Monday, March 30, 2020

TỘI ÁC CỦA NẤM QUỲNH VỚI GIA ĐÌNH TẠ PHONG TẦN, NGUYÊN NHÂN NẤM QUỲNH BỊ DƯ LUẬN CHỐNG ĐỐI DỮ DỘILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; lên án “Tội ác của Nấm Quỳnh với gia đình Tạ Phong Tần”, nhận định “nguyên nhân Nấm Quỳnh bị dư luận chống đối dữ dội” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ÔNG PHAN KỲ NHƠN PHẢN ĐỐI THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LKQNHN VN, TUYÊN BỐ RÚT TÊN RA KHỎI BAN CỐ VẤNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) với ông Lâm Quan Thạnh (Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali) nối kết qua điện thoại với ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai)  phản đối “Thông cáo của Hội đồng LKQNHN VN và tuyên bố rút tên khỏi Ban Cố Vấn của Hội đồng” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

MỸ: CÓ NGƯỜI GIẤU SỐ LƯỢNG LỚN MÁY THỞ VÀ KHẨU TRANG; VN: CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO THIÊU SỐNG NGƯỜI HẤP HỐILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Mỹ: Có người giấu số lượng lớn máy thở và khẩu trang; VN: Công văn chỉ đạo thiêu sống người hấp hối” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, March 29, 2020

NHỮNG NỘI DUNG SAI LẠC, MỜ ÁM CỦA CÁI GỌI LÀ “THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý  với ông Lâm Quan Thạnh, Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali nhận định về “Những nội dung sai lạc, mờ ám của cái gọi là “Thông Cáo của Hội đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, March 27, 2020

TẠ PHONG TẦN: NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI VÌ NGƯỜI MỸ LUÔN MỞ LÒNG ĐỐI VỚI THA NHÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Nước Mỹ vĩ đại vì người Mỹ luôn mở lòng với tha nhân” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN: NGUYÊN NHÂN NƯỚC MỸ THIẾU KHẨU TRANG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Nguyên nhân nước Mỹ thiếu khẩu trang và thiết bị y tế” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, March 22, 2020

SINH HOẠT CỦA CƯ DÂN LITTLE SG (NAM CALI) NGÀY 20-3, SAU LỆNH CẤM CỦA THỐNG ĐỐC TIỂU BANGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Sinh hoạt của cư dân Little SG (Nam Cali) ngày 20-3, sau lệnh cấm của Thống đốc Tiểu bang” vào trưa ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, March 21, 2020

MỸ TĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI LỚN TỪ $1,000 LÊN $2,000; TRẺ EM $1,000; CÁC KIỂU CƯỚP GỌI LÀ “ĐÓNG GÓP” Ở VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Mỹ tăng hỗ trợ người lớn từ $1,000 lên $2,000; trẻ em $1,000; Các kiểu cướp gọi là “đóng góp” ở VN” vào chiều ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, March 19, 2020

PHỎNG VẤN ÔNG LÂM QUANG THẠNH: KIMBERLY HO ĐE DỌA ĐỒNG HƯƠNG, CẦN MẠNH TAY LÀM SẠCH CỘNG ĐỒNG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Lâm Quang Thạnh, Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali về việc “Kimberly Ho đe dọa đồng hương, kêu gọi đồng hương cần mạnh tay làm sạch cộng đồng” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


CHÁNH PHỦ MỸ CHO 1,000/NGƯỜI – VIỆT CỘNG THÌ KÊU DÂN GÓP TIỀN; SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CÁCH LY Ở QUẬN CAMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Chánh phủ Mỹ cho $1,000/người - Việt cộng thì kêu dân góp tiền; Sơ lược tình hình cách ly ở Quận Cam” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, March 18, 2020

CỤ PHẠM HỒNG PHÚC: HÀNH TRÌNH VƯỢT BIÊN TRỐN CỘNG SẢN; CỘNG SẢN LẤY VÀNG RỒI ĐẶT MÌN ĐÁNH CHÌM TÀULittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “hành trình vượt biên trốn cộng sản; cộng sản lấy vàng rồi đặt mìn đánh chìm tàu” vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, March 17, 2020

TẠ PHONG TẦN PHÂN TÍCH 12 ĐIỂM NGU XUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN FRANK TRANLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; phân tích “12 điểm ngu xuẩn của ứng cử viên Frank Tran” vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

LỢI ÍCH KHI TỔNG THỐNG TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNH KHẨN CẤP QUỐC GIA, LỆNH CẤM VÀ THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA CƯ DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “lợi ích khi Tổng thống Hoa Kỳ Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, lệnh cấm và thái độ ứng xử của cư dân” vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, March 16, 2020

