Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 1, 2015

HÌNH ẢNH LỄ TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VNCH TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WESTMINSTER 2015


Nổi Gió
Shared with you: HÌNH ẢNH LỄ TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VNCH TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WESTMINSTER 2015 Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn-Hóa Nhân-Bản Lạc-Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ


Nổi Gió

Shared publicly7:48 PM
HÌNH ẢNH LỄ TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VNCH TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WESTMINSTER 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn-Hóa Nhân-Bản Lạc-Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Truy Điệu các anh linh Chiến sĩ Quân Lực VNCH và Đồng Minh đã hy sinh trên chiến trường Miền Nam Việt Nam nhằm bảo vệ cho nền Tự Do, Dân Chủ của Miền Nam Việt Nam được diễn ra vào chiều ngày Thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2015 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment