Friday, January 17, 2020

TẠ PHONG TẦN: ĐỒNG TÂM VỚI BỨC ẢNH CHẾT CHÁY NGỤY TẠO VÀ THỦ ĐOẠN VU CÁO CHẠY TỘI CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với bức ảnh chết cháy ngụy tạo và thủ đoạn vu cáo để chạy tội của CSVN.

Thursday, January 16, 2020

CSVN HUY ĐỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC “QUỐC TANG LẬU” ĐỂ VU CÁO DÂN ĐỒNG TÂM
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 16 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc CSVN huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức “Quốc Tang Lậu” để vu cáo dân Đồng Tâm.

VẠCH TRẦN SỰ GIAN TRÁ CỦA TRUNG TƯỚNG CÔN AN LƯƠNG TAM QUAN TRONG VỤ ĐỒNG TÂMVẠCH TRẦN SỰ GIAN TRÁ CỦA TRUNG TƯỚNG CÔN AN LƯƠNG TAM QUAN TRONG VỤ ĐỒNG TÂM

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc vạch trần sự gian dối của trung tướng côn an Lương Tam Quang trong vụ Đồng Tâm.

Wednesday, January 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: BÌNH LUẬN 3 TỘI DANH VIỆT CỘNG GÁN GHÉP CHO NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về những sự kiện mới nhất đang xảy tại Đồng Tâm cũng như bình luận về 3 tội danh mà nhà cầm quyền Việt cộng gán ghép cho người dân Đồng Tâm.

Tuesday, January 14, 2020

NHÂN CHỨNG SỐNG KỂ LẠI THỦ ĐOẠN LỪA NÔNG DÂN TRONG CCRĐ, KHỦNG BỐ DÂN ĐỂ NGĂN CẤM DI CƯ CỦA VCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về những thủ đoạn lừa nông dân trong cải cách ruộng đất, những thủ đoạn khủng bố dân để ngăn cấm di cư của Bắc Cộng.

ĐỒNG TÂM: CHỨNG CỨ BỘ CÔN ĐỒ CÔNG BỐ CHO THẤY TÔ LÂM, TRỌNG LÚ ĐÃ CHỦ Ý GIẾT ÔNG KÌNH TRƯỚC, RỒI VU KHỐNG DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 13 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với chứng cứ Bộ côn đồ công bố cho thấy Tô Lâm, Trọng lú đã chủ ý giết ông Kình từ trước rồi vu khống dân. 

Friday, January 10, 2020

DÙNG QUÂN ĐỘI GIẾT NGƯỜI CƯỚP ĐẤT VỚI LÝ DO “QUỐC PHÒNG” NHƯNG SỰ THẬT LÀ XÂY SÂN GOLF Ở ĐỐNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 9 tháng 1 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc nhà cầm quyền Việt cộng dùng quân đội giết người, cướp dất với lý do “quốc phòng” nhưng sự thật là xây sân golf ở Đồng Tâm.

Wednesday, January 8, 2020

NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT CỘNG BAN HÀNH LUẬT “CÓ CỒN KHÔNG LÁI” LÀ THỦ ĐOẠN CƯỚP KHÔNG CHỪA MỘT AILittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc nhà cầm quyền Việt cộng ban hành luật “Có Cồn Không Lái” là thủ đoạn cướp không chừa một ai vào chiều ngày 7 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TRUYỀN THÔNG VC CA NGỢI NGUYỄN CHÁNH TÍN LÀ CHIÊU TRÒ VIỆT CỘNG TỰ ĐÁNH BÓNG CHẾ ĐỘ ĐANG MỤC RUỖNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc truyền thông Việt cộng ca ngợi Nguyễn Chánh Tín, thực ra là chiêu trò của Việt cộng tự đánh bóng chế độ đang mục ruỗng vào chiều ngày 7 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, January 7, 2020

ÔNG PHẠM HỒNG PHÚC (HỘI TRƯỞNG HỘI BẮC KỲ DI CƯ) NÓI VỀ MẸ CÔ TẠ PHONG TẦN CHUẨN BỊ TỰ THIÊULittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc đối thoại của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019 trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN: CÒN KHÔNG BA KHÍA CÀ MAU?
Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc bài viết “Còn Không Ba Khía Cà Mau?” của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý do chính tác giả trình bày vào chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, January 1, 2020

NHỮNG TUYỆT TÁC ĐIÊU KHẮC LỜI CHÚA TẠI NHÀ THỜ ĐẸP NHẤT ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019 về những tuyệt tác điêu khắc lời chúa trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.