LM NGUYỄN VĂN KHẢI: BAO NHIÊU NGƯỜI LÀ NẠN NHÂN CỦA VIỆC QUY HOẠCH VÀ GIẢI TỎA, CƯỚP ĐẤT, CƯỚP NHÀ ?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Công thức "nhóm kết nghĩa" là phương cách khai thác thành quả đạt được trong giai đoạn 5 năm quốc tế vận 2012-2016, mà nổi bật nhất là Luật Magnitsky Toàn Cầu và Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (bổ sung), để: Đẩy lùi sự chuyên chế của chế độ; Tạo nội lực cho người dân để tự bảo vệ các quyền chính đáng; và Dân chủ hoá đất nước một cách hoà bình, ổn định và khó đẩy lui. Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã trình bày về công thức "nhóm kết nghĩa" kèm với sự chia sẻ của các nhân chứng: Bà Trần Thị Hồng, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, vừa đến Hoa Kỳ; LM Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế, đến từ Roma; Cô Đinh Ngọc Tuyết, đến từ Louisville, Kentucky, là người phối hợp nhóm kết nghĩa với Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam; Cô Lê Thị Kim Thu, "dân oan" và cựu tù nhân lương tâm, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh của buổi thuyết trình nói trên do BPSOS tổ chức vào chiều Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 tại hội trường Báo Việt-Mỹ, 14190 Beach Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, March 13, 2020

TẠ PHONG TẦN VẠCH MẶT FRANK TRAN CA NGỢI VIỆT CỘNG; NHỜ VẢ BỊ TỪ CHỐI THÌ XẢO TRÁ LẬT LỌNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “vạch mặt Frank Tran ca ngợi Việt cộng; nhờ vả Tạ Phong Tần làm video quảng cáo cho tiệc gây quỹ nhưng bị từ chối thì xảo trá lật lọng” vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Saturday, March 7, 2020

CHỈ CÓ VIỆT CỘNG VÀ NGƯỜI THIẾU KIẾN THỨC VĂN HÓA, LỊCH SỬ MỚI PHỦ NHẬN VĂN HÓA CỔ DÂN TỘC VIỆTLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Bình luận về việc “Chỉ có Việt cộng và người thiếu kiến thức văn hóa, lịch sử mới phủ nhận văn hóa cổ dân tộc Việt” vào chiều ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


PHỎNG VẤN TS PHẠM KIM LONG VÀ ÔNG LÂM QUANG THẠNH (HĐGS) VỀ BẦU CỬ, BÃI NHIỆM TẠI NAM CALILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Phỏng vấn TS Phạm Kim Long và ông Lâm Quang Thạnh (HĐGS) về bầu cử, bãi nhiệm tại Nam Cali vào chiều ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

VN ĐÃ “TOANG” VỚI CORONAVIRUS; PHÓ TT VŨ ĐỨC ĐAM “ĐÓNG VAI BUỒN” CHO ĐẢNG CSVN KIẾM DOLLARSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc VN đã “Toang” với Coronavirus; Phó TT Vũ Đức Đam “đóng vai buồn” cho đảng CSVN kiếm dollars vào chiều ngày 06 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, March 4, 2020

VIỆT CỘNG LỢI DỤNG CÁCH LY LỘT TIỀN DÂN; KHÁCH VIỆT, TÀU (CALI) VÉT THỰC PHẨM, NƯỚC, GIẤY VÔ TỘI VẠLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc Việt cộng lợi dụng cách ly lột tiền dân; Khách Việt, Tàu (Cali) vét thực phẩm, nước, giấy vô tội vạ vào chiều ngày 03 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, March 1, 2020

TẠ PHONG TẦN: BÌNH LUẬN VỀ “ĐẶC DIỂM CHUNG CỦA CÁC ‘VIỆT KIỀU MỚI’ ”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Đặc điểm chung của các 'Việt Kiều mới' ” vào chiều ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

DÂN MẤT LÒNG TIN, CS DÙNG HÌNH NHẢM LỪA DƯ LUẬN; NGHE MÙI TIỀN MỸ, SỐ CASE NHIỄM COVI ĐỘT NHIÊN TĂNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc bị mất lòng tin của người dân, VC dùng tấm hình nhảm lừa dư luận; Nghe mùi tiền Mỹ, số case nhiễm Covi đột nhiên tăng.

