Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 31, 2021

ĐIỂM TIN MYANMAR & MỸ; LUẬT CƯ TRÚ 2021, HỘ KHẨU; DIỄN Ở QUỐC HỘI CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận “Điểm tin Myanmar & Mỹ; Luật cư trú 2021, hộ khẩu; Diễn ở Quốc Hội CS” vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, March 23, 2021

CSVN THÙ HẬN CỰC ĐỘ NGƯỜI ĐUA TIN ĐỒNG TÂM; “STOP HATE” VÀ LỢI DỤNG “STOP HATE”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “CSVN thù hận cực độ người đưa tin Đồng Tâm; “Stop Hate” và lợi dụng “Stop Hate”’ vào chiều ngày 23 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, March 20, 2021

MYANMAR: 149 CHẾT, 2 NGÀN BỊ BẮT; MỸ: TĂNG GIÁ, KHỦNG HOẢNG DI DÂN LẬU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Myanmar: 149 chết, 2 ngàn bị bắt; Mỹ: Tăng giá, Khủng hoảng di dân lậu” vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

“BIỂN NGƯỜI” CHÙA QUỐC DOANH; PHÂN BIỆT TÍN NGƯỠNG & MÊ TÍN; LỪA ĐẢO ONLINE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Biển người” chùa quốc doanh; Phân biệt tín ngưỡng & mê tín; Lừa đảo online” vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, March 9, 2021

PHÚC THẨM VỤ ĐỒNG TÂM; TRẢ LỜI BÙI THỊ NỐI; THÊM NHIỀU BẰNG CHỨNG CÔNG QUYỀN CS THÚI NÁT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Phúc thẩm vụ Đồng Tâm; Trả lời Bùi Thị Nối; Thêm nhiều bằng chứng công quyền CS thúi nát” vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, March 5, 2021

YÊN-HẰNG: 49 GẶP 50; Ô. TRÙM VẪN #1; MYANMAR- NHÌN LẠI VN; THƯƠNG TÍN: NẠN NHÂN-TỘI ĐỒ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Yên-Hằng: 49 gặp 50; Ô. Trùm vẫn #1; Myanmar- Nhìn lại VN; Thương Tín: Nạn nhân-Tội đồ?” vào chiều ngày 5 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Wednesday, March 3, 2021

ĐI TIÊM CHỦNG NGỪA COVID-19 TẠI ANAHEIM CONVENTION CENTER


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021 về việc “Tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Anaheim Convention Center”, 800 West Katella Avenue, thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Tuesday, March 2, 2021

BÓ TAY VỚI “KHẢO SÁT” CỦA HARVARD; CHỦ NGHĨA ‘VƠ VÀO” KIỂU CS; CỬ TRI CHUYÊN NGHIỆP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Bó tay với “khảo sát” của Harvard; Chủ nghĩa “vơ vào” kiểu CS; Cử tri chuyên nghiệp” vào chiều ngày 2 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.