  vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Saturday, July 11, 2020

ĐÀ LẠT BỊ HỦY HOẠI BỞI QUỶ NÚI, SUỐI MA, NHÀ ĐIÊN CỦA VĂN HÓA VIỆT CỘNG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Đà Lạt bị hủy hoại bởi Quỷ Núi, Suối Ma, Nhà Điên của Văn Hóa Việt Cộng”  vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, July 7, 2020

“BLACK LIVES MATTER” VÀ CHUYỆN VUI “GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý và ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; nhận định về “Black Lives Matter” và Chuyện Vui “Gậy Ông Đập Lưng Ông” vào chiều ngày 6 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ÔNG LÂM QUAN THẠNH: “ĐỒNG HƯƠNG ĐỪNG TIN PHÁT BÙI”
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Lâm Quan Thạnh, Thành viên hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali; nhận định về việc “TT Donald Trump Bảo Vệ Nước Mỹ, Chủ Tịch Cộng Đồng Phát Bùi Không Bảo Vệ Cộng Đồng” vào chiều ngày 6 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Sunday, July 5, 2020

BÃI BIỂN LONG BEACH NGÀY JULY 4TH, 2020
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “bãi biển Long Beach ngày July 4th, 2020”  vào chiều ngày 4 tháng 7 năm 2020 trên đường E. Ocean Blvd thuộc thành phố Long Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, July 4, 2020

TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ LÊ UYÊN PHƯƠNG (1941-1999) NĂM THỨ 16 (2015) DO GIA ĐÌNH & BẰNG HỮU THỰC HIỆNLittle Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Tưởng nhớ Nhạc Sĩ Lê Uyên Phương (1941-1999) Năm Thứ 16 (2015) vào chiều tối ngày 30 tháng 8 năm 2015 tại tư gia của Ca Sĩ Lê Uyên, trên đường Stanford Ave, thuộc Thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Trong video này những ca khúc của Cố Nhạc Sĩ Lê Uyên Phương được trình bầy bởi những người thân trong gia đình Lê Uyên Phương gồm có:

Hồ Quốc Chương, cháu ruột của Lê Uyên Phương.
Lê Hồng Mai, người em gái kế của Lê Uyên Phương.
Lê Tuyết Lan, người em gái út trong gia đình Lê Uyên Phương.
Phần phỏng vấn Lê Uyên Mi do Lại Minh Thuận (VanHoaNBLV) thực hiện.

Với những ca khúc: Có Được Cuộc Đời, Nỗi Buồn Dâng Hiến, Đưa Người Tuyệt Vọng, Một Ngày Vui Mùa Đông, Cho Lần Cuối và Trái Tim Đời Ta, nhạc và lời của Lê Uyên Phương.

Edit và thưc hiện video clip: Lại Minh Thuận & Nick Trần.

THĂM ĐỨC MẸ HÒA BÌNH NGÀY JULY 4TH 2020, LONG BEACHLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “thăm tượng Đức Mẹ Hòa Bình”  vào chiều ngày 4 tháng 7 năm 2020 trên đường E. Ocean Blvd thuộc thành phố Long Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, June 30, 2020

PHÁT BÙI – CHỦ TỊCH CĐNVQG NAM CALI – KHÔNG BIẾT CẤU THỊ, ĂN CHÁO ĐÁI BÁT
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “”Phát Bùi - Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali - không biết cầu thị, ăn cháo đái bát” vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.Thursday, June 25, 2020

GIA ĐÌNH CHỊ CẤN THỊ THÊU: NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ CS DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG, ĐỪNG VÌ NẤM ĐỘC MÀ NGHI NGẠILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “gia đình chị Cấn Thị Thêu: người nông dân bị CS dồn vào đường cùng, đừng vì Nấm Độc mà nghi ngại” vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, June 24, 2020

“CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN, CỨU NHƠN NHƠN TRẢ OÁN”


“CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN, CỨU NHƠN NHƠN TRẢ OÁN”

Tạ Phong Tần

Post hình này lên đây cho mọi người nhìn thấy bản chất lật lọng, tráo trở của Phát Bùi (tức Bùi Thế Phát)- đang giữ chức vụ chủ tịt CĐNVQG Nam Cali.

1- Từ trước đến đến nay, chuyện tranh chấp giành chức chủ tịch cộng đồng giữa 3 liên danh của Ngô Thiện Đức, Nguyễn Mạnh Chí và Phát Bùi thì cộng đồng đã rõ. Các bên mạ lỵ nhau thậm tệ. Phát Bùi “kêu khóc” bị các bên chụp mũ “ngồi ăn tiệc” với đại sứ Việt cộng, thì Channel VHNBLV và Tạ Phong Tần đã tạo điều kiện cho Phát Bùi có tiếng nói phản biện với các bên kia.

2- Trong việc Phát Bùi và các cộng sự tổ chức recall 3 nghị viên của thành phố Wesminster, Phát Bùi và cộng sự cũng bị bên kia đánh tơi tả. Vẫn là Channel VHNBLV tạo điều kiện cho Phát Bùi và các cộng sự có diễn đàn để phản biện.

3- Cá nhân Tạ Phong Tần đã từng làm nhiều video nói về quyền công dân, quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa kỳ để giúp cử tri hiểu rõ hơn về vấn đề recall.

4- Trong vấn đề tranh chấp quyền tổ chức diễn hành Tết 2020, trong một cuộc họp tại Văn phòng cộng đồng, Phát Bùi cũng đứng lên “kể khổ” là bị bên kia sỉ vả, oan ức, dù năn nỉ trả tiền cũng không có tờ báo nào, không có đài truyền hình tiếng Việt nào chịu cho đăng bài, cho Phát Bùi lên đài phản biện. Nay Phát Bùi cám ơn Channel VHNBLV đã cho Phát Bùi và các cộng sự có tiếng nói phản biện lại.

Mời xem link video:
Phát Bùi: Những Thủ Đoạn Tiểu Nhân Nhằm Cản Trở Tôi Tranh Đấu Cho Việc Hủy Bỏ Bằng Vinh Danh NTV

5- Việc ứng cử viên Frank Trần viết bài (kiểu cương lĩnh chính trị) công khai tuyên bố ủng hộ cờ cs, ủng hộ hòa hợp hòa giải, nhục mạ những người lớn tuổi “ăn welfare”, những người đi biểu tình chống cộng sản là “ôm ấp thù hận”. Ngày 12/3/2020, Phát Bùi đã gởi email cho Channel VHNBLV, chú Phan Kỳ Nhơn, chú Phan Tấn Ngưu, ông Long Phạm, ông Long Nguyễn rằng:

“Cảm ơn anh Thuận. Đã đọc toàn bộ bai viết. Ta Phong Tần nói đúng. Lập luận của tay Frank Trần không chấp nhận dc. May mà thấy kịp thời. Phát.” (Xem hình 1).

Điều này cho thấy Phát Bùi nhận thức rất rõ vấn đề Vàng- Đỏ, lằn ranh quốc-cộng và tiêu chuẩn trở thành 1 nghị viên của thành phố tỵ nạn cs như thế nào, nhưng vì bảo vệ phe cánh mà ra sức bảo vệ cho Frank Tran dù biết rõ Frank Tran chủ trương “ủng hộ cờ cộng sản, ủng hộ hòa hợp hòa giải”…

Nhưng sau đó Phát Bùi vẫn khen ngợi, ca tụng Frank Tran “Đây là phong cách của người tri thức và lãnh đạo.” “My friends’ family told me they already mailed in their ballots yesterday. They all voted for you. More than two dozen votes. Will continue reaching out to more friends. Try to reach out to other ethnic. I will take you to the largest Islam Mosque in Orange County this Friday. Call me.” (Xem hình 2).