TRẦN NGUYÊN THAO – HANOI VẬT VÃ VÌ “CHỨNG KHOÁN CỘNG HÀNH”


HANOI VẬT VÃ VÌ “CHỨNG KHOÁN CỘNG HÀNH”
Trần Nguyên Thao

Thị trường chướng khoán Việt Nam đột ngột lao dốc trong dịp đầu Xuân Canh Tý, mất toi 100 điểm, tương đương 9,3 tỷ Mỹ Kim. Đây là mức thấp nhất của VN-Index kể từ 2017 tới nay. Hiện tượng này báo động dấu hiệu rất xấu cho nền kinh tế, tài chánh Việt Nam, mà bản thân Hanoi chỉ biết mỗi cái “võ chính” là in thêm tiền; phần còn lại thì sở cậy nơi người ngoài qua đầu tư FDI. Đối với đảng csVN, điều hành kinh tế là chèn ép, bỏ tù hay bắn bỏ bất cứ ai dám cản đường các quan đỏ ăn cắp tài nguyên - nguồn phúc lợi của Dân Tộc.

Hàng loạt nhóm cổ phiếu bị bán tháo dẫn tới giảm điểm như chứng khoán ngân hàng, bất động sản, công nghiệp… Trong đó, 17/19 cổ phiếu ngân hàng thương mại giảm điểm (trừ BAB đứng giá và SHB tăng giá), còn lại nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn như VPBank, ACB, MBBank, Lienvietpostbank… đều giảm trên 3%.

Bỏ chứng khoán, dân chúng đổ tiền vào khu vực Mỹ Kim và quý kim, vàng miếng; khiến giá vàng trong nước có lúc lên gần 45 triệu đồng mỗi lượng.

Trong tình cảnh này, đồng Mỹ Kim vẫn còn là “vạn năng”, tăng giá 25-50 đồng trên mỗi Mỹ kim, được nhà đầu tư đánh giá là an toàn trong tình huống dịch bệnh viêm phổi Corona Vũ Hán lây lan chưa kiểm soát được.

Hanoi nhìn nhận dịch viêm phổi Vũ Hán làm tổn hại gần 8 tỷ Mỹ Kim, lớn nhất là ngành du lịch không có du khách cả hai chiều; canh nông, không bán được sản phẩm qua các cửa khẩu giáp ranh Trung cộng.

Việt Nam có đường biên dài 1.449km dọc theo 7 tỉnh phía bắc với Trung Quốc – quốc gia phát tán dịch virus corona ra 27 nước trên thế giới, khiến hơn 40 ngàn người nhiễm bệnh, và hơn 900 người tử vong. Nhưng cho dến nay, dù dân chúng yêu cầu, Hanoi vẫn chưa chịu đóng cửa biên giới với Trung cộng như Bắc Hàn, Nam Hàn, Nga và Mỹ.

Trong lúc hai nước tôn thờ chủ nghĩa Mac-Lê đang gặp cảnh họa vô đơn chí : dịch viêm phổi do virus corona xuất phát từ Vũ Hán, làm chết rất nhiều người và lây lan ra hàng chục quốc gia bên ngoài Trung cộng, chưa tìm ra thuốc chủng ngừa,  thì cúm gia cầm H5N1 lại tiếp nối tại tỉnh Hồ Nam, nơi đây đã tiêu hủy tổng cộng 17.828 gia cầm khi dịch bùng phát. Cúm H5N1 mang mầm bệnh lây chéo từ gia cầm sang người rất nguy hiểm. Giữa tháng Giêng cúm gia cầm từ Hồ Nam lây sang tỉnh Quang Ninh, Việt Nam. Tổng số gia cầm do hàng trăm trại chăn nuôn toàn Việt Nam lên đến 467 triệu con. Vì năm nay có tháng Tư nhuận, nên thời tiết ẩm ướt kéo dài  là môi trường thuận lợi cho virus phát triển, lây lan.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khai Xuân trong làn “mưa sa” màu đỏ, giá chứng phiếu tụt giảm ngang bó hành hoa. Mất trên 9 tỷ Mỹ Kim, cộng với gần 8 tỷ Mỹ Kim khác do con vi  khuẩn 2019-nCoV, Hanoi vật vã, bất nhất trong hành xử khiến cả nước rơi vào khủng hoảng. Ai cũng thấy Hanoi đang phải nhìn mặt Bắc Kinh nên không  dám quyết đoán việc gì; đành phải giải thích loay quanh về việc không dám đóng cửa biên giới, bắt bớ người loan tin về Coronavirus Vũ Hán. . .

