Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 27, 2021

30-4-2021: KHUYNH HƯỚNG “HÒA HỢP HÒA GIẢI” VÀ XÓA NHÒA TỘI ÁC CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về 30-4-2021: Khuynh Hướng “Hòa Hợp Hòa Giải” Và Xóa Nhòa Tội Ác CS vào chiều ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Friday, April 16, 2021

THƯƠNG TIẾC BS JOSEPH NGUYỄN VĂN QUÁT – MỘT NGƯỜI ƯU VIỆT VỚI TÀI NĂNG, TẦM NHÌN, LÝ TƯỞNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Thánh Lễ An Táng Bác sĩ Giuse Nguyễn Văn Quát (mất ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại Fountain Valley, California) vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại Thánh Đường Holy Spirit, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thursday, April 15, 2021

THƯƠNG TIẾC BS JOSEPH NGUYỄN VĂN QUÁT MỘT NGƯỜI ƯU VIỆT VỚI TÀI NĂNG, TẦM NHÌN, LÝ TƯỞNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Bác sĩ Joseph Nguyễn Văn Quát một người ưu việt hội đủ 3 yếu tố: tài năng, tầm nhìn, lý tưởng” vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 trong khuôn viên Thánh Đường Holy Spirit, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tuesday, April 13, 2021

ÔNG PHẠM HỒNG PHÚC: SỰ THẬT 2 NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ HỒ CHÍ MINH MÀ TÔI BIẾT (PHẦN 1)


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của nhân chứng sống lịch sử ông Phạm Hồng Phúc 94 tuổi, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Ông Phạm Hồng Phúc: Sự thật 2 Nhân vật lịch sử Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh mà tôi biết” vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Sunday, April 11, 2021

LỆ BIỂN – KIM TƯỚC | Nhạc LẠI MINH THUẬN, Thơ NGÔ ĐÌNH VẬN


The song LỆ BIỂN (Ocean Tears) was written in 2004 to commemorate half a million Vietnamese who have died on their way to seek freedom, with the majority of them drowning or killed by pirates on the South China Sea or in the Gulf of Thailand.

LỆ BIỂN (Ocean Tears), lyrics by Ngô Đình Vận, music by Lại Minh Thuận, with the soprano voice of Kim Tước.  Extracted from the CD: "Nhạc Tình Xa Xứ" (P) & © 2006 by Thuan Minh Lai & Van Dinh Ngo. Library of Congress Registration Number: SRu631-699.

LỆ BIỂN (Ocean Tears) Drop in the Eastern Sea A black stone slab to serve as grave marker To record my tears crying for you Drop in the blue waves A pink carnation Which I once gave you Drop in the black ocean A burnt out incense stick For a love I mourn, a tragic one Drop in the ocean depths A handful of yellow sand To commemorate those poor, unjust deaths Strangers and acquaintances They all die, out of hunger, out of thirst In every which way Drowning, sinking Holding grudge or innocently They all die tragically On their way to seeking a land of peace I cry muffled, noiselessly I cry for human destiny For a lifetime on earth Thats tragically full of thorns I cry muffled, noiselessly Praying to the sacred powers To come back with the dawn And awaken our land. Original Vietnamese by Ngô Đình Vận Put to music by Lại Minh Thuận English translation by Nguyễn Ngọc Bích (March 22, 2010)


Tuesday, April 6, 2021

NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ PHẠM HỒNG PHÚC 94 TUỔI: HỒI ỨC MIỀN BẮC 5 NĂM PHÁP THUỘC (1940-1945)


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của nhân chứng sống lịch sử ông Phạm Hồng Phúc 94 tuổi, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Hồi ức miền Bắc 5 năm Pháp thuộc (1940-1945); Tội ác Việt minh trong đấu tố, cải cách ruộng đất miền Bắc” vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


Saturday, April 3, 2021

Ý NGHĨA DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS; PHÂN ƯU ĐẾN GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  phóng sự về “Ý nghĩa Diễn hành Văn hoá Quốc tế của người Việt tỵ nạn CS; Phân ưu đến gia đình ông Nguyễn Văn Tánh” với Nhà báo Tạ Phong Tần, ông Phan Kỳ Nhơn, Lê Quang Dật và Phan Tấn Ngưu nhân dịp các vị đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU PHÂN ƯU ĐẾN GIA ĐÌNH CHIẾN HỮU NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”

phần phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu phân ưu đến với gia đình ông Nguyễn Văn Tánh (từ trần ngày 24 tháng Ba, 2021) nhân dịp ông đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.

CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG TƯ ĐEN 2021 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.