Nếu Frank Tran đắc cử, có phải giờ này cờ đỏ cộng sản công khai treo ở Westminster hay không?

6- Việc thương xá Phước Lộc Thọ thường xuyên phá bĩnh mỗi lần người tỵ nạn biểu tình chông cs (ai có đi biểu tình đều biết). Trong đợt “Black Lives Matter”, Phước Lộc Thọ muốn lợi dụng cờ vàng để bảo vệ tài sản cho họ chống BLM bằng cách kêu Phát Bùi đem xe Jeep đến đậu trước parking 15 ngày chớ không cho kéo cờ vàng lên cột cờ, và cũng không phải luôn luôn treo cờ vàng ở PLT. Tạ Phong Tần có phát biểu trên video là Tạ Phong Tần ban đầu nghe tin này cũng mừng (tưởng họ thay đổi tư tưởng) hóa ra họ lợi dụng cờ vàng chớ không biết tôn trọng lá cờ, họ không hề cho phép kéo cờ vàng lên cột cờ trước parking PLT. Than ôi! Sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của tiệm vàng làm mờ hết lương tri và nhân cách con người.

7- Thời gian gần đây, nhóm Phát Bùi muốn kiện vụ bỏ phiếu Yes/No vụ Recall có gian dối, nhờ người nói với Channel VHNBLV và Tạ Phong Tần tiếp tục tiếp sức về truyền thông, nhưng đã bị Channel VHNBLV và Tạ Phong Tần từ chối, không muốn can dự vào các chuyện tranh chấp giành quyền giành chức trong cộng đồng. Chuyện ông Hoàng Kiều tài trợ recall, thưa kiện như thế nào, bao nhiêu tiền, Channel VHNBLV và Tạ Phong Tần không dính dáng, không chấm mút đồng xu nào, nhưng bị mang tiếng xấu, bị chụp mũ “phe cánh việt gian Phát Bùi.”

8- Vì bảo vệ cho hành vi xem thường cờ vàng, lợi dụng cờ vàng “giữ của” cho thương xá Phước Lộc Thọ mà ngày hôm nay (June 24, 2020), Phát Bùi đã cấu kết với Nguyễn Tiến Dũng livestream chửi bới, miệt thị ông Thuận Lai (chủ Channel VHNBLV) và Tạ Phong Tần. Phát Bùi dám nói Tạ Phong Tần “mất dạy”. Than ôi! Sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của tiệm vàng làm mờ hết lương tri và nhân cách con người.

Phát Bùi cư xử theo kiểu “ăn cháo đái bát”, nhờ vả không được thì lật lọng. Phát Bùi ơi Phát Bùi, khi Phát Bùi và Phạm Kim Long bị Nguyễn Quốc Lân, Ngô Kỷ, Andrew Đỗ… chửi bới, miệt thị tơi tả ngày đêm, mà còn bị báo, đài truyền hình bịt mồm nữa, lúc đó Phát Bùi bấu vào ai để có tiếng nói vậy hả? Nguyễn Tiến Dũng có để ý đến Phát Bùi ko vậy hả Phát Bùi?

Tạ Phong Tần có thể “mất dạy” với bất cứ tên bất lương nào, nhưng Tạ Phong Tần chưa bao giờ lợi dụng cờ vàng trục lợi cá nhân, gom tiền bá tánh, chưa bao giờ đem cờ vàng cắm ở những nơi không trân trọng, ở những nơi bệ rạc, không đem cờ vàng làm “chó giữ của” cho những kẻ vốn dĩ ngày thường chúng không bao giờ chấp nhận cờ vàng.