Đầu tháng Giêng, Hanoi muốn lấy điểm với quan thầy phương Bắc, triều cống bằng hàng hóa, vật dụng y tế trị giá khoảng 500 ngàn Mỹ Kim, nói rõ là để chia sẻ với Bắc Kinh trong khi phải đối mặt với dịch cúm Vũ Hán. Hôm 05 tháng 02, Bắc Kinh cám ơn 20 nước hỗ trợ trong biến cố Coronavirus Vũ Hán lại không nhắc gì đến tên Việt Nam! (RFA 06 Feb)

Hanoi khoe khoang chữa bệnh dịch viêm phổi thành công, ra lệnh “kiểm duyệt” hạ thấp mức người nhiễm bệnh. Nhưng lại cấp tốc xây hai bệnh viện dã chiến, một ở Móng Cái, biên giới Tầu; một khác ở ngay Saigon. Đồng thời ra lệnh đóng các trường học tại 60 Tỉnh, Thành khắp nước đề phòng lây lan. Tuy vậy, dân chúng vẫn không tin cách giải quyết chậm chạp,  bưng bít thông tin và nhất là dung dưỡng đến quá nửa triệu người Tầu tràn qua cửa khẩu nội trong tháng Tết - có thể đám đông này ủ mầm bệnh viêm phổi ngay trên đất Việt Nam.

Tháng 10 năm ngoái, khi Moody’s Investors Service hạ mức “tín nhiệm” của nền tài chánh Việt Nam, thì Bộ Tài Chánh nói là việc làm của Moody’s là “không phù hợp” [1]. Nhưng giờ đây “con bệnh” mới thấy cần tiêm thuốc “giải độc”.

Các chuyên gia độc lập thì một mực khẳng định, yếu tố virus 2019-nCoV chỉ là giọt nước tràn ly, căn nguyên của chứng khoán lao dốc nằm ở nơi : Từ năm 2017, Hanoi đã ào ạt in tiền, bơm vào thị trường mỗi năm gần 2 triệu tỷ đồng tiền mới, tạo ra cảnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bừa bãi tại khu vực phi sản xuất là ngân hàng và bất động sản.

Không cần phải học về kinh tế, người dân bình thường cũng thấy rõ giá cả hàng hóa ở Việt Nam đã tăng rất nhanh, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, khác xa so với báo cáo từ cơ quan thống kê chính thức. Giá mỗi tô phở từ 25 ngàn, lên 30 ngàn; một ký thịt heo tăng 25 ngàn (30%); điện tăng giá 8.36%, nếu cộng cả thuế, phí thì xấp xỉ 10%. Phần lớn các mặt hàng nhu yếu phẩm đều tăng giá, riêng rau, củ tăng giá gần gấp 3 (300%)! [3]. Một người lao động Việt Nam phải dùng hai phần ba tiền lương cho ăn uống, còn tiền đâu cho y tế, nhà ở . . . Lương tối thiểu của Việt Nam ở vào mức thấp nhất của 10 quốc gia cuối bảng trong vùng.

Thực tế in thêm tiền đã đẩy vật giá cao hơn từ 15% - 20%, trong lúc tỷ lệ lạm phát chính thức trên giấy tờ để lòe dân là “kỳ tích” chỉ mới  2.6% ! Một điều đáng lo ngại là mỗi năm cung tiền (M2) tăng gần 2 triệu tỷ đồng thì 50% chảy vào trái phiếu chính phủ để trang trải cho thâm hụt ngân sách và đảo nợ trong nước. Nếu số tiền này đưa vào sản xuất thì nền kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng Hanoi cần tiền tiêu pha cho hai hệ thống nhân sự song hành là các cơ quan chính phủ và đảng cs, có đầy rẫy các hội đoàn trong hệ thống đảng cũng được ăn lương, như Hội Phụ Nữ, Nhà Văn, Báo chí, Mặt Trận Tổ Quốc, Dư Luận Viên, Hội Cờ Đỏ, các nhóm côn đồ tự phát  . . .Và mua sắm các trang thiết bị an ninh, quân sự tối tân nhằm trấn áp dân chúng.

Bơm tiền như nước chảy vào nền kinh tế để tạo tăng trưởng ảo đưa đến tích lũy một thứ bong bóng kinh tế khổng lồ, khi bể bong bóng, sẽ là cảnh tượng sụp đổ dây chuyền tiếp theo.

Hậu quả của việc bơm tiền còn tạo ra triệu chứng “ủ bệnh” trong kinh tế, phải có thuốc “giảm đau”  bằng các gói kích cầu, thay vì bằng chính sách minh bạch và tự do kinh tế.

Đại hội đảng csVN lần thứ 10 (2006)  đã thông qua mục tiêu chiến lược đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước cơ bản công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Nếu như muốn đạt được tiêu chí của nước công nghiệp hóa, thì thu nhập bình quân đầu người phải vào khoảng 6.300 Mỹ Kim. Theo cách tính GDP mới, thu nhập bình quân mỗi người Việt Nam đến cuối năm 2019 mới được khoảng 3000 Mỹ Kim [4]

Tình huống này thì ai cũng biết, dù là mục tiêu “bánh vẽ” của đảng csVN đưa ra 14 năm trước cũng đã trở thành phá sản.

