Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 20, 2016

HÌNH ẢNH ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN & YỂM TRỢ CHO NẠN NHÂN FORMOSA TẠI ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VN

No comments:

Post a Comment