Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, May 3, 2015

LỜI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA PHÁT BÙI, CHỦ TỊCH CĐNVQG NAM CALI - NHIỆM KỲ 2015-2018


Lời Phát Biểu Nhậm Chức của Phát Bùi, Chủ Tịch CDNVQG Nam Cali – Nhiệm Kỳ 2015-2018

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Thân Hào Nhân Sĩ, các cơ quan Truyền Thông Báo Chí, các Hội Đoàn, và quý Đồng Bào.

Nhân danh Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali nhiệm kỳ 2015-2018, thay mặt cho Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát, chúng tôi kính chào quý vị và trân trọng gửi lời cảm tạ chân thành của riêng cá nhân tôi cùng toàn thể thành viên Hội Đồng Chấp Hành.  Chúng tôi cũng xin cảm ơn Ban Tổ Chức Bầu Cử, các thiện nguyện viên, đã nỗ lực tổ chức và đồng bào khắp nơi đã tham gia bầu cử CĐNVQG Nam Cali.

Sự bầu cử đông đảo của quý Đồng Bào là động lực quý báu cho anh em chúng tôi thêm hết lòng phục vụ Cộng Đồng.  Sự lựa chọn của quý Đồng Bào nói lên sự cao đẹp của chính nghĩa tất thắng và đoàn kết của dân tộc.

Kính thưa 6 triệu đồng bào hải ngoại và 90 triệu đồng bào trong nước, như quý vị đã biết, dân tộc ta vừa trải qua hai biến cố trọng đại.

Mới đó mà đã 60 năm từ ngày chia đôi đất nước vào tháng 7/1954 với hơn một triệu người rời bỏ miền Bắc tị nạn Cộng Sản vô Nam, hàng ngàn người ở lại bị đấu tố, giết hại, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trí thức Bắc Trung Nam bị thảm sát.

Thưa Đồng Bào, mới đó mà 40 năm đã trôi qua từ ngày Quốc Hận 30/4/1975,  hàng trăm ngàn Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà và thân nhân bị áp đặt dưới sự trả thù tàn bạo trong trại tù cải tạo và vùng kinh tế mới, hơn hai triệu đồng bào lại một lần nữa phải liều chết vượt biển, vượt biên tìm tự do.  Hơn một triệu người bỏ mình nơi rừng sâu hay dưới lòng đại dương.  Đau thương này cao ngút trời mây.  Lời nào có thể nói cho hết nỗi khổ đau dân tộc ta đã phải gánh chịu.  Nhưng chúng ta không hề bỏ cuộc trước muôn vàn khó khăn.  Với ý chí kiên cường từ đau thương ta đã chuyển dậy sinh thành.

So với các Cộng Đồng di dân khác, chúng ta đã vược xa họ qua thành quả của 40 năm.  Trong 40 năm ngắn ngủi, về chúng ta đã có vài tỉ phú Hoa Kỳ, một thượng nghị sĩ Gia Nã Đại, một phó thủ tướng Đức, một dân biểu liên bang, nhiều dân cử cấp tiểu bang và địa phương, một tướng trong quân đội, nhiều khoa học gia, phi hành gia, thẩm phán, v.v.  Sức lớn mạnh của Người Việt Tị Nạn chúng ta sẽ tiếp tục tiến xa, tiến vượt bực.  Nhưng tiềm năng lớn mạnh này sẽ không được tận dụng tối đa nếu chúng ta không liên kết chặc chẽ.  Nếu chúng ta để đặc công CS và tay sai chia rẽ để khống trị Cộng Đồng Hải Ngoại của chúng ta.

40 năm tới, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản khắp nơi trên thế giới cần là một đại cộng đồng liên kết chặt chẽ để chúng ta lớn mạnh theo cấp số nhân, để con em chúng ta không phải trải qua những khổ nhục chúng ta đã chịu đựng, và để là tiếng nói và sức mạnh cho 90 triệu đồng bào trong nước vẫn còn trong vòng bóc lột và kềm kẹp bạo tàn của Cộng Sản.

Đường đi tới không phải là không còn chông gai.  Chúng ta không thể nhụt chí.  Chúng ta sẽ không từ bỏ ước mơ của chúng ta.  Chúng ta không được phép bỏ rơi 90 triệu đồng bào trong nước.  Với quyết tâm của mọi người, những năm tháng tới sẽ là những bước tiến lớn mạnh hơn nữa của tập thể người Việt Tị Nạn Cộng Sản của chúng ta.

Thế nhưng Cộng Sản sẽ không để chúng ta có sức mạnh liên kết này.  Muốn tiếp tục khống trị 90 triệu đồng bào trong nước, họ phải chia rẽ để khống chế 6 triệu đồng bào hải ngoại.  Chúng ta càng lớn mạnh, họ càng gia tăng nỗ lực thâm nhập cộng động ta, cán bộ nằm vùng và tay sai của họ sẽ gia nhập vào dòng chính, họ sẽ cô lập Cộng Đồng Tị Nạn bằng cách bao vây chúng ta qua việc kết nghĩa Thành Phố Chị Em (Sister City) để làm lu mờ chính nghĩa của chúng ta.  Trước bối cảnh tình thế trong  nước biến chuyển rất nhanh, người dân đã bị dồn nén đến chân  tường.  Đây không còn là lúc chúng ta ngồi để đặt vấn đề mà thêm chia rẽ.  Hơn lúc nào hết, chúng ta phải vượt qua mọi thử thách trong việc liên kết các Cộng Đồng khắp nơi.  Chúng ta cần liên kết chăc chẽ với mọi tổ chức, hội đoàn, đảng phái để là tiếng nói cho đồng bào trong nước, để chống Cộng trên mọi phương tiện, mọi phương cách và mọi phương diện.  Có như thế thì Tự Do, Dân Chủ mới sớm về trên đất nước ta.  Người dân mới sớm dành lại được quê hương mình.  Đồng bào hải ngoại và trong nước mới có một sức mạnh vô biên để xây dựng một nước Việt Nam phú cường cho mọi người dân.

Ngày hôm nay, trước Hồn Thiêng Sông Núi, trước các bậc trưởng thượng, và trước quý Đồng Bào, chúng tôi cam kết sẽ mãi mãi là con, là em của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản.

Trong vài tuần lễ sắp tới, chúng tôi mong được ban đại diện Cộng Đồng vừa qua bàn giao công việc lại cho chúng tôi trước sự chứng giám của Hội Đồng Giám Sát và Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu.  Chúng tôi chịu trách nhiệm trong các sự việc mà chúng tôi đề xướng và thực hiện trong thời gian nhiệm chức, và chúng tôi cam kết sẽ đem hết khả năng và nhiệt tình để làm việc cũng như minh bạch và công minh tài chánh.  Chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc cũng như sẽ lắng nghe ý kiến xây dựng của quý thân hào nhân sĩ và toàn thể quý đồng hương.

Chúng tôi tin tưởng với sự hợp tác và yểm trợ của mọi người, cộng đồng chúng ta sẽ vững mạnh về mọi mặt.

Xin cảm tạ và kính chào quý đồng bàoNo comments:

Post a Comment