TNT, 06 Feb 2020

[1] https://www.msn.com/vi-vn/money/news/moodys-xem-x%C3%A9t-h%E1%BA%A1-b%E1%BA%ADc-t%C3%ADn-nhi%E1%BB%87m-vi%E1%BB%87t-nam-b%E1%BB%99-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-l%C3%BD-gi%E1%BA%A3i/ar-AAIAlnB

[2]  https://news.zing.vn/gdp-viet-nam-nam-2019-tang-7-02-post1029934.html

[3] http://kenh14.vn/cap-nhat-gia-rau-tang-vot-sau-tet-nguoi-ha-noi-do-xo-di-mua-thuc-pham-du-tru-giua-nan-dich-virus-corona-20200202015505882.chn

[4] https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-nhap-binh-quan-nguoi-viet-tang-len-3000-usdnam-theo-cach-tinh-moi-1111830.html

Wednesday, February 26, 2020

TẠ PHONG TẦN: LUẬN VỀ TIẾNG VIỆT TRƯỚC VÀ SAU 30/4/1975, TỪ NGỮ VIỆT CỘNG, TỪ NGỮ THƯỜNG DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý bình luận về tiếng Việt trước và sau 30/4/1975, từ ngữ Việt cộng, từ ngữ thường dân vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

PHỎNG VẤN ÔNG LÂM QUANG THẠNH, GIÁM SÁT VIÊN CỘNG ĐỒNG VỀ TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY CỦA CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN CSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Lâm Quang Thạnh, Ủy viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG Nam cali về tình hình gần đây của Cộng Đồng Tỵ Nạn CS vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

LỰA CHỌN TRONG TÂM DỊCH: HỌC LÀ CHUYỆN PHẢI LÀM CẢ ĐỜI, GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG MỚI CÓ THỂ TIẾP TỤC HỌCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về sự lựa chọn trong tâm dịch: “Học là chuyện phải làm cả đời, giữ được mạng sống mới có thể tiếp tục học” vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, February 23, 2020

TẠ PHONG TẦN: VÌ SAO DÂN VIỆT NAM CỨ MÃI NGHÈO?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về việc “Vì sao dân Việt Nam cứ mãi nghèo?” vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN PHẢN BIỆN ĐẠI SỨ MỸ DANIEL J. KRITENBRINK VỀ GIÁO DỤC VÀ NHÂN QUYỀN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý phản biện Đại Sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink về giáo dục và nhân quyền VN vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

ĐỒNG TÂM: CHỨNG CỨ BỘ CÔN ĐỒ CÔNG BỐ CHO THẤY TÔ LÂM, TRỌNG LÚ ĐÃ CHỦ Ý GIẾT ÔNG KÌNH TỪ TRƯỚCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 13 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với chứng cứ Bộ côn đồ công bố cho thấy Tô Lâm, Trọng lú đã chủ ý giết ông Kình từ trước rồi vu khống dân.

Thursday, February 20, 2020

SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ CHI TIẾT ĐAU XÓT CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG CÁI CHẾT CỦA CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự thật cuộc đời và chi tiết đau xót chưa được công bố trong cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

CỘNG ĐỒNG VN CHẤT VẤN SAU KHI NGHE ĐS DANIEL KRITENBRINK THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

NHẬN ĐỊNH CỦA CĐNVQG: CHÍNH SÁCH CỦA HK ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VN KHÔNG CÓ GÌ TIẾN TRIỂN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại nhận định của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Hội Đồng Liên Kết VN Quốc Nội & Hải Ngoại, Cộng Đồng NVQG Liên Bang HK) và ông Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove) nhân dịp các vị đến tham dự buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

Wednesday, February 19, 2020

ĐẠI SỨ DANIEL J. KRITENBRINK THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VÀ BANG GIAO MỸ VIỆT HIỆN NAYLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

Tuesday, February 18, 2020

CẬP NHẬT 17-2-2020: VN SẼ TRỞ THÀNH Ổ DỊCH COVID-19 LỚN THỨ 2 SAU TRUNG CỘNG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc VN sẽ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 sau Trung cộng vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN VẠCH TRẦN SỰ NGỤY BIỆN CỦA TAY SAI VIỆT CỘNG LÔI KÉO HẢI NGOẠI ĐEM DOLLARS VỀ VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc vạch trần sự ngụy biện của tay sai Việt cộng lôi kéo hải ngoại đem dollars về VN vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, February 16, 2020

VN TRONG TÂM DỊCH CORONA: DÂN VIỆT ‘SỐNG CHẾT MẶC BÂY”, CHI HƠN 21 TRIỆU USD “HẦU HẠ” DÂN TRUNG CỘNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về  VN trong tâm dịch Corona: dân Việt “sống chết mặc bây”, chi hơn 21 triệu USD “hầu hạ” dân Trung Cộng.

