Saturday, October 31, 2020

CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CHỐNG CS KHÔNG TỔ CHỨC NỔI LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Chủ Tịch Cộng Đồng Chống CS không tổ chức nổi Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm” vào chiều tối ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment