Monday, February 13, 2017

GS HUỲNH VĂN LANG XIN CHÚA BAN ƠN CHO GIÁO HOÀNG FRANCIS XÉT LẠI NỖI OAN CỦA TGM NGÔ QUANG KIỆT

No comments:

Post a Comment