Saturday, February 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: CÙNG THƯỞNG THỨC BÁNH CỐNG BẠC LIÊULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về “Bánh Cống Bạc Liêu” vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, February 10, 2020

CÁCH LÀM KHẨU TRANG BẰNG KHĂN GIẤY, MAY KHẨU TRANG TẠI NHÀ BẢO VỆ GIA ĐÌNH BẠN CHỐNG CORONAVIRUS
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 8 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về cách làm khẩu trang bằng giấy, may khẩu trang tại nhà bảo vệ gia đình chống Coronavirus.

Sunday, February 9, 2020

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ NHẬP CẢNH HOA KỲ NGƯỜI CÓ NGUY CƠ LAN TRUYỀN CORONAVIRUSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc đình chỉ nhập cảnh Hoa Kỳ người có nguy cơ lan truyền Coronavirus của Tổng thống Donald J. Trump.

Friday, February 7, 2020

BS CẢNH BÁO CORONAVIRUS ĐÃ TỬ VONG, SỐ NGƯỜI CHẾT THẬT SỰ LÀ 24,589; THÀNH PHỐ CỔ VŨ XƯƠNG (VŨ HÁN)
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc "Cập nhật tin tức đến ngày 06/2/2020", "Bạn có biết danh thắng cổ tích Vũ Xương (tức Vũ Hán) và câu chuyện văn hóa cổ đại hơn 3,000 năm của Vũ Xương?", "Nguồn lợi khổng lồ từ du lịch khiến Trung cộng bằng mọi giá bưng bít thông tin".

Wednesday, February 5, 2020

CHUYỆN ĐẠI DỊCH CORONA – CHUYỆN MẮC DỊCH CỦA LÒNG NGƯỜILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về bài viết “Chuyện đại dịch Corona - chuyện mắc dịch của lòng người” của tác giả Cao Gia An, S.J. - CTV Vatican News.

PHẢI ĐƯA TIN VỀ CORONA KHÔN KHÉO, TRÁNH BỊ BẮT LỖI; CSVN ĐẨY CƠN THỊNH NỘ VỀ PHÍA CÁC NHÀ THUỐCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc đưa tin về Corona phải khôn khéo, tránh bị bắt lỗi; CSVN đẩy cơn thịnh nộ về phía các nhà thuốc.

Monday, February 3, 2020

THẢM SÁT CÔN ĐẢO SAU 30/4/1975 VÀ CUỘC TÌM KIẾM THÂN NHÂN CHO 79 NẠN NHÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về vụ thảm sát Côn Đảo sau 30/4/1975 và cuộc tìm kiếm thân nhân cho 79 nạn nhân.

Sunday, February 2, 2020

DỊCH CORONA VÀ TỘI ÁC CỦA CSVN, CSVN THỪA NHẬN CÔNG KHAI VN ĐÃ MẤT CHỦ QUYỀNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về dịch Corona đã phơi bày bản chất và tội ác của CSVN, CSVN cũng thừa nhận công khai VN đã mất chủ quyền.

Friday, January 31, 2020

LÂM QUANG THẠNH: ĐỒNG HƯƠNG KHẮP NƠI NÊN XA LÁNH TÊN LUẬT SƯ HOÀNG DUY HÙNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời nhận định của ông Lâm Quang Thạnh, Ủy Viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào sáng ngày 25 tháng 1 năm 2020 (tức ngày mùng một tết xuân Canh Tý) trước Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) về việc Luật sư Hoàng Duy Hùng về VN “bưng bô” cho nhà cầm quyền CSVN và nhất là ca ngợi VC trong việc đàn áp và giết hại dân Đồng Tâm.

Tuesday, January 28, 2020

DIỄN HÀNH TẾT XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA CĐNVQG NAM CALI TRÊN ĐẠI LỘ WESTMINSTER, TP GARDEN GROVELittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Diễn hành Tết Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề Xuân Đoàn Kết / The Power of Unity (45 năm Người Việt Tỵ Nạn thành đạt tại Hoa Kỳ) do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 2020 trên Đại Lộ Westminster, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Monday, January 27, 2020

ĐỒNG HƯƠNG, DÂN CỬ, CỰU CHIẾN BINH VN CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN CANH TÝ 2020Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời chúc mừng năm mới xuân Canh Tý 2020 của các đồng hương, dân cử, cựu chiến binh VN nhân dịp các vị đến tham dự cuộc Diễn Hành Tết trên Đại Lộ Westminster, thành phố Garden Grove, miền Nam California vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 2020.