Trong 1 lần đi biểu tình, có một nhơn vật đề nghị tài trợ mười ngàn dollars chi phí luật sư cho Tạ Phong Tần kiện Ngô Kỷ, nhưng Tạ Phong Tần từ chối, vì xét thấy đi kiện thì mất thời gian, công sức của chính mình, mà nhơn vật kia thu lợi, chớ Tạ Phong Tần chẳng có lợi lộc gì. May phước trước đây có người xúi Tạ Phong Tần chửi Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí, Kimberly Hồ mà Tạ Phong Tần không chửi, Tạ Phong Tần chỉ muốn đưa thông tin trung thực, đưa ý kiến của các bên đến công chúng mà thôi. Nếu lúc đó Tạ Phong Tần nghe lời xúi dại thì bây giờ còn hối hận gấp 100 lần nữa.

Cái đau đớn của những người thực tâm chống cộng sản, mong muốn cộng sản sụp đổ là sức yếu thế cô, để cho bọn con buôn chính trị lợi dụng chống cộng, lợi dụng cờ vàng để tranh giành quyền chức, trục lợi phe nhóm mà thôi.

Jun 24, 2020

Tạ Phong Tần


Friday, June 19, 2020

TƯỞNG NHỚ VÀ TỰ HÀO VỀ NGÀY QUÂN LỰC VNCH
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của ông Nguyễn Văn Ức, cô Nguyễn Thùy Dung và Diedre Thu-Hà Nguyễn vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần nhân dịp các vị đến tham dự buổi buổi Lễ chào cờ kỷ niệm Ngày 19/6 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ).

CHÀO CỜ KỶ NIỆM NGÀY 19/6 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA TRẦN HƯNG ĐẠO 2020Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự buổi Lễ chào cờ kỷ niệm Ngày 19/6 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Saturday, June 13, 2020

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤĐỒNGTÂM: KỊCH BẢN LỘ RÕ ÂM MƯU NHÀ NƯỚC CHỐNG DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “kết luận điều tra vụ Đồng Tâm: kịch bản lộ rõ âm mưu nhà nước chống dân” vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, June 11, 2020

TÒA ÁN VIỆT CỘNG Ở BẠC LIÊU BAO CHE CHO VỢ CHỒNG NGUYỄN THÀNH TÍN CƯỚP ĐẤT NHÀ TẠ PHONG TẦN
Wednesday, ‎June ‎10, ‎2020, ‏‎1:26:37 AM (VN). Toà án Việt cộng ở Bạc Liêu bao che cho vợ chồng Nguyễn Thành Tín cướp đất nhà Tạ Phong Tần.
Video live Facebook của Tạ Minh Tú:  "Bọn họ kêu công an phường 1 tố cáo tôi gây rối trật tự .Tôi phải Làm việc với sáu công an và tôi tường thuật lại câu chuyện. Như trên video tôi đã quay. Đến 5 giờ chiều mới về nhà".
Sunday, June 7, 2020

BÌNH LUẬN VỀ NGƯỜI VIỆT BIỂU TÌNH CHO “BLACK LIVES MATTER”, TU CHÍNH ÁN THỨ 2 VỀ QUYỀN TỰ VỆ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về người Việt biểu tình cho “Black Lives Matter”, Tu chính án Thứ 2 về Quyền tự vệ vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

SỰ THẬT PHỦ PHÀNG SAU VỤ “CHẤP NHẬN” TREO CỜ VÀNG Ở PHƯỚC LỘC THỌ, LITTLE SG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “sự thật phũ phàng sau vụ “chấp nhận” treo cờ Vàng ở Phước Lộc Thọ, Little SG” vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, June 3, 2020

KHU THƯƠNG XÁ PHƯỚC LỘC THỌ CHẤP NHẬN TREO CỜ VNCH
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ Chấp Nhận Treo Cờ VNCH” vào trưa ngày 3 tháng 6 năm 2020 trong khuôn viên Thương xá Phước Lộc Thọ, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, May 31, 2020

BỊ XỬ 3 NĂM TÙ ÔNG LƯƠNG HỮU PHƯỚC NHẢY LẦU TỰ TỬ; PHÂN TÍCH CHỨNG CỨ DO LUẬT SƯ CUNG CẤP
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “bị xử 3 năm tù ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử; phân tích chứng cứ do luật sư cung cấp” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.