Sunday, January 26, 2020

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN TẠI LITTLE SGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu năm Canh Tý 2020 trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào chiều ngày 25 tháng 1 năm 2020 (tức ngày Mùng Một Tết).

ĐỒNG HƯƠNG TỴ NẠN VUI MÙNG MỘT TẾT XUÂN CANH TÝ VẪN KHÔNG QUÊN ĐỒNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời chúc tết xuân Canh Tý 2020 của đồng hương tỵ nạn gồm các vị: anh Kiên Phạm, Nghị viên Tài Đỗ, anh Lâm Quang Thạnh, ông Lê Quang Dật, Trần Vệ, Nghị viên Phát Bùi và ông Phan Tấn Ngưu, tuy vui ngày mùng một tết xuân Canh Tý nhưng vẫn không quên Đồng Tâm.

Video được thực hiện vào sáng ngày 25 tháng 1 năm 2020 (tức ngày mùng một tết xuân Canh Tý) trước Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, January 24, 2020

HẢI NGOẠI CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI NHƯNG KHÔNG QUÊN HƯỚNG VỀ ĐỒNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời chúc tết xuân Canh Tý 2020 của đồng hương Hải ngoại gồm các vị: ông Nguyễn Văn Ức, Phan Kỳ Nhơn, Trương Ngọc Sơn và Tiến sĩ Phạm Kim Long đến với đồng bào Quốc nội nhưng cũng không quên hướng về Đồng Tâm.

Video được thực hiện vào sáng ngày 24 tháng 1 năm 2020 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, January 23, 2020

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN HÀNH TẾT XUÂN CANH TÝ 2020 TRÊN ĐẠI LỘ WESTMINSTER, TP GARDEN GROVE NGÀY 26/1/202Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày của ông Phát Bùi, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Xuân Canh Tý 2020 trong buổi họp báo dành riêng cho truyền thông, báo chí về chương trình cũng như lộ trình Diễn Hành Tết 2020 trên Đại Lộ Westminster, thành phố Garden Grove vào sáng ngày Chủ Nhật 26/1/2020 (tức là ngày Mùng 2 Tết).

Video buổi họp báo được thực hiện vào chiều ngày 22 tháng 1 năm 2020 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

DIỄN HÀNH TẾT XUÂN CANH TÝ 2020 TRÊN ĐẠI LỘ WESTMINSTER, TP GARDEN GROVE NGÀY 26/1/2020 CÓ GÌ LẠ?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời kêu gọi đồng hương tham dự diễn hành Tết Xuân Canh Tý 2020 trên Đại Lộ Westminster, thành phố Garden Grove vào ngày 26 tháng 1 năm 2020 (tức ngày Chủ Nhật, mồng 2 Tết) với các vị: Tiền sĩ Phạm Kim Long, cô Cindy Trần, ông Trần Vệ và Huân Nguyễn.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào chiều ngày 22 tháng 1 năm 2020 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

Tuesday, January 21, 2020

NHÂN CHỨNG SỐNG 92 TUỔI KỂ CHUYỆN CS THU THUẾ CỨT, GIẾT CHÓ CẢ LÀNG ĐỂ BẮT CÓC NGƯỜI GIỮA ĐÊM KHUYALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về những thủ đoạn lừa nông dân sau cải cách ruộng đất, những thủ đoạn khủng bố dân như giết chó cả làng để bắt cóc người giữa đêm khuya của Bắc Cộng.

LIÊN QUAN ĐỒNG TÂM: FACEBOOKER CHUNG HOÀNG CHƯƠNG BỊ BẮT TRÁI PHÁP LUẬT ĐỂ KHỦNG BỐ TINH THẦN DÂN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 20 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về tình hình liên quan đến Đồng Tâm: Facebooker Chung Hoàng Chương bị bắt trái pháp luật để khủng bố tinh thần dân VN.

Sunday, January 19, 2020

LÊ THỊ KIM THU THÁCH THỨC HOÀNG DUY HÙNG ĐỐI CHẤT, HÙNG KHÔNG BIẾT GÌ VỀ DÂN OAN MÀ NÓI LÁOLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện trên Facebook của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với Lê Thị Kim Thu, Cựu Tù Nhân Chính Trị và Dân Oan VN vào chiều ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc Lê Thị Kim Thu thách thức Hoàng Duy Hùng đối chất và cho rằng Hùng không biết gì về dân oan mà nói láo.

TÌNH HÌNH ĐỒNG TÂM SAU 9/1/2020; CSVN VU CÁO NGƯỜI CHẾT VÀ NGƯỜI PHÚNG ĐIẾU “TÀI TRỢ KHỦNG BỐ”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về tình hình Đồng Tâm sau ngày 9/1/2020; CSVN vu cáo người chết và người phúng điếu là “tài trợ khủng bố”.

Friday, January 17, 2020

TẠ PHONG TẦN: ĐỒNG TÂM VỚI BỨC ẢNH CHẾT CHÁY NGỤY TẠO VÀ THỦ ĐOẠN VU CÁO CHẠY TỘI CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với bức ảnh chết cháy ngụy tạo và thủ đoạn vu cáo để chạy tội của CSVN.

Thursday, January 16, 2020

CSVN HUY ĐỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC “QUỐC TANG LẬU” ĐỂ VU CÁO DÂN ĐỒNG TÂM
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 16 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc CSVN huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức “Quốc Tang Lậu” để vu cáo dân Đồng Tâm.

VẠCH TRẦN SỰ GIAN TRÁ CỦA TRUNG TƯỚNG CÔN AN LƯƠNG TAM QUAN TRONG VỤ ĐỒNG TÂMVẠCH TRẦN SỰ GIAN TRÁ CỦA TRUNG TƯỚNG CÔN AN LƯƠNG TAM QUAN TRONG VỤ ĐỒNG TÂM

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc vạch trần sự gian dối của trung tướng côn an Lương Tam Quang trong vụ Đồng Tâm.

Wednesday, January 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: BÌNH LUẬN 3 TỘI DANH VIỆT CỘNG GÁN GHÉP CHO NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về những sự kiện mới nhất đang xảy tại Đồng Tâm cũng như bình luận về 3 tội danh mà nhà cầm quyền Việt cộng gán ghép cho người dân Đồng Tâm.

Tuesday, January 14, 2020

NHÂN CHỨNG SỐNG KỂ LẠI THỦ ĐOẠN LỪA NÔNG DÂN TRONG CCRĐ, KHỦNG BỐ DÂN ĐỂ NGĂN CẤM DI CƯ CỦA VCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về những thủ đoạn lừa nông dân trong cải cách ruộng đất, những thủ đoạn khủng bố dân để ngăn cấm di cư của Bắc Cộng.

Friday, January 10, 2020

DÙNG QUÂN ĐỘI GIẾT NGƯỜI CƯỚP ĐẤT VỚI LÝ DO “QUỐC PHÒNG” NHƯNG SỰ THẬT LÀ XÂY SÂN GOLF Ở ĐỐNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 9 tháng 1 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc nhà cầm quyền Việt cộng dùng quân đội giết người, cướp dất với lý do “quốc phòng” nhưng sự thật là xây sân golf ở Đồng Tâm.

Wednesday, January 8, 2020

NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT CỘNG BAN HÀNH LUẬT “CÓ CỒN KHÔNG LÁI” LÀ THỦ ĐOẠN CƯỚP KHÔNG CHỪA MỘT AILittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc nhà cầm quyền Việt cộng ban hành luật “Có Cồn Không Lái” là thủ đoạn cướp không chừa một ai vào chiều ngày 7 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TRUYỀN THÔNG VC CA NGỢI NGUYỄN CHÁNH TÍN LÀ CHIÊU TRÒ VIỆT CỘNG TỰ ĐÁNH BÓNG CHẾ ĐỘ ĐANG MỤC RUỖNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc truyền thông Việt cộng ca ngợi Nguyễn Chánh Tín, thực ra là chiêu trò của Việt cộng tự đánh bóng chế độ đang mục ruỗng vào chiều ngày 7 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, January 7, 2020

ÔNG PHẠM HỒNG PHÚC (HỘI TRƯỞNG HỘI BẮC KỲ DI CƯ) NÓI VỀ MẸ CÔ TẠ PHONG TẦN CHUẨN BỊ TỰ THIÊULittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc đối thoại của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019 trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

TẠ PHONG TẦN: CÒN KHÔNG BA KHÍA CÀ MAU?
Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc bài viết “Còn Không Ba Khía Cà Mau?” của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý do chính tác giả trình bày vào chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Wednesday, January 1, 2020

NHỮNG TUYỆT TÁC ĐIÊU KHẮC LỜI CHÚA TẠI NHÀ THỜ ĐẸP NHẤT ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019 về những tuyệt tác điêu khắc lời chúa trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.